Hopp til innhold

Oppgjør om arbeidsinnvandring i Rødt: – Usolidarisk

Rødt-ledelsen vil at arbeidsinnvandrere må ha gyldig kontrakt for å oppholde seg i Norge. Oslo Rødt sier det rammer dem forslaget skal beskytte.

FUiN3zTV3UM

Rødt-leder Bjørnar Moxnes avviser at forslaget til Rødt-ledelsen er usolidarisk.

Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Landsmøtet til Rødt ble sparket i gang torsdag formiddag.

På forhånd tok flere Rødt-medlemmer dissens til forslaget om å videreføre at arbeidsinnvandrere fra EØS-området må ha tariffavtale med norsk arbeidsgiver for å få oppholdstillatelse.

Enklere forklart: For å få lov til å være i Norge, må EØS-innvandrere få en kontrakt fra arbeidsgiveren sin hvor vilkårene er bestemt ut ifra norske avtaler om lønn.

– Hvis det avdekkes brudd på det, skal arbeidsgiver være ansvarlig og straffes for det. Både for å ha en preventiv virkning for å beskytte arbeidsinnvandrerne, og for å bekjempe sosial dumping, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NRK.

Dette mener ledelsen i Rødt skal hindre sosial dumping, og likestille norske og utenlandske arbeidssøkere på det norske arbeidsmarkedet.

– Må gå etter arbeidsgiveren

Men ikke alle i partiet er enige i at forslaget vil forhindre sosial dumping.

– Vi mener at det er usolidarisk, for da gjør man sosial dumping til et individuelt problem, og gjør arbeidsinnvandreren til et problem. Vi mener man må gå etter arbeidsgiveren, som er ansvarlig for de store utfordringene vi ser i arbeidslivet i dag, sier Siavash Mobasheri til NRK.

Han er leder for Oslo Rødt, og mener forslaget skaper flere problemer enn det løser.

– I tillegg frykter vi at et sånt forslag vil føre til at mange arbeidsinnvandrere vil kvie seg for å fagorganisere seg og melde ifra om elendige arbeidsforhold, fordi de frykter å miste oppholdstillatelsen og arbeidskontrakten i Norge, sier Mobasheri til NRK.

Demonstrasjon mot handelsavtalen med Brasil.

Leder Siavash Mobasheri i Oslo Rødt. Mobasheri påpeker at det gjennom å knytte kontrakt til oppholdstillatelse kan bli vanskeligere for folk som søker jobb i Norge å få det.

Foto: Vidar Ruud / NTB

Han sier de som stiller dissens vil være lojale dersom flertallet ønsker å beholde programforslaget videre.

– For mye fokus på arbeiderklassen i Norge

– På arbeidslivsområdet, er det en mindre solidarisk politikk som er foreslått nå?

– Jeg vil hvert fall si at det ikke vil bidra til å forene arbeidsfolk på tvers av grenser og land. Og det er et viktig perspektiv å ha med seg, fordi vi kan ikke ene og alene bekjempe sosial dumping i Norge uten å se at vi har en EØS-avtale som skaper problemene, sier Mobasheri.

Mobasheri påpeker at det gjennom å knytte kontrakt til oppholdstillatelse kan bli vanskeligere for folk som søker jobb i Norge å få det.

Han mener tiltak heller bør rettes mot arbeidsgivere som velger å ikke følge tariffavtaler i ansettelsen av utenlandsk arbeidskraft.

– Det kan oppleves som at det blir for mye fokus på arbeiderklassen i Norge med forslaget som ligger på bordet i dag. Og så glemmer man at man samtidig skal kjempe for arbeidernes rettigheter i Europa og i verden, sier Mobasheri.

Rammer de som skal beskyttes

Også Asbjørn Wahl i Rødts arbeidsprogramkomite er uenig med partiledelsen.

– Vi snakker her om et sosialistisk parti med solidaritet som grunnleggende forhold for hvordan politikken skal utvikles. Og det er viktig at det bearbeides videre og jobbes videre med uenighetene vi har, sier Wahl til NRK.

Wahl sier flertallets forslag kan ende med å ramme de som skal beskyttes mot sosial dumping.

– Hvis det er problem med sosial dumping, at folk kommer til Norge og jobber, må man ikke innføre regler som gjør det vanskeligere for våre arbeidskamerater, men angripe arbeidsgiver, som presser lønna ned og bruker sin makt over arbeidstakerne, sier Wahl.

Imot EØS-avtalens frie flyt

Moxnes avviser at forslaget til Rødt-ledelsen er usolidarisk.

– Det solidariske er å sikre at alle som jobber i Norge har norsk lønn, og ikke får sosial dumping. Så vårt forslag handler om å sikre at de som kommer hit har skikkelige vilkår, og få regulert dette så man får det i ordnede former, sier Moxnes.

Moxnes sier at den «frie flyten» fra EUs indre marked hindrer anstendige arbeidsvilkår for utenlandske arbeidstakere.

Gjennom EØS-avtalen kan mennesker som bor i EØS-området reise uten visum til Norge, og nordmenn reise til EØS-land visumfritt.

– Det vil ikke endre på den visumfrie innreisen, men det vi vil ha slutt på er at arbeidsgiverne henter inn folk på dårligere vilkår, for å erstatte folk på dårligere vilkår. Dette er sosial dumping satt i system, fordi vi er med i EØS og fordi vi har frislipp på bemanningsbyråer. Det i kombinasjon ødelegger den norske modellen, og det er usolidarisk, sier Moxnes.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger