Hopp til innhold

Oslo-barnehage: «Personene som søker må være norske»

Barnehage på Holmenkollen i Oslo skrev at de bare ville ha «norske søkere» – Et soleklart brudd på diskrimineringsloven, sier Likestilling- og diskrimineringsombudet.

Sunniva Ørstavik

REAGERER: Likestillings- og diskrimineringsombudet mener stillingsannonsen er et soleklart brudd på diskriminiseringsloven.

Foto: Jon Are Berg-Jacobsen / LDO/Presse

Montesorribarnehagen på Holmenkollen i Oslo utlyste nylig to assistentstillinger på NAVs hjemmeside. I utlysningsteksten sto det, uthevet i svart, at søkerne måtte være norske.

Likestillings- og diskriminieringsombud Sunniva Ørstavik er klar i sin dom:

– Det er soleklart at annonsen, slik den står her, bryter diskrimineringsloven. Det er ikke lov til å stille krav om at man må være norsk for å få en jobb.

Ørstavik stiller seg spørrende til hva det vil si å være norsk, samt hvorfor dette skulle være en kvalifikasjon.

– Jeg har kolleger som ikke ville kalt seg norske, men som hadde bedre norskkarakterer på skolen enn meg.

Arbeidsuhell

Daglig leder av Montesorribarnehagene A/S, Christian Ulstad, kaller formuleringen i stillingsannonsen et arbeidsuhell og skylder på tidspress.

– Vi måtte ha annonsen ut fort, litt for fort, vet vi nå. Bakgrunnen for formuleringen er at vi trenger medarbeidere med høy kompetanse i norsk, men formuleringen var svært uheldig og skulle vært oppdaget med vår rutinemessige tekstsjekk.

Ulstad presiserer at mange av de ansatte i barnehagen har andre nasjonaliteter enn norsk og at annonsen ikke er representativ for ansettelsespolitikken.

– Vi ber med dette om unnskyldning til både jobbsøkere og egne medarbeidere som eventuelt har sett annonsen slik den stod.

Deaktivert

Annonsen ble deaktivert på NAVs hjemmeside kort tid etter at NRK tok kontakt med Montesorribarnehagene. Likestillings- og diskriminieringsombud Sunniva Ørstavik mener at det ikke bare er Ulstads tekstkontroll som har sviktet.

– NAV burde hatt rutiner som sørget for at dette ble luket vekk på et tidligere tidspunkt, sier hun.

Direktør for NAVs kontaktsenter Jørn Torbergsen skriver til NRK at de leser gjennom alle annonsene de legger ut, men at det her har skjedd en glipp.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger