Normal

– Det blir strid om hvem som sitter igjen med svarteper

En NRK-kartlegging blant ordførere i 28 kommuner viser til dels stor skepsis til det lokale tiggeforbudet. Mange vil likevel sitte på gjerdet og se hva nabokommunen gjør før de bestemmer seg.

Tigger i gågata i Skien

KAN BLI FORBUDT: Det er ennå uklart om det blir et lokalt forbud mot tigging i flere norske byer, som her i Skien. Denne kvinnen ber om penger ved hjelp av en plakat med tekst på norsk.

Foto: Roald Marker

NRK har kartlagt hva ordførere og varaordførere i de 20 norske kommunene med høyest folketall, samt noen mindre kommuner, mener om det lokale tiggeforbudet regjeringen har åpnet for.

SE KOMMUNE-OVERSIKT NEDERST I SAKEN

Få, om noen, tror de rekker å få på plass et slikt forbud som blir gjeldende i sommer. Men i flere kommuner er det politisk flertall for å innføre et forbud i løpet av høsten. Det uroer igjen kommuner som ikke vil ha forbud.

Rune Høiseth

VIL IKKE FORBY: – Jeg ønsker heller ikke å få byen «oversvømt» av tiggere, uansett om de er pågående eller sitter rolig med koppen sin. Men det å forby tigging er å gå for langt, sier Larviks ordfører Rune Høiseth (Ap).

Foto: Helena Rønning / NRK

– Det som blir spennende å se, er hva som skjer hvis enkelte kommuner innfører et forbud. Vil tiggerne forflytte seg, spør Larviks ordfører Rune Høiseth (Ap).

Det er ikke politisk flertall i Larvik for et lokalt tiggerforbud. Men Høiseth mener det kan bli problematisk hvis nabokommuner innfører lokale tiggeforbud, og det i stedet kommer flere tiggere til Larvik.

– Hvis det skjer, må vi håndtere det. Jeg ønsker heller ikke å få byen «oversvømt» av tiggere, uansett om de er pågående eller sitter rolig med koppen sin. Men det å forby tigging er å gå for langt, mener Høiseth.

Sandefjord og Tønsberg vil ha forbud

Varaordføreren i en av Larviks nabokommuner, Sandefjord, bekrefter at det politiske flertallet fra Høyre og Frp ønsker å innføre et tiggeforbud.

– Jeg er usikker på om det er praktisk mulig å få vedtatt et forbud før sommeren, men jeg mener flertallet bør anstrenge seg for å få til det, sier varaordfører Vidar Andersen (Frp) til NRK.

– Vi har registrert at tiggerne er i Sandefjord året rundt. Vi har blant annet slitt med en leir her, og mangel på orden og ryddighet i lang tid. Hvis vi ikke får på plass et forbud nå før sommeren, skal vi i hvert fall få det til rett etterpå, sa Andersen.

Også i Tønsberg har ordfører Petter Berg (H) signalisert at han ønsker et forbud, selv om det ikke er nok tid igjen før sommeren.

(Saken fortsetter under bildet)

Tiggerkopp og plakat

Den kvinnelige tiggeren kan ikke mye norsk, annet enn å si: Tusen takk.

Foto: Roald Marker

For at lokalt forbud skal komme på plass, må forbudet inn i kommunens politivedtekter. Endringen må ut på høring, få kommunal behandling og havner deretter både hos fylkesmannen og Politidirektoratet.

Prosessen er altså nokså omstendelig. I går sa derfor Jarle Utne-Reitan, gruppeleder for Høyre i Haugesund og politimann, at kommunene like gjerne kan vente på et nasjonalt forbud.

Svarteper-spill

Jon-Ivar Nygård

STRID: – Det kommer til å bli strid om hvilke kommuner som sitter igjen med svarteper. I så fall er det bedre med et nasjonalt forbud. Selv om vi er imot et forbud, sier Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap).

Foto: Trond Øyvind Karterud / NRK

I Østfold ligger byene tett, og det er bekymring for at noen kommuner «går foran» og innfører et forbud i løpet av året.

– Jeg er ganske kritisk til det politisk spillet lokale forbud kan sette i gang. Det kommer til å bli strid om hvilke kommuner som sitter igjen med svarteper. I så fall er det bedre med et nasjonalt forbud. Selv om vi er imot et forbud, sier Fredrikstads ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) til NRK.

Haldens ordfører Thor Edquist tenker i samme baner.

– Skal man gjøre innføre forbud, må det være nasjonalt. Hvis det blir opp til hvert enkelt kommune skyver man problemet fra en kommune til en annen kommune, mener Equist.

I Sarpsborg er det foreløpig ingen planer om å innføre et lokalt tiggeforbud. Politikerne følger likevel nøye med utviklingen.

– Vi må vurdere situasjonen ut fra hva de andre byene i Østfold gjør, sier ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) til NRK.

Nasjonalt forbud

Lisbeth Hammer Krog

– Det er viktig at kommunene koordinerer seg i dette spørsmålet slik at vi unngår å skyve utfordringene over på andre kommuner. Jeg er i dialog med Asker kommune, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H).

Foto: Elin Martinsen / NRK

Varaordføreren i Ålesund, Geir Stenseth (Frp), tror ikke det er praktisk mulig å få til et lokalt tiggeforbud før sommeren.

Selv om det er politisk flertall for et forbud i Ålesund, er det heller ikke sikkert at saken blir prioritert utover høsten.

– Vi kommer til å undersøke saken. Men vi begynner ikke å jobbe veldig mye med en lokal plan for tiggeforbud, når det kommer et nasjonalt forbud allerede i 2015, sier Stenseth til NRK.

Han understreker at han mener et nasjonalt forbud er veien å gå, og viser til at tiggerne gjerne flytter seg dit det er best muligheter.

– Det er viktig at kommunene koordinerer seg i dette spørsmålet slik at vi unngår å skyve utfordringene over på andre kommuner. Jeg er i dialog med Asker kommune, sier Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) til NRK.

«Marked» også blant tiggerne

På rådhuset til Skedsmo kommune i Lillestrøm er ikke varaordfører Boye Bjerkholt (V) like bekymret for at tiggerne kan flytte seg rundt.

– Jeg har ikke grunn til å tro at det kommer merkbart flere tiggere hit hvis andre kommuner innfører forbud. Jeg tror ikke «alle» da vil komme og stå utenfor Lillestrøm stasjon. Det er et slags marked der også, tiggerne sitter ikke oppå hverandre, forklarer Bjerkholt til NRK.

– Men forbud andre steder kan likevel få vidtrekkende konsekvenser, som mer kriminalitet, tror han.

Geir Stenseth

IKKE STORT TRYKK: – Vi kommer til å undersøke saken. Men vi begynner ikke å jobbe veldig mye med en lokal plan for tiggerforbud, når det kommer et nasjonalt forbud allerede i 2015, sier Varaordføreren i Ålesund, Geir Stenseth (Frp).

Foto: Trond Vestre / NRK

Lokalt tiggeforbud i utvalgte kommuner

Kommune

Lokalt forbud i sommer

Lokalt forbud i løpet av 2014

Kommentar

Oslo

Nei.

Nei.

Det er flertall for å forby tigging i bystyret, men byrådsleder Stian Berger Røsland (H) tror ikke det blir nok tid til å få til en endring i sommer. 

Bergen

Nei.

Nei.

Bergen har allerede endret politivedtektene, for blant annet å registrere tiggere og pålegge dem meldeplikt. Politikerne mener det er unødvendig å forby tigging.

Trondheim

Nei.

Nei.

Trondheim fikk nye vedtekter i vinter. Det er færre tiggere i byen enn forventet. Ordfører Rita Ottervik (Ap) mener det ikke er behov for et lokalt forbud.

Stavanger

Neppe.

Skal behandles etter ferien.

Politisk flertall for å forby tigging, men Høyres gruppeleder John Peter Hernes er usikker om de rekker dette før sommeren. Siste formannskaps- møte er på torsdag, og siste bystyre er mandag.

Bærum

Nei.

Skal behandles etter ferien.

Det er politisk flertall for tiggeforbud, men kommunen rekker ikke å endre politivedtektene innen sommeren.

Kristiansand

Nei.

Nei.

I Kristiansand stemte flertallet mot et tiggerforbud i november i fjor. Forslaget kom fra Vidar Kleppe (Demokratene) og falt med 18 mot 34 stemmer.

Fredrikstad

Nei.

 Nei.

Det er ikke flertall for et lokalt forbud. Ordfører Jon-Ivar Nygård (Ap) sier han ikke har tro på at et forbud er det rette tiltaket.

Sandnes

Nei.

Nei.

Saken er ikke tatt opp politisk i kommunestyret. Ordfører Stanley Wirak (Ap) er ikke tilhenger av et nasjonalt tiggerforbud.

Tromsø

Nei.

Byrådet vil vurdere et forslag om dette etter ferien.

Siste kommunestyremøte før sommerferien er neste uke. Ordfører Jens Johan Hjort (H) sier nei til et forbud, og får støtte fra Unge Høyre og opposisjonen i Tromsø kommunestyre.

Drammen

Nei.

Kommunestyret skal vurdere saken i september.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) sier til NRK at saken ikke kan behandles i kommunestyret før i september.

Asker

Nei.

Nei.

Ordfører Lene Conradi (H) er positiv til et nasjonalt forbud.

Sarpsborg

Nei.

Nei.

Ordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) sier de har revidert politivedtektene og avventer et nasjonalt forbud.

Skien

Nei.

Nei.

Varaordfører Geir Arild Tønnesen (V) vil avvente et lokalt tiggerforbud i Skien.

Skedsmo

Nei.

Nei.

Det er ikke aktuelt med forbud fra 1. juli, fordi det ikke er flere kommunestyremøter før sommeren. Varaordfører Boye Bjerkholt (V) tror ikke det er flertall for å innføre lokalt forbud.

Bodø

Muligens.

Muligens.

Ordfører Ole-Henrik Hjartøy vil drøfte et tiggeforbud i formanskapet i slutten av juni.

Ålesund

Nei.

Muligens.

Varaordfører Geir Stenseth (Frp) sier kommunen ikke rekker å innføre et forbud på siste bystyremøte 19.juni.

Sandefjord

Neppe.

Ja.

H og Frp har flertall sammen i Sandefjord, er for forbud. Det siste bystyremøtet er 19. juni, og formannskapet 17. juni. Varaordfører Vidar Andersen (Frp) er usikker på om de rekker å få det på plass før sommeren.

Arendal

Kan bli forbudt fra 1. juli.

Kommunestyret vil få saken til behandling 19. juni.

Arendal kommune ligger an til å vedta tiggeforbud fra 1. juli, sier ordfører Einar Halvorsen til NTB.

Larvik

Nei.

Nei

Ordfører Rune Høiseth (Ap) sier tigging ikke er et stort problem. Høiseth er spent på å se om Larvik får konsekvenser av at nabobyer eventuelt innfører forbud.

Karmøy

-

-

Har ikke svart på NRKs henvendelser.

Moss

Nei.

Vurderer forbud

Varaordfører Anne Bramo (Frp) utelukker ikke at det kan ende med et tiggerforbud i kommunen.

Lillesand

Nei.

Bystyret skal vurdere saken over sommeren.

Ordfører Arne Thomassen (H) tror det vil være flertall for å forby tigging i Lillesand i år.

Kragerø

Kan bli forbudt fra 1. juli.

Forslaget skal behandles på torsdag, siste kommune-styremøte før sommeren.

Ordfører Kåre Preben Hegland (H) mener tigging er uverdig. Han mener fattigdoms-problemene må løses ved internasjonalt samarbeid for å komme problemet til livs der folk bor.

Risør

Nei.

Nei.

Skal ta opp forbudet på møte 19. juni. Ap og Rødt har flertall sammen i Risør, og begge er imot tiggerforbud.

Tønsberg

Nei.

 Muligens.

Bystyret rekker ikke å forberede noen sak på dette før etter sommerferien, sier ordfører Petter Berg (H) til Tønsbergs Blad.

Porsgrunn

Nei.

Nei,

Ordfører Øystein Beyer (Ap) sier kommunen avventer situasjonen og kommer ikke til å sette inn krefter på å få fremmet et hastevedtak i bystyret før sommerferien.

Halden

Nei.

Nei.

Ordfører Thor Edquist (H) sier at tigging ikke er et problem i Halden. Han sier forbudet bør være nasjonalt for å forhindre at problemene skyves fra en kommune til en annen.

Bamble

Nei.

Ja.

Ordfører Jon Pieter Flølo (Frp) vil fremme forslag om en regulering av tigging for kommunestyret i første møte etter sommerferien. Flølo foreslår "tiggerplasser".

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger