Hopp til innhold

Oppretter tilsynssak etter at mann ble skutt på Bislett

Statsforvalteren i Oslo og Viken oppretter tilsynssak med helsevesenet etter at en mann underlagt tvungent psykisk helsevern ble skutt og drept av politiet.

En mann i 30-årene ble tirsdag skutt og drept av politiet etter at han hadde løpt etter folk med kniv på Bislett i Oslo.

«Helseavdelingen vil be Oslo universitetssykehus om informasjon om hva slags helsehjelp den avdøde har fått forut for den tragiske hendelsen 9. november.

Saken får høy prioritet hos oss. Det er likevel for tidlig å si noe om hvor lang tid vi vil trenge for å undersøke og vurdere saken. Ut over det har vi ingen opplysninger å gi på dette tidspunktet,» står det i meldingen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Døde

Dramaet i Thereses gate på Bislett startet 08.57 tirsdag morgen. Et vitne varslet da politiet om en truende mann med kniv.

En video viser en politibil som forsøker å få kontroll på mannen ved å presse ham inn mot en vegg. Mannen kommer seg unna, åpner bildøra og hugger til den ene politimannen med kniven.

– Gjerningspersonen gikk til fysisk angrep på politiet, og det ble påført skade på polititjenestemannen som i nødverge måtte avfyre skudd, sa politiinspektør Egil Jørgen Brekke.

Han bekreftet tirsdag at det ble avfyrt flere skudd. Gjerningspersonen døde senere av skadene.

Les også: «Fosterfar»: – Trist, men ikke uventet

Ute på permisjon

Mannen var dømt til tvungent psykisk helsevern etter et knivangrep i 2019. Dommen falt 11. desember i fjor.

– Han var på kortvarig permisjon fra en helseinstitusjon da dette skjedde i dag, sa Grete Lien Metlid, leder for Etterretning og etterforskning (FEE) i Oslo politidistrikt, tirsdag.

De har en hovedteori om at dette dreier seg om psykiatri.

NRK er ikke kjent med hvor lenge mannen hadde vært ute på permisjon.

Skal legge særlig vekt på samfunnsvernet

Jurist Øyvind Holst har skrevet doktorgradsavhandling om tvungent psykisk helsevern.

Han forklarer at de første tre ukene foregår på en døgninstitusjon. Det er en obligatorisk observasjonstid.

Deretter er det den faglig ansvarlige lege eller psykolog som bestemmer hvordan dommen skal gjennomføres.

Hensikten med dommen er både å verne samfunnet mot personen og sørge for at den domfelte kan tilbakeføres til samfunnet igjen.

– Av de to hensynene fremgår det av lovverket at den faglig ansvarlige skal legge særlig vekt på samfunnsvernet, altså beskyttelsen av oss andre, sier Holst til NRK.

– Kan den som er under tvungent psykisk helsevern være ute i samfunnet nærmest på fulltid?

– Ja, det kan han eller hun. Det er forutsatt at den faglig ansvarlige også skal våge å prøve ut frie former for psykisk helsevern. Det kan innebære permisjoner og overføring til tvungent psykisk helsevern uten døgnopphold. Det betyr ute i hjemkommunen i kommunal bolig eller egen bolig, sier Holst.

Det blir opp til institusjonen eller den faglig ansvarlige hvordan gjennomføringen skal være. Som for eksempel krav om meldeplikt. Det er en del av jobben å vurdere risiko.

I tillegg har påtalemyndigheten en kontrollfunksjon. De har en klagerett dersom det fattes vedtak om at den dømte skal overføres fra døgninstitusjon til kommunal bolig. Og den faglig ansvarlige skal konsultere påtalemyndigheten hvis det er snakk om permisjoner.

AKTUELT NÅ