Hopp til innhold

Dette vedtok partiene

Tusenvis av partimedlemmer har i løpet av våren gått gjennom hundrevis av forslag og endringsforslag for å endre norsk politikk. Her er noen av de viktigste vedtakene du bør få med deg fra partienes landsmøter.

Frps landsmøte 2017: Per Sandberg og Siv Jensen

Per Sandberg og Siv Jensen stemmer under programbehandlingen på Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen.

Foto: Audun Braastad / NTB

Fra begynnelsen av mars til slutten av mai har norske partier samlet sine medlemmer til landsmøter for å finslipe politikken før høstens valg.

Arbeiderpartiet

Jonas Gahr Støre kom med flere spark til den sittende regjeringen.

Arbeiderpartiet samlet seg i Oslo, og arbeid til alle står øverst på prioriteringslisten. Senterpartiets framgang har gjort inntrykk, og Ap vil også ta hele landet i bruk.

Arbeiderpartiets landsmøte gikk inn for:

 • å fjerne K-en for kristendom i KRLE-faget.
 • konsekvensutredning av oljeaktivitet utenfor Lofoten. Når det gjelder havområder utenfor Vesterålen og Senja, avventer Ap en helhetlig plan.
 • å utrede muligheten for billigere bensin i distriktene.
 • at kommuner skal ikke slås sammen med tvang.
 • å doble fagforeningsfradraget på skatteseddelen.

Forslag som ikke ble vedtatt:

 • Korte ned perioden for arbeidsavklaringspenger

Høyre

Høyres landsmøte 2017

Etter snart fire år i regjering samlet Høyre seg på Gardermoen. Med slagordet «Vi tror på Norge» går de inn i valgkampen med håp om fornyet tillit.

Høyres landsmøte gikk inn for:

 • å fjerne flypassasjeravgiften, som Høyre/Frp-regjeringen selv har innført
 • å gradvis øke forsvarsbudsjettet opp mot Natos 2-prosentmål innen 2024
 • å beholde dagens ordning for fedrekvote, ikke å dele foreldrepermisjonen fritt som partiet ville før
 • å utrede konsekvensene av oljeutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja, og å åpne for utbygging av nye vassdrag
 • å innføre heroinassistert behandling

Forslag som ikke ble vedtatt:

 • Spørsmålet om eggdonasjon ble utsatt til partiets behandling av prinsipprogram på landsmøtet i 2018.

Fremskrittspartiet

Siv Jensen kom med gjenkjennelig Frp-politikk i sin tale til landsmøtet.

Fremskrittspartiets landsmøte på Gardermoen slo nok en gang fast at de ikke vil støtte en regjering de ikke er med i. Frp gikk inn for obligatoriske skolegudstjenester. Moskeene skal granskes og kommunal eiendomsskatt skal avvikles innen 2020.

Fremskrittpartiets landsmøte gikk inn for:

 • å si nei til norsk medlemskap i EU. Partiet åpner også for å reforhandle deler av EØS-avtalen.
 • å tillate dobbelt statsborgerskap.
 • forbud mot rituell omskjæring av gutter.
 • å åpne for oljevirksomhet i nord
 • Hijab-forbud i grunnskolen.

Forslag som ikke ble vedtatt:

 • å si nei til tvang i kommunesammenslåinger.
 • å legge ned Politidirektoratet.
 • Åpne for surrogati.

Kristelig folkeparti

Knut Arild Hareide gikk til angrep på regjeringens distriktspolitikk.

KrFs landsmøte i Trondheim vedtok å gå til valg på en sentrum-Høyre regjering. Partiveteran Kjell Magne Bondevik gav imidlertid råd om at partiet etter valget må kunne se i flere retninger. Kjell Ingolf Ropstad ble valgt til ny nestleder.

KrFs landsmøte gikk inn for:

 • at barnetrygden skal økes, men skattlegges.
 • å utvide perioden for kontantstøtte, og gjøre den mer fleksibel.
 • å avvikle muligheten for midlertidig opphold for enslige mindreårige asylsøkere.
 • at helseregionene skal avvikles, men staten skal fortsatt være eier av sykehusene.
 • at foreldrepermisjonen økes med fire uker.

Forslag som ikke ble vedtatt:

 • Skattefradrag på kr 5000 for hvert barn i familien.
 • Mulighet til å ta ut dobbel kontantstøtte i et halvt år.
 • Ta imot 10.000 asylsøkere som nå befinner seg i Europa.

Senterpartiet

De gode meningsmålingene skapte god stemning på Sps landsmøte.

Senterpartiets gode målinger satte stemningen for delegatene på partiets landsmøte i Trondheim. De gikk imot partiledelsen i en rekke saker, som gratis utdanning for utenlandske studenter og å beholde dagens støtteordning for elbiler.

Senterpartiets landsmøte gikk inn for:

 • å skrote EØS-avtalen
 • å legge ned Politidirektoratet (POD)
 • å jobbe for strengere regler for utbytte i velferdssektoren, selv om behandlingen av en uttalelse om at «velferdsprofitørenes tid er forbi» ble utsatt
 • å gjeninnføre postmonopolet, slik at Posten igjen får enerett til å levere brev under 50 gram

Venstre

Trine Skei Grande forsøkte å samle partifellene i sin tale til landsmøtet.

Venstre møttes til landsmøte i Ålesund etter flere dårlige meningsmålinger og uavklarte spørsmål om samarbeid etter valget. Landsmøtet slo fast at partiet ønsker en ny regjering sammen med Høyre og KrF, uten å si noe om Frp og hva som skjer hvis planen faller.

Venstres landsmøte gikk inn for:

 • å åpne for surrogati uten betaling, som første norske parti
 • å la kommunene avgjøre spørsmål om søndagshandel og skjenketid
 • tredelt foreldrepermisjon, der begge foreldrene får 15 ukers permisjon og resten deles fritt
 • å tillate søndagsåpne butikker og fjerne helligdagsloven
 • å ikke gjennomføre 24 konsesjonsrunde, men landsmøtet avviste samtidig å gå inn for å stanse alle fremtidige konsesjonsrunder

Forslag som ikke ble vedtatt:

Sosialistisk venstreparti

Ingen i SVs nye ledelse har fylt 40 år, men den gjenvalgte partilederen Audun Lysbakken avviser at det er et problem at hele ledelsen tilhører samme generasjon.

«Ny retning, ny regjering» var beskjeden fra SVs landsmøte på Gardermoen. SV spisser sine politiske krav for å støtte en Støre-ledet regjering og stiller ultimatum i fem ulike saker.

SVs landsmøte gikk inn for:

 • å reversere politireformen, fordi de mener den er en sentraliseringsreform.
 • at Norge skal melde seg ut av Nato.
 • å åpne for eggdonasjon.
 • Hvis fylker og kommuner som er slått sammen med tvang selv ønsker det, skal SV ta initiativ til at vedtakene oppheves.
 • å avkriminalisere besittelse av brukerdoser med narkotika.

Miljøpartiet de grønne

Jubelstemningen i Miljøpartiet de grønne har lagt seg fra forrige valg.

– En regjering med Frp skaper et mer egoistisk og oljeavhengig Norge. Slik åpnet de to talspersonene Une Bastholm og Rasmus Hansson MDGs landsmøte på Lillehammer. Partiet er åpen for å samarbeide med alle partier etter valget, bortsett fra Frp.

MDGs landsmøte gikk inn for:

 • å fase ut olje- og gassnæringen i løpet av 15 år. Fem år kortere enn det tidligere målet.
 • at vi skal arbeide mindre. Partiet stemte for å redusere arbeidstiden fra 37 til 30 timer i uken. Målet er mer fritid og mindre forbruk.
 • å bygge hurtigtog mellom de store norske byene, og utrede mulighetene for en hyperloop, et tog i vakuum, mellom Oslo og København.
 • at det bare skal selges fossilfrie biler fra 2020.

Forslag som ikke ble vedtatt:

 • Økt eiendomsskatt og fjerning av formuesskatten.
 • Å melde Norge ut av Nato.
 • Forbud mot omskjæring. Landsmøtet ville ikke behandle saken.

Rødt

Bjørnar Moxnes sikter mot sperregrensen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes har på de fleste enkeltmålinger vært inne på Stortinget denne våren, og partiets landsmøte i Oslo var preget av optimisme og mål om å havne over sperregrensen etter valget.

Rødts landsmøte gikk inn for:

 • gratis barnehage, dobbel barnetrygd og avvikling av kontantstøtten
 • at mottakere av dagpenger ikke skal miste retten før de har fått tilbud om jobb eller utdanning
 • å øke selskapsskatten
 • å legge ned forsvarsalliansen Nato

Lyspunkt

AKTUELT NÅ