Overlege: – Skambelagt å være offer for netthets

Å bli krenket på nett kan gi store helseplager, ifølge forsker Kjersti Narud. Hun sier følelse av skyld og tapt kontroll gjør at mange lider i det stille med hemmeligheten.

Kjersti Narud

BELASTNING FOR KROPP OG SJEL: Uønsket personforfølgelse på nett kan være skremmende og lammende. – Graden av usikkerhet gjør at man blir utrolig plaget både mentalt og kroppslig, sier overlege Kjersti Narud.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

Narud har forsket på personer som har blitt utsatt for vedvarende uønsket personforfølgelse, såkalt «stalking».

De fleste er kvinner som forfølges av menn. De er ofte i en sårbar situasjon, økonomisk, i arbeidslivet eller sosialt. Andre blir mål fordi de er profilerte personer i offentligheten.

Felles er at trakasseringa ofte gir store helseplager.

– Det er ganske skambelagt å fortelle at man blir utsatt for trakassering og personforfølgelse. Mange tenker at de selv har skyld i det. Det er nettopp derfor dette kan pågå uten at det blir oppdaget, fordi det sitter langt inne å snakke om det.

Søndag publiserte NRK en sak om hvordan en person har trakassert norske kvinner i flere år, blant annet etter at nakenbilder havnet på avveie:

Usikkerhet nærer helseplagene

Ifølge Narud henger de psykiske helseplagene sammen med hvilken kontroll man har over sin egen situasjon. Sosiale medier gir en ekstra utfordring fordi vi etterlater oss informasjon som totalt ukjente kan misbruke.

– Det gir ofrene store psykiske plager og en følelse av maktesløshet. De føler at det ikke er mulig å stoppe gjerningspersonen.

Kjersti Narud

– Uansett om du da er hyggelig eller ikke, vil stalkeren tolke det til sin fordel. Stalkeren vil ha en bekreftelse tilbake på at dette betyr noe. Så det du burde gjøre er minst mulig, ikke gå inn i noen dialog, lyder rådet fra Kjersti Narud.

Foto: Gunnar Bratthammer / NRK

– Det kan være skremmende, lammende. Graden av usikkerhet gjør at man blir utrolig plaget både mentalt og kroppslig.

Ifølge Narud kjennetegnes mange av dem som utsetter andre for kontroll og trusler av manglende evne til empati.

– Som regel vil stalkeren ha en oppmerksomhet og bekreftelse på at han eller hun betyr noe spesielt for den som utsettes for trakasseringen. Er du avvist av en person, ønskes en bekreftelse på at avvisningen var feil. Er du ute etter hevn, ønsker du å se at en annen har det vondt og vanskelig. Stalkeren ønsker kontakt uansett hva det koster med en person som ikke vil det.

– Noen har glede av å skade, true eller kontrollere andre så de blir redde eller føler seg hjelpeløse. Noen har også seksuell glede av å utnytte andre.

– Ikke snakk med stalkeren

Narud understreker at det ikke er offeret som bærer ansvaret. Hun oppfordrer personer som blir trakassert til å snakke med en god venn, helsesøster, advokat eller en fastlege.

– Det er ingen grunn til å sitte med dette alene og tro at du er den eneste, eller at dette må du takle for det er din egen skyld.

Dialog med den som trakasserer vil neppe føre til noe fornuftig.

– Uansett om du da er hyggelig eller ikke, vil stalkeren tolke det til sin fordel. Stalkeren vil ha en bekreftelse tilbake på at dette betyr noe. Så det du burde gjøre er minst mulig, ikke gå inn i noen dialog.

Narud oppfordrer de som trakasseres til å ta vare på dokumentasjon av all type kommunikasjon og anmelde til politiet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger