Hopp til innhold

Overraskende rentekutt fra Norges Bank

Norges Banks hovedstyre har besluttet å sette ned styringsrenta med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent. Dermed er rentenivået igjen historisk lavt.

Sentralbanksjef Øystein Olsen står foran to smale mikrofoner. Bakgrunnen er blå

Sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank setter ned styringsrenta.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

I forkant av møtet hadde markedet priset inn 25 prosent sannsynlighet for rentekutt, ifølge Nordea Markets.

Dermed overrasker sentralbanken de fleste analytikerne, og endrer renta for første gang på 1000 dager.

– Oljeprisen har falt kraftig og utsiktene for veksten i norsk økonomi er svekket. Derfor settes renten ned, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Styringsrenta tangerer nå det laveste nivået noensinne. Kun i fire måneder i 2009, mens det blåste som verst under finanskrisen, har styringsrenta vært så lav.

Rentekuttet gir umiddelbare utslag på kronekursen, og svekker norske kroner mot euro og dollar. En euro koster nå mer enn 9 kroner i valutamarkedet.

– Stor usikkerhet om utviklingen fremover

Olsen sier at oppgangen i verdensøkonomien fortsatt er moderat, og at usikkerheten om utviklingen fremover er stor.

Norges Bank anslår nå at norsk økonomi vokser med 1,5 prosent i året som kommer, målt ved BNP. Det er noe mindre pessimistisk enn de analysene NHO og SSB har kommet med den siste tiden.

– Her hjemme er vekstutsiktene svekket. Aktiviteten i petroleumsnæringen avtar, og det kraftige fallet i oljeprisen vil trolig forsterke denne utviklingen, sier sentralbanksjefen.

– Kan få nytt rentekutt til våren

Hovedstyret peker på at dette vil gi ringvirkninger for resten av økonomien, og at arbeidsledigheten kan øke noe fremover.

Samtidig har kronen svekket seg mye. Det demper utslagene på norsk økonomi og bidrar til å holde inflasjonen oppe.

– Analysene i den pengepolitiske rapporten vi legger fram i dag, tilsier en styringsrente på 1¼ prosent eller noe lavere fram mot slutten av 2016, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

På pressekonferansen i Norges Bank sier sentralbanksjefen at rentebanen nå indikerer at det er 50 prosent sannsynlig for at renta kuttes med ytterligere 0,25 prosentpoeng i løpet av 1. halvår 2015.

I så fall vil det bety en styringsrente på 1 prosent fra Norges Bank, det laveste nivået i sentralbankens historie.

(saken oppdateres)

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger