Oslo frykter smitte i kollektivtrafikken, ber regjeringen innføre «København-modellen»

Flere reiser kollektivt etter at samfunnet ble gjenåpnet. Nå er situasjonen prekær, mener Oslo kommune. De ber om radikale endringer raskt.

Trangt om plassen på 28-bussen i Oslo i dag tidlig.

Trangt om plassen på 28-bussen i dag tidlig.

Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

– Etter hvert som samfunnet åpner opp igjen er det stadig flere som ønsker å bruke mer kollektivtrafikk, og det blir umulig å overholde smittevernreglene sier byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad (MDG.)

Ifølge Hermstad har fagfolk i Ruter sett på erfaringer i Europa, og mener modellen de har i København er forsvarlig. Den vil øke kapasiteten i kollektivtrafikken betydelig.

– København-modellen betyr at man kan sitte ved siden av hverandre, og at man bare skal unngå å ha ansikt til ansikt-kontakt på bussen. Da kan du ha en kapasitet opp mot 70 prosent, som vil gjøre at du både ivaretar smittevernreglene og øker mobiliteten til de som trenger å bruke kollektivtrafikken, sier han.

I kollektivtrafikken i hovedstaden er det ifølge Hermstad nå en kapasitet som tilsvarer mellom 33 og 40 prosent.

– Det er blitt veldig vanskelig å oppfylle smittevernreglene fordi man kjører på ekstremt lav kapasitet. Vi mener nå det er grunnlag for å øke kapasiteten noe, uten at det skal gå på bekostning av smittevernreglene, sier Hermstad.

Arild Hermstad (MDG) og Raymond Johansen (Ap)

Den såkalte København-modellen vil øke kapasiteten på kollektivtransporten betydelig, mener Arild Hermstad i MDG.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Bekymret for manglende respekt

Han mener problemet for Ruter er at de ikke har noen maktmidler. Hvis det er for mange passasjerer på bussen, har ikke sjåførene mulighet til å kaste dem ut. Vektere har også opplevd å bli utsatt for ubehagelige situasjoner når de prøver å veilede folk.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er også bekymret for at folk mister respekten for myndighetenes retningslinjer.

– Det er en stor og voksende utfordring at dagens retningslinjer ikke etterleves av befolkningen, og jeg er bekymret for at respekten for myndighetenes retningslinjer avtar, sier Johansen.

Mener ny veileder er for dårlig

En ny veileder for kollektivtrafikken er ute på høring. Men både Johansen og Hermstad mener utkastet til nye retningslinjer ikke løser de utfordringene Oslo kommune og Ruter står i med fulle busser, trikker og tog.

De etterlyser nye og bedre regler for kollektivtransporten.

Raymond Johansen, byrådsleder (Ap)

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener myndighetene er for passive.

Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / NRK

Johansen mener myndighetene er for passive.

– Regjeringen har nå sendt ut forslag til nye retningslinjer for kollektivtransporten. Men disse løser overhodet ikke utfordringene vi har her i Oslo. Allerede nå, før skoler og universiteter gjenåpner, er antall reisende betydelig høyere enn det som settes som grenser i forslag til ny veileder, skriver Johansen til NRK.

Hermstad mener regjeringen skal ha veldig gode grunner for å fortsette med den restriktive linjen.

– Vi vet at over sommeren kommer tusenvis av studenter til byen vår, og mange arbeidsplasser kommer til å åpne opp over sommeren. Da er vi nødt å ha et sett smittevernregler som faktisk passer med det som er behov for, sier Hermstad.

– Regjeringen må våkne

Hermstad og Johansen mener regjeringen bør kunne behandle saken ganske fort, og håper noe skjer i løpet av en uke eller to.

– Nå må Hareide og regjeringen våkne. Viruset er her fortsatt, og vi kan ikke risikere at det blomster opp igjen. Derfor ber vi nå regjeringen sterkt vurdere alternativer som København-modellen, hvor folk kan sitte ved siden av hverandre, men ikke ansikt til ansikt, sier Johansen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide skriver i en e-post til NRK at Helsedirektoratet er i ferd med å redigere kollektivtransportveilederen.

«Vi kommer til å ta initiativ til et møte med aktørene, helsedirektøren og Nærings- og fiskeridepartementet når den reviderte veilederen foreligger,» skriver han.

Ny veileder løser ikke problemene

Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at heller ikke den nye veilederen vil løse problemene i kollektivtrafikken.

Bjørn Guldvog, helsedirektør

Folk må regne med å holde en meters avstand i kanskje 1,5 til 2 år fremover forteller Guldvog.

Foto: Brede Bleiklie Thomassen / NRK

– Vi er enige i at det ikke løser utfordringene for kollektivtransporten. Men det er dessverre slik at det kan ikke heller ikke helsemyndighetene gjøre. Man må finne løsninger i et samarbeid mellom samferdsels- og næringslivssektoren, slik at man får et mindre volum av samtidig reisende, sier han.

Guldvog mener løsninger med fleksible arbeidstider og hjemmekontor kan minske mengden folk som reiser samtidig.

Han understreker at det er viktig å huske at pandemien langt fra er over.

– Jeg er ikke så sikker på om folks respekt for myndighetenes budskap er avtakende. Men folk registrerer jo at vi har lite smitte i befolkningen akkurat nå. Det er viktig å presisere at vi må ha andre rutiner og vaner enn før pandemien kom. Hvis ikke kan vi få tilbake et voldsomt press med mange smittede, syke og døde i Norge igjen.

Den nye smittevernveilederen for kollektivtrafikk er ventet å bli ferdig i løpet av denne uken. Smittevernveilederen skal ha en slags trafikklysordning med grønt, gult og rødt nivå.

Kun grønt gir normal hverdag, men dit kommer man ikke så lenge pandemien håndteres forteller han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger