NRK Meny
Normal

Oslo kommune vil granske Odin-saken

Lambertseter skole setter i verk tiltak for elevene etter at saken om at en tidligere elev tok selvmord ble kjent. Nå vil også kommunen undersøke om skoleledelsen har brutt loven.

Odin Olsen Andersgård ble 13 år. Han tok sitt eget liv etter å levd med mobbing på to skoler

GIR MOBBING ET ANSIKT: Etter VGs dokumentar om mobbeofferet Odin Andersgård Olsen i helgen har mobbing i skolen igjen havnet på nasjonal dagsorden. Se innslaget om Odin i Dagsrevyen her.

Mandag kveld melder VG at Oslo kommune har besluttet å granske skolen for å undersøke om de fulgte rutinene, da 13 år gamle Odin Andersgård Olsen var elev på skolen.

Kommunen skal gjennomgå resultatene fra Elevundersøkelsen for alle osloskolene, men vil spesielt undersøke forholdene ved Lambertseter skole hvor Olsen tidligere var elev.

Det bekrefter utdanningsbyråd Anniken Hauglie overfor NRK:

– I den tragiske saken om Odin ble det avdekket svikt i rutinen om at det skal fattes vedtak i saker som dette. Utdanningsetaten skal nå føre tilsyn med opplæringsloven §9a-3 -som handler om elevenes rett til et mobbefritt miljø.

– Vi fører regelmessig tilsyn med alle skoler om dette, men i alvorlige enkeltsaker eller om det er avvik eller annet, er det naturlig å gå inn særskilt, skriver Hauglie i en tekstmelding til NRK.

Bistår elevene

– Vi vet at vi har elever på skolen som føler stor sorg, sier rektor Knut Christian Hellesø-Knutsen ved Lambertseter skole i Oslo.

Overfor NRK bekrefter skolen at de nå setter inn ekstra tiltak for å håndtere saken i lys av medieomtalen.

– Vi har i forbindelse med helgens oppslag tilbudt omfattende bistand, både i form av informasjonsmøter, kommunikasjon rettet mot foresatte og tilbud til både elever og ansatte om samtaler med psykolog og annet helsepersonell, sier Knut Christian Hellesø-Knutsen.

Han vil ikke snakke med NRK og svarer derfor bare på spørsmål skriftlig på e-post.

Tilbyr hjelpetelefoner og helsepersonell

Lambertseter skole © 2007 Kjetil Ree, some rights reserved.

FÅR KRITIKK: På Lambertseter skole har helsesøster utvidet åpningstid denne uka. Skolen har fått kritikk for å ikke ha fulgt opp Odinsaken ordentlig.

Foto: Kjetil Ree

Der gjør han det klart at både lærere og elever i løpet av skoledagen skal «dele tanker om oppslaget».

– Alle skal bli hørt, og de som ønsker det, vil få tilbud om hjelp fra helsepersonell i støtteapparatet.

Helsesøster på skolen har utvidet åpningstid denne uka. Hun vil ikke svare på spørsmål når NRK ringer, men henviser til rektor.

Før helgen la Lambertseter skole ut en melding på sine nettsider, hvor de informerte om artikkelen som skulle stå på trykk i VG.

Der la de også ut råd til foreldrene om hvordan de skulle håndtere reaksjoner på temaene i artikkelen, samt nummer til hjelpetelefoner for barn og unge.

Uutholdelig mobbing

Odin Olsen Andersgård

TOK SITT EGET LIV: Bare 13 år gammel avsluttet Odin livet. Han opplevde mobbing gjennom flere år. Moren til Odin forteller at de flere ganger tok kontakt med skolen for å få stanset mobbingen. Bildet er gjengitt med tillatelse fra familien.

Foto: Privat

Artikkelen i VG fortalte historien om 13 år gamle Odin Olsen Andersgård. Han ble mobbet på to ulike skoler og sa ifra om det som skjedde flere ganger. I mars tok han sitt eget liv.

Moren hans forteller at hun også varslet om mobbingen gjentatte ganger, men opplevde at det ikke ble tatt ordentlig grep.

Hun viser avisen blant annet en e-post der en lærer ved Lambertseter skole foreslo at Odin skulle finne et bedre gjemmested for matboksen sin, slik at ikke mobberne fikk tak i den.

Til slutt ble mobbingen så uutholdelig at familien bestemte seg for å flytte fra Oslo. Odin ble tatt ut av Lambertseter skole og begynte på Aursmoen skole i Aurskog-Høland.

Han var elev ved den skolen da han valgte å avslutte livet sitt.

Nå har fylkesmannen i Oslo og Akershus bestemt at saken skal granskes. Fylkesmann Grethe Hovde Parr sier til VG at det skal føres tilsyn med hvordan skolen og kommunen fulgte opp den 13 år gamle gutten.

– Fokusert på å ivareta medelever og ansatte

– Vi som skole fikk melding i april i år om at vår tidligere elev hadde tatt sitt liv. Det var en svært tung beskjed å få. Det er selvsagt trist for oss å høre hvordan vår tidligere elevs mor beskriver hans opplevelser av skolehverdagen. Vårt fokus har siden vi mottok beskjeden om hans bortgang, vært å ivareta tidligere medelever og ansatte ved skolen. De er selvsagt tungt preget av denne saken, skriver rektor Knut Christian Hellesø-Knutsen til NRK.

Han mener Lambertseter skole har fått et forbedret læringsmiljø de siste årene.

– I perioden 2008–10 var det en økning i antall meldte saker om krenkende atferd i elevmiljøet. Skolen satte etter dette i gang flere omfattende tiltak for å bedre situasjonen. Elevundersøkelsene viser en klar bedring når det gjelder mobbing.

Rektor Grazyna Saxegaard ved Aursmoen skole sier til NRK at hun ikke får uttale seg om saken, og viser til kommuneledelsen.

Overfor VG avviser kommunalsjef Grethe Marie Toverud Rønning at Odins situasjon ikke ble tatt på alvor av ledelsen ved Aursmoen skole.

– Må gjøre noe med mobbingen

Hos Kirkens SOS får de ofte henvendelser fra barn som opplever å bli mobbet på skolen. Det forteller Lene Hopland Bergset som er fungerende generalsekretær.

– Vi hører mange vonde og hjerteskjærende historier. Mange vet ikke hva de skal gjøre med den situasjonen de har kommet i og kjenner seg veldig ensomme. Uansett hva de gjør opplever de at det ikke blir bedre, sier hun til NRK.

Hun har et inntrykk av at skolene ofte forsøker å gripe inn og hjelpe den som blir mobbet, men at det som gjøres ikke alltid virker.

– Det er bra at det settes fokus på dette, det er altfor mange unge som har det vanskelig på skolen i dag. Men selv om noe er vanskelig må man prøve å gjøre noe med det, sier hun.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger