Normal

Oppretter barnehjem i Afghanistan

Regjeringen skal opprette barnehjem i asylsøkernes hjemland for å hindre ankerbarn og familiegjenforening..

Jens Stoltenberg

STRAMMER INN: Jens Stoltenberg og regjeringen strammer kraftig inn på asyl- og innvandringspolitikken.

Regjeringen kommer til å stramme kraftig inn på asyl- og innvandringspolitikken i Norge de neste fire årene.

Les også: Slik blir Norge 2009 til 2013
Les også: Regjeringsplattformen er klar
Les også: SV på asyl-smell i Soria Moria II

Det er klart etter forhandlingene om en felles regjeringsplattform..

Den såkalte Soria Moria II blir offisielt lagt frem klokken 15.00 onsdag, men mye av innholdet er allerede kjent for NRK.

Blant annet innstramningene i asyl- og flyktningepolitikken.

Barnehjem

Ett av punktene i plattformen er at staten skal opprette barnehjem i hjemlandet til mindreårige asylsøkere som for eksempel Afghanistan.

Dette fordi mange mindreårige asylsøkere blir sendt til land som Norge som såkalte ankerbarn.

Etter å ha fått innvilget opphold, og etter å ha bodd noen år i Norge, brukes barna til å sikre også foreldrene oppholdstillatelse gjennom famliegjenforening.

Erfaringer fra blant annet Nederland tilsier at mange av barna som tradisjonelt har blitt sendt som ankerbarn blir hentet av foreldrene på flyplassen dersom de blir sendt tilbake til barnehjem i hjemlandet.

Åpner for mer fengsling

Regjeringen kommer også til å åpne for mer bruk av fengsling mot definerte grupper. Dette gjelder personer som har fått avslag på asylsøknadene sine, bruke fengsel mot asylsøkere som begår kriminelle handlinger og mot identitetsløse flyktninger som ikke vil samarbeide med norske myndigheter.

De har også et mål om å stramme inn asylpolitikken slik at asylstrømmen avtar. Lykkes de med dette, åpner regjeringen for å ta imot flere kvoteflyktninger.

Tap for SV

Arbeiderpartiet har, etter det NRK erfarer, gått inn i forhandlingene med et klart mål om å få til en klart definert asyl- og innvandringspolitikk. Dette er for å ta noe av brodden fra landets største opposisjonsparti Fremskrittspartiet.

Dette målet står i direkte motsetning til SVs valgløfte om en mer raus asyl- og innvandringspolitikk.

Styrkeforholdet de to imellom har dratt loddet over på Arbeiderpartiets side.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger