Hopp til innhold

Regjeringen holder åpent for utvidelse av lisensjakt på ulv

– Adgangen til å forlenge lisensfellingsperioden er begrenset, men er noe som kan vurderes dersom det blir aktuelt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) til NRK.

Ulv Rømskog

STOPP AV JAKTEN: Oslo tingrett har stoppet jakten på ulv, regjeringen har svart med å anke kjennelsen til Borgarting lagmannsrett.

Foto: Andre Holm

Regjeringen har altså ikke gitt seg i kampen for at lisensjakten på ulv skal fortsette. Det til tross for et sviende tap i første rettsinstans. Senterpartiet presser hardt på i saken, og har med seg regjeringskollega Arbeiderpartiet som forkjemper for det omstridte uttaket av rovdyrarten.

Klima- og miljøminister Espen Barthe Eide (Ap) sier til NRK i en e-post tirsdag ettermiddag at han har tro på at regjeringens syn skal vinne gjennom i rettsapparatet.

– Vi håper selvsagt ankesaken kan behandles raskt, sier Barth Eide.

Ulovlig lisensjakt?

Bakgrunnen er at Klima- og miljødepartementet før jul vedtok å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revirer.

Kort tid etter kom kravet om en midlertidig stans fra NOAH, Foreningen Våre Rovdyr og WWF. De mente vedtaket fra staten kunne være ulovlig.

Sist helg offentliggjorde Oslo tingrett sin kjennelse. Der er konklusjonen klar: Tingretten mente at det ikke var grunnlag for å starte ulvejakten innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås.

«Tingretten kan ikke se at departementet i tilstrekkelig grad har gjort den nødvendige og rasjonelle vurdering av de helt dominerende momentene», står det i dommen.

For regjeringen haster det med en avklaring i rettsapparatet. Lisensjaktperioden innenfor ulvesonen er mellom 1. januar og 15. februar.

Intervju med Espen Barth-Eide

ANKER; Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap), har anket kjennelsen fra Oslo tingrett om stopp av ulvejakten.

Foto: Annika Byrde / NTB

Er det aktuelt å utvide denne perioden?
Jeg har merket meg at noen har tatt til orde for å forlenge lisensfellingsperioden. Perioden følger av rovviltforskriften og er avgrenset av dyrevelferdshensyn. Adgangen til å forlenge perioden er derfor begrenset, men er noe som kan vurderes dersom det blir aktuelt, sier Espen Barth Eide i en e-post til NRK.

Oslo tingrett mener altså at det ikke var grunnlag for å starte ulvejakten innenfor ulvesonen i revirene Hornmoen, Rømskog, Bograngen og Slettås. Hvorfor er du og regjeringen uenig i kjennelsen fra Oslo tingrett om å stoppe ulvejakten?

Jeg mener vedtaket vi fattet i desember er gyldig, og at det var hjemmel for å åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

Klima- og miljødepartementet vedtok før jul å opprettholde rovviltnemndenes vedtak om felling av 25 ulver i fire revir. Hvorfor er det nødvendig å ta ut så mange ulv, mener du?

Først vil jeg understreke at vi justerte nemndenes vedtak ved å ikke tillate felling av Mangen-reviret slik nemndene hadde åpnet for i sitt vedtak. Vi mener vårt vedtak er nødvendig for å bringe bestanden ned på bestandsmålet og dermed bidra til å redusere konfliktnivået og bidra til å sikre tilliten til forvaltningen, og følge det rammeverket som Stortinget har lagt opp til og ønsker gjennomført, sier Barth Eide.

Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond

FORNØYD: Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, mener kjennelsen i Oslo tingrett er riktig.

Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Den eneste riktige

Verdens naturfond (WWF) var glad for dommen fra Oslo tingrett søndag morgen.

– Dette var det eneste riktige. Vi gikk til tingretten fordi vi mente at vedtaket var ulovlig, fordi staten allerede hadde en dom mot seg i en tidligere ulvesak, sa Karoline Andaur generalsekretær i WWF til NRK søndag.

NRK forklarer

Hva er lisensfelling?

Spesiell jakttype for de store rovdyrene.

De tre store rovdyrene jerv, ulv og bjørn, kan kun felles via det som heter lisensfelling.

Gaupe er unntaket, den kan jaktes på via ordinær jakt.

Jegere må være registrert

For å kunne drive med lisensfelling må jegere registrere seg som lisensjegere i Jegerregisteret.

Lisensfelling er mulig fordi den er basert på en paragraf i naturmangfoldloven (§18), som åpner for unntak fra vernet ulv, jerv og bjørn i utgangspunktet har.

Forskjellen fra kvotejakt

Den store forskjellen på kvotejakt og lisensfelling er at lisensfelling er ment som skadeforebygging, mens vanlig kvotejakt er helt ordinær jakt som altså har hensikt om å brukes for å høste ressurser.

Dette er også grunnen til at det heter lisensfelling og ikke lisensjakt. Når man ikke skal høste fra fellingen er det en felling, ikke jakt.

Men hva med skadefelling?

Det finnes også en tredje form for lovlig jakt av rovdyr, og dette er noe som heter skadefelling.

Dette er en type jakt hvor man har lov til å drepe et dyr som er til akutt fare for å skade eller drepe husdyr som sau eller tamrein.

Dette er et tiltak som kun brukes i akutte situasjoner for å forebygge skade.

Kilde: Besøkssenter for rovdyr

Venter på ankesaken

Seniorrådgiver Annicken Sørum Michaelsen ved Borgarting lagmannsrett opplyser at de ikke har mottatt anken til behandling ennå.

Espen Barth Eide mener konsekvensene blir alvorlige dersom regjeringen også taper i ankesaken i lagmannsretten:

En situasjon der ulver ikke blir felt innenfor ulvesonen vil kunne bety en økt belastning for de som bor i de aktuelle revirområdene, og potensielt større utvandring ut av ulvesonen og en høyere totalbestand i Norge enn Stortingsforlikene legger opp til, sier Espen Barth Eide.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger