Hopp til innhold

Tog Oslo-Bergen på under to timer

En togreise mellom Oslo og Bergen kan gjøres unna på kortere tid enn antatt, mener jernbaneplanlegger.

Kart over høyfartstog Oslo-Bergen

Her er trasé-forslaget som kan gi mye kortere reisetid Oslo-Bergen.

Foto: Kart: Didrik Seip

Den uavhengige jernbaneplanleggeren og pensjonert sosialøkonom Didrik Seip lanserer et baneopplegg med en reisetid på én time og tre kvarter mellom øst og vest.

- Fly blir overflødig

- Strekningen Oslo-Bergen er en av Europas mest trafikkerte flystrekninger, og det er trolig trafikkgrunnlag for halvtimesruter i begge retninger, sier Didrik Seip til nrknyheter.no.

Han har laget en ny trasé som vil få ned reisetiden til godt under to timer:

- Dermed blir trafikk med rutefly overflødig på denne strekningen. Og ved å la høyfartstogene starte på Gardermoen før de svinger innom Oslo og videre til Bergen, kan de rett og slett virke som flytog for passasjerer til Bergen

Ny Ringeriksbane

Seip foreslår en ny og kortere Ringeriksbane enn den Jernbaneverket har lagt opp til. Fra Hønefoss har han lagt linjen mest mulig direkte til Geilo, slik at Hallingdalen må trafikkeres av den eksisterende banen mellom Geilo og Hønefoss.

Didrik Seip

Didrik Seip.

Fra Geilo går Seips traséforslag under Hardangerjøkulen til Voss, og følger den eksisterende banen inn til Bergen.

- På denne måten unngår vi en krysning av Hardangerfjorden, som trolig blir både mye dyrere og vanskeligere teknologisk enn man tidligere har antatt.

Stoppmønstre

Seips høyfartsbane mellom Oslo og Bergen er tenkt trafikkert med tog hver time som kun stopper på fire stasjoner - Lysaker, Hønefoss, Geilo og Voss.

På halvtimeslagene går tog som skal stanse flere ganger underveis, i ulike mønstre. Dermed får alle stasjoner besøk minst hver annen time.

- Bedre enn børsen

Seip har beregnet at det vil koste 75 milliarder kroner å bygge en slik høyfartsbane fra Oslo til Bergen.

- Dette er en mye bedre pengeplassering enn å investere i verdipapirer på børsen. Og med en mulig lavkonjunktur og økende arbeidsløshet foran oss, er dette en fornuftig måte vi kan bruke arbeidskraften på, mener han.

I tillegg til Didrik Seip har også Norsk Bane og Høyfartsringen lansert omfattende planer for høyfartstog i Norge.

Didrik Seips tog-hjemmeside

Norsk Banes nettside

Høyfartsringens nettside

AKTUELT NÅ