Hopp til innhold

– Sjefene omgir seg bare med ja-mennesker

– Direktørene bør lytte mindre til konsulenter og mer til ansatte når de outsourcer deler av virksomheten til utlandet, mener El og IT-forbundet. De hevder sjefer ser på utflagging som et trylleformular.

EL og IT-forbundet

TA DE ANSATTE MED PÅ LAGET: Ikke vent for lenge med å informere de ansatte om planer om outsourcing, oppfordrer leder Jon Olav Andersen (til venstre) og kommunikasjonssjef Robert Kippe i EL og It-forbundet.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

– Altfor ofte ser vi at ledelsen tar ansatte med på drøfting først når beslutningen om utflagging er tatt, sier leder Jon Olav Andersen i EL og IT Forbundet.

Fra åttende etasje i Folkets Hus følger ledelsen i LO-forbundet med stigende bekymring på at norske IT-arbeidsplasser forsvinner til utlandet.

Norske bedrifter outsourcer IT-virksomhet for rundt 30 milliarder kroner årlig.

– Altfor mange bedriftsledere ser på outsourcing som et trylleformular til å få ned kostnadene, men så ser vi at det ikke er ukomplisert å styre vesentlige deler av en bedrift fra den andre siden av kloden, sier Andersen.

NRK har den siste tiden vært i kontakt med en rekke frustrerte tillitsvalgte og ansatte i bedrifter. De ansatte opplever at deres innspill ikke blir lagt vekt på.

Motparten, NHO-tilknyttede Abelia, avviser dette.

Håkon Haugli

– Vi kjenner oss ikke igjen i beskrivelsen fra El og It-forbundet, sier Håkon Haugli i Abelia. De fleste IT-gigantene er medlemmer i arbeidsgiverforeningen Abelia.

Foto: Heidi Widerøe

– Det stemmer ikke. Vi følger spillereglene i hovedavtalen og drøfter outsourcing med de ansatte, sier administrerende direktør Håkon Haugli i Abelia.

Outsourcing grafikk

PENGER OG JOBBER: Ved outsourcing vil både penger, kompetanse og vital informasjon forsvinne ut av Norge til land som India, Bangladesh og Ukraina

Foto: Grafikk: Lotte Camilla Holst-Hansen

Lovfestet rett

Å drøfte planer om outsourcing til utlandet er en lovfestet rett ansatte har gjennom Hovedavtalen. Men medarbeidere opplever ofte at drøftingene mellom ledelsen og de tillitsvalgte ikke er reelle.

– Bedriftene ser på drøftingene som en formalitet som gjøres unna på tampen, sier Andersen.

Mange sjefer ser på outsourcing som et trylleformular for å få ned kostnader

Jan Olav Andersen, EL og IT Forbundet

Abelia, hvor medlemmene er IT-selskaper og bedrifter som lever av outsourcing, avviser dette.

– De ansatte er den viktigste ressursen i norske teknologi- og kunnskapsbedrifter. Både gjennom styrerepresentasjon og på andre måter involveres de ansatte i viktige beslutninger. Vi har ikke grunnlag for å tro at de ansatte ikke blir involvert også i prosesser rundt outsourcing, sier Håkon Haugli.

Kjenner dere til at bedrifter har snudd etter å ha diskutert outsourcingen med ansatte?

– Nei, jeg kan ikke gi noen konkrete eksempler på at noen har snudd, sier Haugli.

Ta de ansatte med på råd

For ikke alle outsourcing-prosjekter er vellykkede. Tomra fortalte denne uken hvordan et større IT-utviklings-prosjekt i India hvor selskapet mistet kontrollen over prosjektet. Nå er selskapet i ferd med å flagge virksomheten tilbake ansetter IT-folk i Norge.

INDIA-IT/EUROPE File picture shows employees beneath clocks displaying some of the world's time zones at an outsourcing centre in Bangalore

ANDRE SIDEN AV KLODEN: Ikke ukomplisert å styre vesentlige deler av virksomheten fra den andre siden av kloden, mener EL og IT-forbundet

Foto: VIVEK PRAKASH / Reuters

– Vi er ikke overrasket over at mange selskaper går på en smell ved outsourcing, sier Jon Olav Andersen.

El og IT- forbundet mener at det ofte går for fort i svingene.

Informasjon blir holdt tilbake og viktige innspill fra de ansatte blir ikke hørt.

Virksomhetenes ledelse må ha handlingsrom til å vurdere hva slags kompetanse de trenger for å sikre at de kan levere det kundene etterspør,

Håkon Haugli, Abelia

– Ledelsen omgir seg ofte med ja-mennesker og leier inn konsulenter som selger konseptet outsourcing, som er ute etter å promotere outsourcing som en forretningsmodell. De ansatte kan ha andre innfallsvinkler som det kan være fornuftig å lytte til, sier han.

Kompetansen til de ansatte må brukes. De kjenner virksomheten og driften best av alle, mener EL og IT Forbundet.

– Det er mulig å tenke seg at enkelte arbeidstakere vil motsette seg outsourcing når de selv ikke har den nødvendige kompetansen. Men både de, virksomheten og Norge er tjent med at norske virksomheter lykkes, skaper verdier og eksportinntekter. Virksomhetenes ledelse må ha handlingsrom til å vurdere hva slags kompetanse de trenger for å sikre at de kan levere det kundene etterspør, sier Abelia-sjefen

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger