Oslo tingrett: Krekar-kontakt kan ikke utleveres til Italia

OSLO TINGRETT (NRK): Oslo tingrett har kommet til at en 43-åring som er dømt sammen med mulla Krekar i Italia, ikke kan utleveres. Mannen, som er norsk statsborger, kan heller ikke varetektsfengsles. PST anker begge avgjørelsene.

Pågrepet sammen med Krekar

FREMSTILLES FOR VARETEKT: Østfold-mannen har vært norsk statsborger i flere år. En lovendring gjør at han nå likevel kan bli utlevert til Italia.

Foto: Privat / NRK

– Vår reaksjon er at vi anker avgjørelsen. Vi er uenige rettens vurdering. Det vil jeg begrunne nærmere i et ankeskriv, sier PSTs politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff til NRK.

Tirsdag kunne NRK melde at mannen, som er norsk statsborger hadde blitt pågrepet av Politiets sikkerhetstjeneste utenfor sitt hjem. Bakgrunnen var en internasjonal arrestordre fra italiensk politi.

43-åringen har bodd 21 år i Norge, og vært norsk statsborger siden 2006. Mannen har også kone og to små barn i Norge.

43-åringen møtte mulla Krekar flere ganger i Kongsvinger fengsel for sju år siden, og ble i fjor dømt til ni års fengsel i Italia som en del av Krekars nettverk.

Fengslingsmøte i Krekar-saken. Cecilia Therese Ekholt.

FORSVARER: Advokat Celina Therese Ekholt i advokatfirmaet Hjort representerte 43-åringen i retten.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

PST ba onsdag om at mannen skulle varetektsfengsles i fire uker, men fikk ikke medhold. Oslo tingrett mener mannen må løslates.

Kjennelsen ble umiddelbart anket av påtalemyndigheten.

– Han var veldig glad og lettet for kjennelsen. Men aktor har anket og bedt om oppsettende virkning. Det betyr at han forblir sittende i varetekt inntil lagmannsretten har behandlet anken, sier mannens forsvarer, Celina Therese Ekholt, til NRK.

Begjært utlevert – igjen

Onsdag kom Oslo tingrett også til at mannen ikke kan utleveres til Italia. 43-åringen ble også begjært utlevert I 2015, og satt da flere uker i varetekt.

Den gang avslo Justis- og beredskapsdepartementet en begjæring om å utlevere mannen, fordi han er norsk statsborger. Etter at dommen i Italia falt i fjor, kom det en ny utleveringsbegjæring fra Italia. Denne ble også avslått.

Utleveringsbegjæringen som ble behandlet i Oslo tingrett i dag, har sammenheng med begjæringen fra i fjor. Grunnen til at italiensk påtalemyndighet har bedt om å få utlevert mannen på nytt, er en ny norsk-europeisk arrestordreavtale som trådte i kraft i november.

Arrestordre-avtalen skal gjøre det lettere å utlevere norske statsborgere til EU-land.

Etter å ha blitt løslatt fra varetekt i 2015 har 43-åringen bodd på Østlandet. Tidligere i år skrev han i en e-post til NRK at han ikke hadde hørt noe mer fra italiensk eller norsk politi etter løslatelsen for fem år siden.

Tingretten: Mangler garantier fra Italia

Avtalen skal gjøre det lettere å utlevere nordmenn til andre EU-land. Oslo tingrett skriver i en egen kjennelse onsdag at arrestordreavtalen gjør at saken stiller seg annerledes enn i 2015.

Tingretten mener likevel at vilkårene for utlevering ikke er oppfylt. Retten viser blant annet til at den italienske dommen ble avsagt uten at 43-åringen var til stede i retten i Bolzano i Italia.

I kjennelsen heter det blant annet at PST ikke har klart å skaffe dokumentasjon på 43-åringen var lovlig stevnet til den italienske rettssaken.

Tingretten påpeker at det er en grunnleggende rettighet at man skal kunne være til stede og forsvare seg hvis man skal straffeforfølges.

Den italienske dommen er anket av flere partene, og er således ikke rettskraftig. Tingretten mener et vilkår for utlevering er at Italia skal kunne forsikre om at den domfelte har anledning til å kreve saken behandlet på nytt.

I kjennelsen heter det at det ikke er fremlagt dokumentasjon på at Italia garanterer at en ny behandling av saken. Samtidig kommer Oslo tingrett med et stikk til PST:

«Retten har heller ikke fått dokumentasjon for at italienske myndigheter er spurt om dette».

PST uenige

Politiadvokat Staff sier følgende om tingrettens begrunnelse for å avslå utleveringsbegjæringen.

– Til det første vil vi hente inn dokumentasjon på at han var lovlig stevnet. Når det gjelder muligheten for ny behandling har vi allerede dokumentasjon på dette som ikke ble tatt opp i rettsmøtet. Det vil jeg vise til i ankeskrivet, sier Staff.

Hun er uenig i at tingretten har vurdert det som at mannen begjæres utlevert til soning, og mener det riktige ville vært å vurdere som at 43-åringen skal vurderes til videre straffeforfølgelse.

Staff begrunner dette med at dommen i Italia ikke rettskraftig.

– I juli falt det en avgjørelse i ankedomstolen, hvor anken ble avvist. Så har domstolen en frist på 90 dager til å skrive en begrunnelse på hvorfor de avviste anken, sier Staff.

«Be meg om å drepe»

Det er tidligere kjent at 43-åringens samtaler med Krekar i besøksrommet på Kongsvinger fengsel i 2012 og 2012 ble avlyttet av Politiets sikkerhetstjeneste.

Her snakket 43-åringen og Krekar blant annet om det italiensk politi mener er et hemmelig terrornettverk, kalt «Rawti Shax».

Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff

POLITIADVOKAT: Anne Karoline Bakken Staff i PST.

Foto: OLA MJAALAND / NRK

Lydopptakene fra Kongsvinger er en viktig del av dommen mot Krekar og 43-åringen som falt i Bolzano i fjor.

I dommen vises det blant annet til en samtale fra 11. mai 2013. I samtalen prøvde 43-åringen ifølge dommerne å overbevise Krekar om at han var en lojal tilhenger, og ikke bare «en betalt hjelper».

Ifølge den italienske dommen sverger 43-åringen også på at han er «villig til å drepe på oppdrag fra Krekar».

Forsvarer Cecilia Therese Ekholt ønsker ikke å kommentere mannens uttalelser.

NRK har fått tilgang til lydopptaket, som er gjennomgått av en uavhengig tolk. Ordrett oversatt sier 43-åringen blant annet følgende i opptaket.

«Min herre, jeg ønsker å fortelle noe til deg. Jeg er ikke ansatt av dere. Jeg sverger, be meg om å drepe, og jeg gjør det for deg».

Familiebesøksrommet i Kongsvinger fengsel

AVLYTTET I FENGSEL: mulla Krekar møtte den pågrepne mannen i besøksrommene til Kongsvinger fengsel. Besøksrommet ble avlyttet av PST i 2012 og 2013. Opptakene er sentrale i den italienske terrordommen mot Krekar og Østfold-mannen.

Foto: Audun Torsdalen / NRK

– Vanlig kurdisk ordtak

Da NRK konfronterte Østfold-mannen med innholdet i opptakene i januar i år, avviste han anklagene.

43-åringen skrev i en e-post at både oversettelsen gjort av NRK og italiensk politi inneholder feil. Formuleringen om «å drepe» for Krekar er en del av et vanlig kurdisk ordtak, forklarer mannen.

«Når man er glad i noen og respekterer vedkommende så sier man at «jeg liker deg så mye at jeg kan drepe for deg». Det betyr ikke at jeg skal gjøre det praktisk og drepe noen», skriver 43-åringen.

I de italienske rettsdokumentene heter det også at 43-åringen skal ha hjulpet Krekar å organisere en demonstrasjon mot koranbrenning i 2012. I en lengre e-post avviser 43-åringen dette, og forklarer at han kun har møtt Krekar som journalist.

Han avviser samtidig hardnakket å være en del av et terrornettverk, og sier «Rawti Shax» også kan forstås som et politisk eller ideologisk nettverk.

43-åringen fikk tirsdag oppnevnt Henrik Boehlke som sin forsvarer. Da NRK snakket med Boehlke tirsdag kveld hadde han ikke hatt anledning til å sette seg inn de omfattende saksdokumentene, og kunne ikke kommentere innholdet i lydopptakene.

– Han motsetter seg utlevering og varetektsfengsling. Han bestrider også riktigheten av den italienske dommen, uttalte Boehlke til NRK.

Da fengslingsmøtet startet onsdag, var det Celina Therese Ekholt i Advokatfirmaet Hjort som forsvarte 43-åringen, fordi Bohelke var opptatt med en annen sak.

Krekar løslates fra Kongsvinger fengsel 25. januar 2015

mulla Krekar ble løslatt fra Kongsvinger fengsel i 2015. Fem år senere ble Krekar utlevert til Italia, som mener Krekar ledet et terrornettverk, delvis fra fengselscella.

Foto: Audun Braastad / NTB scanpix

Ingen norsk etterforskning

I forbindelse med den avslåtte utleveringsbegjæringen i 2015 uttalte PST at de ikke hadde funnet grunn til å starte noen egen etterforskning av mannen.

Tirsdag understreket kommunikasjonsdirektør i PST, Trond Hugubakken at bakgrunnen for pågripelsen var straffesaken i Italia.

I mars år ble mulla Krekar utlevert til Italia. I juli ble det kjent at Krekar også tapte ankesaken etter terrordommen. Hans forsvarer Brynjar Meling varslet at saken kom til å bli anket, og fryktet at rettsprosessen kom til å ta flere år.

SISTE NYTT

Siste meldinger