Hopp til innhold

Overlege om apotekvirksomhet: – Forurensing av helsetjenestene våre

Vitusapotek får kraftig kritikk for omfattende mersalg. Overlege Preben Aavitsland mener farmasøyter må holde seg til medisiner, og ikke «prakke såpe og julepynt på folk».

Medisinbingo i Vitus apotekkjede

FÅR KRITIKK: Ansatte hos apotekkjeden Vitus premieres for å drive med kryssalg av produkter til kundene sine. Hege Willoch sier praksisen nå er stoppet.

Foto: NRK

Kunder som oppsøker apotekkjeden Vitusapotek for å hente ut reseptbelagte medisiner, oppfordres og anbefales av ansatte til å kjøpe flere produkter enn de trenger.

Praksisen kalles «kryssalg» og ble avslørt av TV 2-programmet «Helsekontrollen» i forrige uke.

Et definert kryssalg er mersalg av reseptfrie varer, som er vurdert av kjeden til å være passende sammen med forskjellige kategorier rekvirerte legemidler. For eksempel kan pasienter med kolesterolsenkende medisiner tilbys omega 3, skriver TV 2.

Preben Aavitsland

OVERLEGE: Kommuneoverlege i Arendal og Froland, Preben Aavitsland.

Foto: Privat

Kommuneoverlege i Arendal og Froland, Preben Aavitsland, sier til NRK at han aldri hadde hørt snakk om praksisen.

– Det er helt forferdelig. Det viser at det er vanskelig å drive en hyperkommersiell virksomhet som del av helsetjenesten. Den type praksis er en forurensing av helsetjenestene våre, og sånn kan vi ikke ha det, sier han til NRK.

Bingo, lotterier og salgskonkurranser

Farmasøyt Markus Herberg Hovd sto fram og varslet om mersalgstaktikken. Hovd sier til NRK at han begynte å jobbe hos Vitusapotek for omtrent fem år siden.

– Salgene er ikke alltid faglig begrunnet og gjøres på grunn av press fra kjeden, sa Hovd til «Helsekontrollen».

Ansatte hos apotekkjeden premieres for å drive med kryssalg av produkter til kundene sine, og ledelsen i apotekene måler salgstallene til de ansatte.

Farmasøyten har gitt NRK tilgang til sine egne salgstall. Salgsoversikten viser hvordan han, og andre ansatte, blir målt på hvor mange kryss-salg, definerte kryss-salg og kampanjeprodukter som selges til kunder.

Salgskalender

ADVENTSKALENDER: Denne adventskalenderen viser at det var nye salgskonkurranser hverdag i hele desember 2018.

Foto: Privat

Det skilles også på salg til «reseptkunder» og «kassekunder».

– Jeg mener det er fundamentalt feil. Det er helsepersonell i apotek som måles. Det er feil fokus. Det går på den faglige integriteten som utfordres av apotekkjedene som kunder og pasienter stoler på at de har, sier han til NRK.

Dokumentasjon NRK har fått tilgang til, viser hvordan apotekkjeden arrangerer en rekke forskjellige salgskonkurranser som bingo, loddtrekninger og fem-på-rad for å selge flere produkter.

– Dette er lokale aktiviteter, og hensikten har vært å øke den faglige kompetansen når det gjelder sykdommer og produkter. Disse aktivitetene er nå stoppet. Hvis noen har reagert, så beklager vi det, sier Hege Willoch, som er fag- og kvalitetsdirektør i Norsk medisinaldepot, som eier Vitus.

Julen 2018 arrangerte et apotek en egen adventskalender med daglige konkurranser. I en annen konkurranse er det om å gjøre å levere inn den største kvitteringen.

– Det vi har lyst å gjøre som helsepersonell, er å arbeide for at kundene og pasientene skal ha en trygg legemiddelbruk. Men, med den tiden vi har til rådighet, må vi også konkurrere om å få folk med i kundeklubber og imøtekomme salgskravene fra kjeden, sier farmasøyt Hovd til NRK.

Vitusapotek

BINGO: Dette er en av metodene apotekkjeden bruker. De ansatte konkurrerer om flest kryssalg.

Foto: Privat

Kommersielt press

Kommuneoverlegen Aavitsland mener at farmasøyter er dyktige fagfolk som bør fokusere på medisiner. Han tar til orde for at medisiner kan sendes ut fra en offentlig sentral i posten og heller hentes ut i nærmeste butikk.

Folk som vil ha råd om medisiner kan få det fra fastlegen sin eller fra en offentlig rådgivningstjeneste av farmasøyter.

– Da kunne farmasøyter, som er dyktige fagfolk, sitte uten kommersielt press og gi gode råd til folk istedenfor å stå på apoteket å prakke såpe og julepynt på folk, sier han til NRK.

Mener Vitusapotek bryter loven

Jurist Anne Kjersti Befring ved Institutt for offentlig rett har sett de interne dokumentene som viser salgspraksisen til Vitusapotek-kjeden. Befring, som er ekspert på helsepersonelloven, mener apoteket bryter loven på flere punkter.

Jurist Anne Kjersti Befring

– Samfunnsoppdraget til apotekene er å levere ut medisiner. Enhver som har en sykdom skal kunne gå dit uten å bli utsatt for forsøk på mersalg av ting man ikke trenger, sier hun til NRK.

Foto: UIO

– Apotekene er siste ledd i en behandlingskjede. Samfunnsoppdraget til apotekene er å levere ut medisiner. Enhver som har en sykdom skal kunne gå dit uten å bli utsatt for forsøk på mersalg av ting man ikke trenger, sier hun til NRK.

Befring sier at apotekene må ha et klart og tydelig skille mellom helsepersonellrollen og selgerrollen.

– Den skillelinjen har vært visket ut i de eksemplene jeg har sett, sier hun.

– Vi er i en bransje som er strengt regulert av lover og regler, og har ment vi er innenfor det. Vår intensjon har vært å bry oss om pasienten og finne de beste løsningene, sier Hege Willoch.

– Men når dere får høre at dere bryter loven, hva gjør dere da?

– Jeg kan ikke lovverket, men vi skal følge det, det er helt klart.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger