Hopp til innhold

Stortinget krever Statoil-press fra Lien

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) lover at regjeringen skal jobbe for full elektrifisering av hele Utsirahøyden, men vil ikke svare på om han vil tvinge Statoil til å følge Stortingets ønske.

Tord Lien (Frp)

SKVIS: Opposisjonen på Stortinget krever at Statoil forsyner hele Utsirahøyden i Nordsjøen med kraft fra land, men Tord Lien sier de nå trenger tid til å sette seg inn i bakgrunnen for Statoils valg.

Foto: Siv Sandvik / NRK

CO₂ i atmosfæren
417.2 ppm
1,5-gradersmålet
+1.01°C
Les mer  om klima

Det vekker sterke reaksjoner blant opposisjonen på Stortinget at Statoil legger opp til en løsning der elektrisk kraft fra land kun skal forsyne oljefeltet Johan Sverdrup i første fase av Utsira-utbyggingen.

Terje Aasland, leder i næringskomiteen (Ap)

Terje Aasland fra Ap mener opplegget Statoil har lagt frem er for svakt.

Foto: Stortinget

Oljeselskapet har ikke avklart situasjonen for feltene Ivar Aasen, Gina Krog og Edvard Grieg, men disse vil trolig drives av gassturbiner i første omgang.

Dette er en løsning Stortinget ikke kan leve med, mener de rødgrønne partiene Arbeiderpartiet, SV og Sp. Også regjeringens støttepartier, Venstre og KrF, samt Miljøpartiet De Grønne, går inn for elektrifisering av hele Utsirahøyden.

– Det opplegget Statoil har lagt fram i dag, er altfor svakt. Det vil svekke klimaforliket og vi vil får økte utslipp nasjonalt og dermed globalt, sier første nestleder i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Terje Aasland fra Arbeiderpartiet.

– Klimaforliket i fare

Han krever at regjeringen gjør det klart overfor Statoil at de må jobbe fram en løsning der hele området blir forsynt med elektrisk kraft fra land, framfor gassturbiner som vil føre til omfattende CO2-utslipp.

– Hvis ikke det gjøres, så vil regjeringen selv, med sin passivitet, sørge for at vi ikke klarer å oppnå klimaforliket. Det vil være et stort brudd med det som er Stortingets vedtak, sier Ap-politikeren.

Men olje- og energiminister Tord Lien vil ikke svare et klart ja eller nei på spørsmålet om regjeringen vil tvinge fram en løsning der samtlige felt på Utsira får elektrisk strøm fra første dag.

– Jeg har merket meg at det konseptvalget Statoil har lagt fram i dag, innebærer at man tar bort 60 til 70 prosent av utslippene som ellers ville ha kommet fra Utsirahøyden. Jeg har også sagt at vi i regjeringen, sammen med selskapene, vil jobbe videre med en løsning med elektrifisering også av de tre mindre plattformene.

– Men vil du presse Statoil til å ha full elektrifisering fra dag én?

– Dette er en stor, stor industriell sak, og vi er blitt kjent med konseptvalget i dag. Vi må få bruke litt tid på dette, men vi vil jobbe videre med elektrifisering også av de tre mindre feltene.

Hør Statoil redegjøre for planene i Politisk kvarter:

SV vil kalle Lien inn på teppet

Under en debatt på Politisk Kvarter på NRK P2 torsdag morgen viste også Høyres Tina Bru til at regjeringen trenger mer tid før de konkluderer.

Tina Bru

PROSESS: Høyre-politiker Tina Bru sier de trenger tid til å sette seg inn i saken før de konkluderer.

– Så skal vi ha en åpen, bred og opplyst debatt om dette i Stortinget på et riktig faktagrunnlag, sier Bru.

– Men er det mulig å nå klimaforlikets mål om utslippskutt uten å elektrifisere hele området?

– Regjeringen står fast på klimaforliket, og vi jobber for å få på plass elektrifisering. Men det handler også om kostnader. Jeg tror vi kan være enig om at vi kan ikke elektrifisere for enhver pris, sier hun.

Det er nettopp slike uttalelser som får opposisjonen på Stortinget til å frykte at regjeringen ikke vil presse Statoil hardt nok. SVs Heikki Holmås akter ikke å vente til regjeringen skal legge fram saken for Stortinget om en års tid.

– Jeg mener det er helt nødvendig å kalle statsråden inn på teppet på Stortinget for å få en debatt om dette, sier han til NRK.

Han er klar på at Statoils løsning trosser Stortingets klare mål om å elektrifisere hele området.

Kjell Ingolf Ropstad

INFORMASJON: Kjell Ingolf Ropstad fra KrF krever at faktagrunnlaget kommer på plass.

Foto: Pål Tegnander / NRK

– Om vi skal få til ren kraft fra land framfor forurensende gasskraftverk ute på plattformene, da krever det en regjering som sier at dette skal vi få til. Men det vi har opplevd, det er en olje- og energiminister og en miljøvernminister som ikke er tøff nok med oljeselskapene, sier Holmås.

Også KrFs Kjell Ingolf Ropstad krever at faktagrunnlaget og kostnadsberegningene kommer til Stortinget slik at energi- og miljøkomiteen kan behandle saken grundig.

– Vi har nettopp vært gjennom en Mongstad-høring der regjeringspartiene stilte store spørsmål ved de rødgrønnes behandling av kostnadsanslag og så videre. Da er det ingen grunn til at vi ikke skal stille de samme type spørsmål nå, slik at vi kan kvalitetssikre tallene og få uavhengige analyser, sier Ropstad.

Tord Lien forsikrer at opposisjonen skal få den informasjonen de trenger.

– Jeg har merket meg at det har vært en debatt om kostnadsnivået, og det har versert veldig mye forskjellige tall. Selvfølgelig er det viktig for regjeringen at Stortinget får et godt beslutningsgrunnlag i det videre arbeidet med denne saken.

– Opposisjonspartiene har sendt ut pressemeldinger der de sier at løsningen Statoil legger opp til er uakseptabel, og de mener at ingenting annet full elektrifisering er godt nok. Hvordan forholder regjeringen seg til det?

– Nå har nok jeg lest de pressemeldingene litt annerledes enn deg. Vi er veldig klare over at Stortinget forventer elektrifisering av Utsira, og regjeringen vil jobbe videre med elektrifisering av de tre andre plattformene, sier Lien.

Ukjent prislapp

Elektrifisering av Utsirahøyden var også tema under den muntlige spørretimen i Stortinget onsdag. Da var Lien klar på at prislappen spiller en rolle.

Kari Elisabeth Kaski

EGNE TALL: Nestleder i Zero Kari Elisabeth Kaski advarer regjeringen.

Foto: Zero
Frederic Hauge

OVERRASKET: – Det svært merkelig at man fremmer et slikt forslag, når en mer omfattende elektrifisering er teknisk mulig og økonomisk fornuftig, sier Hauge.

Foto: Varfjell, Fredrik / NTB scanpix

– Når det nå kommer signaler om at vi har et helt annet kostnadsbilde enn tidligere, så er det et forhold som både regjeringen – og forhåpentligvis stortingsflertallet – er nødt til å ta hensyn til, sa Lien fra Stortingets talerstol.

I dag sier han til NRK at regjeringen, men først og fremst de involverte selskapene, må jobbe for å finne løsninger med en «bedre kostnad».

Men miljø- og klimaorganisasjonene Bellona og Zero advarer regjeringen mot å belage seg på regnestykker fra oljeselskapet.

– Dette er en stor strategisk beslutning om Norges klimapolitikk, og den avgjørelsen må regjeringen og Stortinget ta. Da kan man ikke basere seg på noen regnestykker fra et oljeselskap, sier nestleder i Zero, Kari Elisabeth Kaski.

– Vi må ta investeringsbeslutninger for framtida, og da er det bare null utslipp som gjelder.

Ifølge Statoil vil investeringene i den første fasen bli mellom 100 og 120 milliarder kroner. Den totale kostnaden for å elektrifisere hele området er imidlertid ikke kjent.

Etter planen skal gigantfeltet på Utsira starte opp i løpet av 2019, og den forventede levetiden for Johan Sverdrup-feltet er rundt 50 år. Ved maksimal produksjon vil feltet stå for 25 prosent av oljeproduksjonen på norsk sokkel.

Null forståelse

Bellona-leder Frederic Hauge har null forståelse for at Statoil ikke går inn for at hele feltet skal elektrifiseres fra dag én.

– Å bare elektrifisere Sverdrup-feltet i første fase fjerner bare 60 til 70 prosent av utslippene. Stortinget har sagt at her skal det være en full elektrifisering, sier han til NRK.

Bellona ønsker at det skal trekkes en 200 megawattskabel rett til første fase av utbyggingen.

– Statoil skylder Stortinget og offentligheten en svært god forklaring på hvorfor de ikke har valgt den løsningen, sier Hauge.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ