Hopp til innhold

Høyesterett opphever Treholt-kjennelsen

Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsretten må vurdere medienes krav om innsyn i lydopptak fra Treholt-saken på nytt.

ARNE TREHOLT

Arne Treholt ble ble arrestert for spionasje for Sovjetunionen i 1984.

Foto: Meek, Tore / Scanpix

I september i fjor ble det kjent at opptakene som politiets overvåkingstjeneste (POT) gjorde av Treholt var ulovlig.

Borgarting lagmannsrett bestemte i november at de ikke ville frigi de siste lydopptakene av rettssaken mot spiondømte Arne Treholt, slik norsk presse har bedt om.

Nå har ankeutvalget i Høyesterett bestemt at lagmannsretten må vurdere kravet på nytt.

Begikk sakbehandlingsfeil

Ankeutvalget har nå kommet til at Borgarting lagmannsrett begikk en saksbehandlingsfeil ved at retten ikke tok stilling til om vilkårene for innsyn materielt sett er oppfylt, skriver NTB.

Mediene anket avgjørelsen inn for Høyesterett i desember i fjor. Lagmannsretten kom til at Politiets sikkerhetstjeneste ikke behøvde å utlevere opptak fra rettssaken mot Arne Treholt.

Opprinnelig fikk norske medier medhold i Oslo tingrett, men PST anket videre til lagmannsretten, som ga PST medhold.

Krenkelse av menneskerettighetene

Mediene argumenterte med at nektelse av innsyn ville medføre krenkelse av Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen artikkel 10, og at dette er et inngrep i ytringsfriheten.

Mediene som står bak anken er Morgenbladet, P4, Vårt Land, Klassekampen, TV 2, Aftenposten, Norsk Redaktørforening, VG, Stavanger Aftenblad, Nordlys, Dagsavisen, Nettavisen, Dagbladet, Fædrelandsvennen, NRK, Utrop, Norsk Presseforbund og Bergens Tidende.

Arne Treholt var byråsjef i Utenriksdepartementet da han 20. januar 1984 ble arrestert og siktet for spionasje for Sovjetunionen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ