Hopp til innhold

Oppsagt helsearbeider sendte høringsbrev om at munnbind ikke hjelper

Den oppsagte helsearbeideren i Gran kommune sendte flere private høringsuttalelser. Hun tvilte på nytten av munnbind, og mente pandemien ikke var verre enn en influensa.

Høringssvar

Høringsinnspill fra den oppsagte helsefagarbeideren.

Foto: Roy Pettersen / NRK

28. april ble det kjent at en helsefagarbeider ved institusjonen Solgløtt i Gran kommune ble sagt opp. Årsaken er motstand mot å bruke smittevernutstyr.

– Den ansatte har brutt reglene om bruk av munnbind, og ikke hatt dette på i alle situasjoner hvor dette har vært et krav, sa rådmann i kommunen Torbjørn Hansen til NRK.

Nå kan NRK fortelle at hun har vært aktiv og levert to høringsuttalelser til Justis- og beredskapsdepartementet under pandemien. Samtidig jobbet hun på Solgløtt, et bofellesskap for psykisk utviklingshemmede.

Helsefagarbeideren var den første som ble registrert som smittet på Solgløtt, 7. april. Senere ble det konstatert at to andre ansatte og tre beboere var smittet. En av beboerne døde senere av korona.

Solgløtt bofellesskap

28. april ble det kjent at en helsefagarbeider ved institusjonen Solgløtt i Gran kommune ble sagt opp. Årsaken er motstand mot å bruke smittevernutstyr.

Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Det er foreløpig ikke avklart hvordan smitten kom inn i institusjonen. Både kommunen og den tidligere ansatte er nå satt under tilsyn av Statsforvalteren i Innlandet.

Mente munnbind ikke stopper virus

Den nå oppsagte kvinnnen ble ansatt på Solgløtt 17. august i fjor, ifølge kommunen. Kort tid senere ble det påbudt å ha på munnbind i nær pasientkontakt med beboere.

Rådmann Torbjørn Hansen skriver i en e-post til NRK at de praktiserte regler i henhold til råd fra FHI og kommunens nedfelte smittevernregler.

– Dette var basale smittevernrutiner med forsterkede smitteverntiltak, ved at alle ansatte skal bruke munnbind ved nærkontakt nærmere enn en meter til pasient. Dette som et forebyggende tiltak fra november 2020, skriver han.

Helsearbeideren jobbet i rundt fem måneder på Solgløtt, samtidig som det var krav om bruk av munnbind. I hvor mye av denne perioden manglende munnbind-bruk var et problem, vet ikke NRK.

Kvinnen har også på sin private Facebook-side postet innlegg som kan tolkes som skepsis til koronavaksine, og til håndteringen av pandemien.

«Covid-19 er ingen allmennfarlig dødelig pandemi! Viruset Sars cov2 er ikke farligere enn vanlig influensa. Det er helt normalt for virus å stadig muttere, det smitter men blir vanligvis mindre og mindre farlig for hver mutasjon», skrev hun.

Hun er også kritisk til PCR-testen, som er den vanligste testmetoden der prøven sendes videre til et laboratorium. Hun skriver: «PCR-testen er bevist udugelig slik den blir brukt i Norge i dag!»

Helsefagarbeideren ble oppsagt fordi hun ifølge kommunen har brutt regler om bruk av munnbind.

I sitt høringssvar skriver hun at «munnbind er bevist ekstremt lite funksjonelle, de stopper ikke virus, og er bevist skadelige for brukerens eget immunforsvar».

Skeptisk til vaksine

I høringssvaret er hun også innom vaksine.

«Vaksinen, som ikke er en vaksine men en injeksjon med mrna som skal manipulere vårt DNA, vil gjøre uopprettelig skade for det enkelte individ og dets etterkommere, og vil i verste fall føre til dødsfall. Vaksinen har ikke vært utprøvd de vanlige 7–10 årene, vi vet for lite om bivirkningene og vi vet ingenting om langtidsbivirkningene. Det er allerede nå påvist mange skader hos personer som har fått vaksinen», skriver hun.

I siste avsnitt spør hun: «Hvorfor ha lockdown, portforbud, avstandspåbud, maskepåbud, osv. når viruset det skal beskyttes mot er bevist så lite farlig?»

Det andre høringssvaret NRK har sett fra helsefagarbeideren er et svar på regjeringens forslag om å skaffe seg hjemmel til å innføre portforbud. Helsefagarbeideren avslutter sitt høringssvar fra januar i år til Justisdepartementet slik:

«Vær så snill å våkne opp ALLE SAMMEN! Se på prosentstatistikker, henger jo ikke på greip å stenge ned et samfunn fordi langt under 1 % av befolkningen dør, de fleste eldre og/eller med underliggende alvorlige sykdommer. Det er jo helt normalt! NEI TIL LOCKDOWN!!!»

Regjeringens forslag om portforbud ble senere trukket, og ikke lagt fram for Stortinget.

NRK har ikke lykkes med å få kontakt med den oppsagte helsefagarbeideren. Heller ikke fagforeningen til den oppsagte, Fagforbundet, ønsker å kommentere saken.

Lojalitetsplikt kan begrense

Anine Kierulf er førsteamanuensis ved offentlig rett ved Universitetet i Oslo, og en av landets fremste eksperter på ytringsfrihet. Hun sier helsearbeidere har i utgangspunktet samme ytringsfrihet som alle andre, også i en pandemi.

– Men lojalitetsplikten i et arbeidsforhold kan begrense hva man kan ytre seg om, hvis man uttaler seg på måter som skader arbeidsgivers rettmessige og saklige interesser. Ytringer som er egnet til å skape tvil om helsemyndighetenes råd i en pandemi kan være skadelige, sier Kierulf.

Men hun mener den ansatte da bør ha en posisjon som er egnet til å skape tvil og forårsake skade.

– Jo høyere opp i en helseetat man er, jo større er sjansen for det. Den er ikke så stor når ytringene kommer fra ansatte «på gølvet», sier Kierulf.

Hun mener også det er forskjell på å advare mot vaksiner eller bagatellisere smittefare direkte overfor pasienter, og det å fremføre sine syn i offentlige høringer.

– Det første vil kunne undergrave viktige råd fra helsemyndighetene. Det siste vil i stor utstrekning være vernet av ytringsfriheten som demokratiske virkemidler i en demokratisk prosess, mener Kierulf.

Torp Anine Kierulf

Anine Kierulf er en av Norges fremste eksperter på ytringsfrihet.

Foto: NRK

Kommunen vil ikke kommentere

Statsforvalteren i Innlandet har startet tilsyn både av kommunen og den oppsagte. Bakgrunnen er et anonymt varsel.

Kommunen ønsker ikke å kommentere høringssvarene til den oppsagte helsefagarbeideren, men rådmann i Gran kommune Torbjørn Hansen skriver i en e-post til NRK at de jobber med å svare Statsforvalteren.

– Vi kan ikke si noe mer om saken, eller kommentere enkeltdetaljer, men vil avvente utfallet av tilsynet, skriver han.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ