NRK Meny
Normal

Ordførere vil ikke bestemme stridssak selv – mener regjeringen er feig

En rekke ordførere over hele landet raser over at regjeringen overlater til kommunene å avgjøre om fastleger skal kunne nekte å henvise kvinner til abort.

Ordførere

KRITISK: Mange ordførere NRK har vært i kontakt med advarer regjeringen mot å la kommunene bestemme om fastlegene skal få reservere seg mot aborthenvisning. Øverst fra venstre: Elverum-ordfører Erik Hanstad (H), Aukra-ordfører Bernhard Riksfjord (Ap), Nedre Eiker-ordfører Bent Inge Bye (Ap), Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg (Ap), Rakkestad-ordfører Ellen Solbrække (Ap), Hitra-ordfører Ole Laurits Haugen (Ap), Berg-ordfører Guttorm Nergård (V), Samnanger-ordfører Marit Aksnes Aase (KrF).

– Regjeringen viser feighet og unnfallenhet i en svært viktig og følsom sak. Dette må avklares sentralt, slik at man sikrer like rettigheter uansett hvor man bor i landet, mener Ole Laurits Haugen.

Ap-ordføreren fra Hitra i Sør-Trøndelag er ikke alene.

Det blir veldig uforutsigbart, både for kvinnene og for legene, dersom dette skal avgjøres at det enkelte kommunestyre.

Marit Aksnes Aase, ordfører Samnanger

En rekke ordførere fra hele landet og hele det politiske landskapet gjør noe som er uvanlig for en lokalpolitiker: De ber Stortinget bestemme slik at de slipper å ta stilling til om fastleger skal få lov til å reservere seg mot aborthenvisning.

– Det vil være fullstendig bak mål hvis Stortinget skal vegre seg mot å gi klare retningslinjer. Det er håpløst om det blir opp til den enkelte kommune. Det blir å skyve problemene nedover i systemet, sier Venstre-ordfører Guttorm Nergård i Berg kommune i Troms.

Få ordførere ønsker reservasjonsleger

Regjeringens omstridte lovforslag legger opp til at den enkelte kommune skal avgjøre om de vil gi legene mulighet til å nekte å henvise gravide til svangerskapsavbrudd.

  • Les mer om lovforslaget i faktaboksen

Kvinner har lik rett til helsehjelp, om de bor i Alta, Hammerfest, Molde, Aukra eller Oslo.

Bernhard Riksfjord, ordfører Aukra

Dersom forslaget blir vedtatt av Stortinget, flyttes makten til å avgjøre legers samvittighetsfrihet og kvinners rettigheter fra nasjonalforsamlingen til landets 428 kommunestyrer.

NRK har spurt landets ordførere om deres kommuner vil gi fastleger adgang til å reservere seg mot å henvise til abort. Av de 182 som har deltatt, svarer 55 prosent at kommunestyrene ennå ikke har tatt stilling til saken. Under to prosent svarer ja, mens hele 43 prosent svarer nei.

Flertallet av ordførerne understreker at svarene bygger på deres personlige mening eller en forventning av hva det politiske flertallet i kommunen vil komme fram til.

– Straffer kvinner i «feil kommune»

Gjøvik-ordfører Bjørn Iddberg (Ap) er blant dem som er sterk motstander av reservasjonsretten, og sier han vil kjempe mot at fastleger i hans kommune skal få anledning til å nekte å henvise kvinner til abort.

Vi må ha stor respekt for at de kvinner som er i en slik situasjon, allerede har det svært vanskelig. Da vil det være en økt belastning hvis de må gå til en lege de ikke har noe forhold til fra tidligere.

Erik Hanstad, ordfører Elverum

Likevel ønsker han ikke at det skal være opp til den enkelte kommune å si ja eller nei til reservasjonsmuligheten regjeringen nå åpner for.

– Selvbestemt abort ble kjempet fram som en nasjonal rettighet, og det vil være å snu klokka tilbake dersom en kvinne som er så uheldig å bo i feil kommune opplever at sin egen fastlege ikke er profesjonell nok til å hjelpe henne, sier han til NRK.no.

– Men nå som regjeringspartiene og KrF har inngått en avtale om reservasjonsmulighet, er du ikke da glad for at den enkelte kommune kan velge å takke nei?

– Nei, jeg mener det blir helt feil. Man bør ikke være prisgitt hvor man bor. De bør manne seg opp å lage en lov som gjelder for alle, svarer Gjøvik-ordføreren.

Han er en av de mange ordførere som brukte kommentarfeltet i NRKs rundspørring til å advare regjeringen mot å la det enkelte kommunestyre avgjøre saken.

Også Ap-ordførerne og reservasjonsmotstanderne i Aukra, Rakkestad og Nedre Eiker ønsker nasjonale retningslinjer framfor kommunalt selvstyre når det kommer til reservasjonsrett for fastleger.

Dersom noen kommuner sier ja og noen sier nei, brytes et edelt prinsipp i demokratiet, nemlig likebehandling.

Ole Laurits Haugen, ordfører Hitra

– Det er et tap for norske kvinner dersom deres rettigheter skal avhenge av tilfeldige kommunestyrevedtak. Dette er et nasjonalt ansvar, og det må være like rettigheter i kongeriket Norge, sier Bernhard Riksfjord, ordfører i Aukra kommune i Møre og Romsdal.

– Det blir for enkelt å skyve dette ansvaret ned til kommunene. Dersom reservasjonsretten skal innføres ved lov, bør Stortinget ta ansvaret for den avgjørelsen, sier Ellen Solbrække, ordfører i Rakkestad i Østfold.

– Jeg er veldig for kommunalt selvstyre, men i denne type saker ønsker jeg at det skal avgjøres i Stortinget. Her må det være like kjøreregler, sier Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker i Buskerud.

KrF-ordfører: Urettferdig for leger og kvinner

Men det er ikke bare ordførere fra opposisjonspartiet Ap som er kritisk til regjeringens forslag.

Onsdag kunne VG fortelle at deres kartlegging viser at hele 53 Høyre-ordførere er negative til reservasjonsmuligheten Høyre/Frp regjeringen vil innføre.

Jeg er forundret over at de ikke tar den avgjørelsen sentralt. Det blir en ganske umulig og uholdbar situasjon om noen kommuner sier ja, mens andre sier nei.

Guttorm Nergård, ordfører Berg

Én av dem er Høyre-ordføreren i Elverum, Erik Hanstad.

– Vi vet at det har vært mange brudd mot det gjeldende lovverket, og det er positivt at det kommer til overflaten, men personlig er jeg skeptisk, sier han og understreker at saken ikke har vært til politisk behandling i kommunen.

– Dersom det blir opp til den enkelte kommune, blir det ulik praksis rundt om i landet. Det kan gjøre situasjonen vanskeligere for en allerede sårbar gruppe, fortsetter han.

Også KrF-ordfører Marit Aksnes Aase fra Samnanger kommune i Hordaland ber sentrale myndigheter sørge for en lov som gjelder for hele landet.

Selv er hun tilhenger av at fastleger av samvittighetsgrunner skal kunne si nei til å henvise kvinner til abort, men hun ønsker ikke at spørsmålet skal avgjøres lokalt.

– Dette er så dype etiske dilemmaer og samvittighetsspørsmål, at jeg mener det er behov for tydelige, nasjonale retningslinjer. Det kan bli veldig urettferdig og tilfeldig, både for legene og for kvinnene, dersom kommunestyret ved starten av hver nye periode skal stemme over om de ønsker reservasjonsrett eller ikke, sier Aase.

– Så i dette tilfellet er du mot lokalt selvstyre?

– Jeg er veldig for kommunalt selvstyre i veldig mange sammenhenger, men jeg mener bestemt at Stortinget har ansvaret for denne saken, sier KrF-ordføreren.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger