Opposisjonen krever handling etter funn av metanlekkasjer i Nordsjøen

Den kraftige klimagassen metan kan i 30 år ha piplet ut fra et gammelt oljefelt fra havbunnen i Nordsjøen. Nå ber Ap og MDG regjeringen om å ta et dypdykk i hva som foregår på norsk sokkel.

Metan pipler opp fra havbunnen i Nordsjøen.

30.000 TONN: Så mye metan regner forskere med at slippes ut fra borehull i Nordsjøen.

Foto: Greenpeace
CO₂ i atmosfæren
413,9 ppm
1,5-gradersmålet
+1,0°C
Les mer  om klima

– Dette er veldig alvorlig både for klima og forsuring i havet. Nå er dette på britisk side, men jeg lurer på om vi har full kontroll på hva som skjer på norsk sokkel, sier Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité for Arbeiderpartiet (Ap).

Mandag sender han spørsmål inn til arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H), etter at NRK søndag viste bilder av metangass som piplet opp fra havbunnen.

Bildene har Greenpeace tatt med et fjernstyrt undervannsfartøy, for å dokumentere metanen som siver opp fra et 30 år gammelt oljefelt på bunnen av Nordsjøen.

Et uhell i 1990, på den britiske delen av havet, skal ha forårsaket lekkasjen.

Foto: Greenpeace

Også leder for Miljøpartiet de Grønne (MDG), Une Bastholm, sender mandag inn spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H).

– Dette er en svært alvorlig sak. Det virker på meg som at regjeringen bagatelliserer at havbunnen vår lekker farlige klimagasser etter oljeboring, og tar seg fryktelig god tid med å få gjort noe med problemet, skriver Bastholm i en epost til NRK.

Metan regnes å ha en oppvarmingseffekt cirka 30 ganger sterkere enn CO₂. Forskere anslår at det årlig lekker opp mot 30.000 tonn metan fra tusenvis av borehull i Nordsjøen.

– Er det ingen som har visst?

I spørsmålet til Arbeids- og sosialdepartementet ber Aukrust om at det tas et dypdykk ned i hvordan tilstanden egentlig er på norsk sokkel:

Greenpeace har gjennom et undervannsfartøy dokumentert store metanlekkasjer fra oljevirksomhet på britisk sokkel i Nordsjøen. Metanlekkasjer er et problem for både klima og forsuring. Jeg vil be statsråden redegjøre for hvordan norsk sokkel er kartlagt for metanlekkasjer, og kan statsråden redegjøre for hvilke tiltak som er innført både for å forebygge lekkasjer, og for å bøte på eventuelle lekkasjer i framtida?

Åsmund Aukrust, medlem av Stortingets energi- og miljøkomité (Ap)

Aukrust sier man må spørre seg selv hvordan dette har kunnet skje.

– Er det ingen som har visst? Dersom man finner lignende på norsk sokkel må regjeringen rydde opp umiddelbart, sier han.

Åsmund Aukrust

TILTAK: Stortingspolitiker Åsmund Aukrust (Ap) krever at regjeringen tar ansvar for å finne ut om det foreligger metanutslipp på norsk sokkel.

Foto: Knut-Martin Løken / NRK

Hva har Ap gjort for å sikre at dette ikke skjer i all oljeletingen de har vært med på å vedta de siste 30 årene?

– Norsk sokkel skal være underlagt et strengt regelverk. Det skal ikke forekomme at det har vært store klimagasslekkasjer. Dersom dette har funnet sted, og noen ikke har ryddet opp, er det alvorlig. Det er dette regjeringen må ta ansvar for, sier Aukrust.

Krever temposkifte

MDGs Une Bastholm sier NRKs sak bekymrer henne.

Une Aina Bastholm

VIL HA SVAR: MDGs leder Une Bastholm vil ha en oversikt over metanutslipp på norsk sokkel.

– Nå må regjeringen få opp tempoet. Jeg har derfor bedt olje- og energiminister Tina Bru svare meg på når vi egentlig kan forvente oss at oversikten over metanutslipp på norsk sokkel er ferdig, og hvilke tiltak regjeringen har vil iverksette for å stanse dem etter det, sier hun.

Hun har mandag sendt inn spørsmål til olje- og energiminister Tina Bru (H).

Greenpeace har i sommer dokumentert metanlekkasjer i Nordsjøen som de mener har vart i 30 år. Ifølge miljøorganisasjonen kan det lekke opp mot 30.000 tonn metan fra borehull i Nordsjøen hvert eneste år. Petroleumstilsynet arbeider med å kartlegge metanlekkasjar på norsk sokkel. Når vil denne kartleggingen være ferdig, og hva vil statsråden gjøre for å stanse lekkasjene?

Une Bastholm, leder MDG

Viser til forrige svar

Petroleumstilsynet ligger under Arbeids- og sosialdepartementet.

De viser til det samme svaret som statssekretær Vidar Einan (H) sendte til NRK søndag.

– Petroleumstilsynet arbeider for tiden med å få oversikt over metanlekkasjer fra brønner på norsk sokkel, metanlekkasjer fra områder rundt brønner og også generell metanlekkasje fra havbunnen på steder der det ikke er boret, skriver han i en epost.

SISTE NYTT

Siste meldinger