Øremerker 240 mill. til barnevernet

Regjeringen øremerker 240 millioner kroner til det kommunale barnevernet over statsbudsjettet. Dette skal sikre at målet om 400 nye stillinger nås.

Barneminister Audun Lysbakken (SV)

De økte bevilgningene er et resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikke har klart å nå løftet om 400 nye stillinger i år.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

I alt øker bevilgningene til barnevernet med 400 millioner kroner.

De økte bevilgningene er et resultat av at Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken ikke har klart å nå løftet om 400 nye stillinger i år.

LES OGSÅ:Barnevernet blir budsjettvinner

Barn

I alt øker bevilgningene til barnevernet med 400 millioner kroner i statsbudsjettet.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX

I august ble det klart at barnevernet fikk bare halvparten av stillingene de var lovet for 2010, fordi kommunene prioriterte pengene til andre formål. For å rette opp dette, vil derfor regjeringen øremerke midlene.

LES OGSÅ: Flere barn knyttes til barnevernet

– Skjønner at de må øremerke

– Det tyder på at regjeringen har ment alvor også i 2010, men at de skjønner at de er nødt til å øremerke midler for at ikke de midlene som blir stilt til disposisjon i kommunene blir brukt til andre ting enn til det kommunale barnevernet, sier Randi Rese i Fellesorganisasjonen til NRK.

LES OGSÅ: Barneombod refsar barnevernstilbod

Kommunene får dermed mindre styring med hva pengene skal gå til. Rese mener dette er bra, for å sikre barna.

– Jeg tror ingen er i en mer sårbar situasjon enn barn som trenger hjelp utover det foreldrene kan stille opp med, forklarer hun.

– Det er en tverrpolitisk enighet om at vi må få tatt dette løftet nå, og også om at vi må få løftet bort fra kommunene akkurat dette dilemmaet: At det er for mange som trenger midlene kommunene får til disposisjon, fastslår Rese.

LES OGSÅ: – Legg ned det statlige barnevernet

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger