Hopp til innhold

Raja støtter politiets forslag om å forby søskenbarnekteskap

Abid Raja støtter forslaget om å forby søskenbarnekteskap. Oslo-politiet mener forbudet vil bidra til å bekjempe æreskriminalitet og sosial kontroll.

Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja.

Abid Raja uttaler seg som privatperson i denne saken, og berømmer Oslo-politiet for å fremme forslaget.

Foto: Ilja C. Hendel

Forslaget er sendt fra Oslo politidistrikt til statsadvokaten.

Politiet mener endringen kan gjøres i både ekteskapsloven og i utlendingsloven. Den vil ikke ha tilbakevirkende kraft.

Forslaget støttes av kulturminister Abid Raja, som i denne saken presiserer at han uttaler seg som privatperson, ikke på vegne av Venstre eller regjeringen.

– Jeg vil berømme Oslo-politiet for å starte denne viktige debatten, ikke minst for at de klarer å være så prinsipielle: De ønsker et eventuelt forbud, ikke bare i utlendingsloven, men også i ekteskapsloven. Det har vært viktig for meg i over ti år at et eventuelt forbud skal tas inn i begge lover, og ikke være en særlov kun i utlendingsloven som kun gjelder utlendinger, sier Raja til NRK.

Tidligere har Abid Raja fortalt at han selv ble lovet bort til sin kusine i Pakistan, men at han satte hardt mot hardt, og til slutt fikk gifte seg med sin nåværende kone, slik han selv ønsket.

Les også: Den vanskelige æren

Løser ikke problemene alene

Politiet nevner i sitt lovforslag at helsemyndighetene har uttalt at dersom fetter og kusine får barn, kan det medføre store helseutfordringer for barnet.

Politihuset i Oslo

Politiet i Oslo ber om forbud mot søskenbarnekteskap.

Foto: Olav Døvik / NRK

Men den viktigste begrunnelsen for forslaget er å bekjempe æreskriminalitet og negativ sosial kontroll. Raja er klar på at et forbud alene ikke kan løse problemene.

– Jeg har tidligere advart mot å tro at et forbud mot søskenbarnekteskap alene løser problemer med tvangsekteskap og negativ sosial kontroll. Dette fordi man også kan bli tvangsgiftet med tremenninger, fjernere slektninger og helt utenfor slekt. Et forbud bør derfor ikke redusere vår brede samfunnsinnsats for å bekjempe negativ sosial kontroll, sier Raja.

NRK forklarer

Hva er negativ sosial kontroll?

I Norge har barn og unge ganske omfattende rettigheter

For eksempel har man rett til et sosialt liv, til privatliv, og til et seksualliv som man selv bestemmer over. 

Negativ sosial kontroll er et begrep som brukes for å beskrive brudd på disse rettighetene. 

Bruddene blir oftest gjort av foreldrene. De kan planlegge 

fremtidige ekteskap, eller begrense barnas sosiale liv

Det er mest vanlig i konservative religiøse grupper, og grupper som nylig har kommet til Norge. Innvandrerungdom er mest utsatt, men det skjer også sosial kontroll i sterkt religiøse etnisk norske miljøer.

De fleste familier som står mellom kulturer finner kompromisser for barna.  

Men FAFO har gjort en kartlegging blant unge, hvor et betydelig mindretall sier de opplever omfattende begrensninger av rettighetene sine. 

Nesten én av tre jenter med pakistansk bakgrunn sier at de ikke får være med gutter på fritiden uten at det er voksne til stede. 

 

Og nesten én av fem gutter med somalisk bakgrunn sier at de sjelden får treffe venner på fritiden.

Uenighet om effekten

Debatten om lovligheten rundt det å gifte seg med en fetter eller kusine har pågått i mange år.

Leder i Norsk Innvandringsforum, Athar Ali, synes folk må få bestemme selv hvem de ønsker å dele livet sitt med.

– Jeg synes ikke det er riktig å forby ekteskap mellom søskenbarn. Det må jo bygge på frivillighet. Jeg er selvsagt imot enhver form for tvang og press. Men når det er sagt, så tenker jeg at folk må få velge selv hvem de skal gifte seg med, sier Ali.

Athar Ali

Athar Ali mener folk burde få gifte seg med den de selv ønsker.

Foto: Knut Erik Solhaug / NRK

Han mener det finnes andre tiltak som vil være mer effektive mot æreskriminalitet og negativ sosial kontroll enn å forby søskenbarnekteskap.

– Det har jo ikke bare med ekteskap mellom søskenbarn å gjøre, det kan jo ha med andre forhold å gjøre. Jeg ser ikke noen direkte sammenheng mellom å forby ekteskap mellom søskenbarn og det som defineres som æreskultur, for det går ut på helt andre ting, mener Ali.

NRK forklarer

Hva er æresvold?

En veileder fra IMDI beskriver æresvold slik:

 • Vold som forekommer i familier med sterke kollektivistiske og patriarkalske verdier.
 • Vold som særlig kvinner er utsatt for, fordi deres seksuelle adferd er knyttet til familiens ære 
 • Vold som er utløst av familiens behov for å ivareta eller gjenopprette sin felles ære og anseelse blant andre familier med samme verdier.

Det kan være flere voldsutøvere, eller den som utøver volden kan gjøre det etter press fra andre familiemedlemmer.

Sosialantropolog Tor Halvdan Aase sier til NRK at selve poenget er å vise makt, å vise at familien har evne til å forsvare sine interesser ved egen hjelp.

For politiet det flere former for æreskriminalitet som er straffbare: 

 • Ekstrem sosial kontroll fra familien. 
 • Vold og trusler om vold. 
 • Frihetsberøvelse i utlandet. 
 • Vold i nære relasjoner.  
 • Seksuelle overgrep. 
 • Tvangsekteskap. 
 • Kjønnslemlestelse. 
 • Æresdrap og trusler om drap.

Arbeiderpartiet enig med politiet

Arbeiderpartiet fremmet selv forslaget i Stortinget for to år siden, uten å få flertall. Nå er de glade for at Oslo-politiet har fremmet et lovforslag.

Siri Stålesen i Arbeiderpartiet.

Siri Stålesen og Arbeiderpartiet er positive til forslaget fra Oslo-politiet, etter at deres egne forslag ble nedstemt i 2018.

Foto: Bernt Sønvinsen

– Vi er absolutt imot søskenbarnekteskap, vi mener fortsatt at det skal forbys. Vi fikk ikke med oss regjeringspartiene i 2018, nå håper vi at de kommer på banen og blir kvitt dette, både av helsemessige og æresrelaterte årsaker, sier Siri Stålesen, integreringspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet.

Denne uken var Stålesen en av stortingsrepresentantene som fremmet et forslag der de la fram flere konkrete tiltak som de mener skal være med på å forebygge negativ sosial kontroll.

– For Arbeiderpartiet er kampen mot negativ sosial kontroll og æresvold veldig viktig. Det er en av de siste frihetskampene vi nå kjemper. Derfor fremmet vi forslag om negativ sosial kontroll i Stortinget nå på mandag, forklarer Stålesen.

AKTUELT NÅ