Opphever vedtaket om å sende Krekar til Kyrksæterøra

Borgarting lagmannsrett opphever politiets vedtak om å tvangsbosette mulla Krekar på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag. Retten kritiserer Justisdepartementets innblanding i saken.

Mulla Krekar

Faraj Ahmad Najmuddin må foreløpig ikke flytte fra Oslo. For tiden sitter han i Kongsvinger fengsel.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Lagmannsretten mener i motsetning til tingretten at instruksen som Justis- og beredskapsdepartementet ga Oslo politidistrikt i forkant av deres vedtak, kan ha påvirket innholdet i pålegget om tvangsbosetting.

«Lagmannsretten er kommet til at departementets adgang til å gi generelle instrukser om politiets bruk av tvangsmidler, også er begrenset», heter det.

Retten mener at departementet ikke hadde kompetanse til å gi en slik instruks.

– Viktig for å unngå ministerstyre

– Vi er svært tilfreds med at lagmannsretten gir oss medhold. Det er en god kjennelse. Og det er interessant at Lagmannsretten bruker den mest prinispielle anførselen, nemlig intruksjonsmuligheten. Dette er viktig for borgere som ikke ønsker et ministerstyre i dette landet. Det sier Krekars advokat Brynjar Meling til NRK.

I begynnelsen av februar vedtok politiet som kjent at den omstridte mullaen måtte tvangsflytte fra Oslo til Kyrksæterøra.

Etter dette vedtaket ga Krekar, eller Faraj Ahmad Najmuddin, som han egentlig heter, et intervju til NRK der han blant annet sa at terroraksjonen i Paris gjorde ham glad.

Han er nå siktet for å ha kommet med trusler som er nesten identiske med dem han ble dømt for i 2012.

I dagens kjennelse heter det også at rettens opphevelse av flyttepålegget ikke er til noe hinder for at politiet tar en ny, selvstendig vurdering av om det skal gis et pålegg i henhold til utlendingsloven.

Sa det var en generell instruks

Regjeringen og justisministeren hevdet at instruksen de sendte til Politidirektoratet (POD) i denne saken var generell og ikke skreddersydd for mulla Krekars sak.

Men NRK kan avslørte at samme dag som instruksen ble sendt fra regjeringen, ble det gitt en konkret beskjed fra Politidirektoratet til Oslo-politiet om å se på tvangsflytting av Krekar. Ingen andre politidistrikt ble orientert om instruksen, selv om dette er vanlig praksis.

Justisminister Anders Anundsen sier til NRK at han tar kjennelsen til etterretning. Han vil ikke kommentere ut over dette før man vet om den blir stående.

NRK har forsøkt å komme i kontakt med politiinspektør Vegard Rødås uten å lykkes.

KrF-leder Knut Arild Hareide syns det er overraskende at dette skjer.

Created by InfoDispatcher

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger