Hopp til innhold

Over 400 har søkt erstatning etter svineinfluensavaksinen

Godt over fire år etter massevaksinering mot svineinfluensa strømmer sakene fortsatt inn til Norsk Pasientskadeerstatning (NPE).

Vaksine

2,2 millioner nordmenn fulgte myndighetens råd og lot seg vaksinere da svineinfluensaen herjet i 2009. Flere har i ettertid utviklet narkolepsi som følge av vaksinen.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Rolf Gunnar Jørstad

Direktør i Norsk Pasientskadeerstatning (NPE), Rolf Gunnar Jørstad.

Foto: Peder Songedal

I løpet av det siste halve året har de mottatt 70 nye saker. Dermed har 408 personer kommet med krav om erstatning. 80 har til nå fått medhold, men fortsatt er 94 saker til behandling. 220 har fått avslag, mens 14 saker er avvist.

Direktør i NPE, Rolf Gunnar Jørstad, sier de stadig får inn nye saker.

– De aller fleste sakene som ikke er avgjort, har kommet inn i løpet av det siste året. Det henger nok sammen med at dette er et felt hvor kunnskapen stadig er i utvikling, og at folk mener de kan ha fått en skade som følge av vaksinen, sier Jørstad til NRK.

Over 70 millioner utbetalt

NPE har hittil utbetalt 73,5 millioner kroner i erstatning etter skader som kan relateres til Pandemrix-vaksinen i 2009. Trolig vil dette beløpet bli langt større, men Jørstad forsikrer at kassa langt ifra er tom.

– Nei, det er den ikke. Vi vil få de midlene vi til enhver tid trenger for å utbetale erstatninger i disse sakene. Alle kan være trygge på at de vil få den erstatningen de har krav på, sier han.

Da pandemien herjet som verst i 2009, fikk hele befolkningen tilbud om å ta vaksinen Pandemrix. 2,2 millioner mennesker takket ja. 598.000 av disse var barn og unge i alderen 6 måneder til 19 år. I ettertid kom det meldinger om uventede bivirkninger.

Narkolepsi

Eksperter fant etter hvert ut at det var en klar sammenheng mellom vaksinasjonen og narkolepsi. I februar 2012 opplyste NPE at tre barn hadde fått medhold.

Nå, snart fem år etter pandemien startet, har NPE mottatt 408 saker.

Av disse sakene gjelder 162 saker barn og unge som kan ha fått skade etter vaksinen. Dette dreier seg i hovedsak om narkolepsi, men også andre skader som fordøyelsesplager, ME og kronisk leverbetennelse.

Voksne får også erstatning

For snart ett år siden ga NPE for første gang tre voksne medhold om erstatning. Tidligere var det kun barn som fikk erstatning etter vaksineringen. Nå har 10 voksne, i alderen 20 år og eldre, fått medhold.

57 barn og unge har fått medhold. Dermed har 67 av 80 fått medhold på grunn av narkolepsi.

Ifølge Nasjonalt kompetansesenter for narkolepsi har 76 personer utviklet narkolepsi. Forskere tror nå at dette tallet vil øke. Først trodde man at sykdommen utviklet seg i løpet av de første åtte månedene etter vaksineringen, men nå vil ikke forskerne sette en utløpsdato.

Advokat Christian Lundin

Advokat Christian Lundin representerer omtrent 35 klienter som har søkt NPE om erstatning.

Foto: Karlsen, Anette / NTB scanpix

Advokat Christian Lundin representerer omtrent 35 klienter som har søkt NPE om erstatning. Én av hans klienter fikk først avslag med henvisning til at det var gått for lang tid mellom vaksinen og dokumenterte symptomer på narkolepsi.

– Min klients foreldre fant etter hvert frem til dagboksnotater søsteren hadde som beskrev symptomer langt nærmere vaksinetidspunktet. NPE traff deretter omgjøringsvedtak og det er nå erkjent erstatningsansvar, sier Lundin.

Han mottar fortsatt henvendelser fra folk som mener de har blitt syke av Pandemrix-vaksinen.

– Nå som Folkehelseinstituttet ikke lenger setter en utløpsdato mellom vaksinasjonen og sykdommen, kommer det stadig inn nye saker, sier han.

Lundin mener det er helt opplagt at staten må øke utbetalingspotten.

– Til nå har de kun utbetalt deler av erstatningsbeløpene, samtidig vil flere bli tilkjent erstatning i fremtiden. Så dette dreier seg om store summer, sier Lundin.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger