Hopp til innhold

Oppdaget kreft hos Arne før han merket det selv

Et screeningprogram blant røykere har oppdaget mange flere tilfeller av lungekreft enn legene og forskerne hadde ventet. Det kan redde livet til flere hundre pasienter hvert år.

Arne Larsen

FRISK ETTER KREFT: Få uker etter at Arne Larsen fikk påvist lungekreft er han operert og ferdigbehandlet. Han er klar for jobb og et normalt liv som kreftfri

Foto: Karin Larsen

– Jeg har hatt griseflaks. Jeg har aldri vunnet i lotto eller noe, dette er akkumulert flaks. Jeg har vunnet mange år ekstra i livet, sier Arne Larsen.

Screeningen av lungene hans i høst avdekket en bitte-liten kreftsvulst. På forhånd følte han seg i god form, hadde ingen symptomer, hostet ikke og var i full jobb.

– Jeg ble redd da jeg fikk beskjeden. Det er bare å google så forstår man alvoret, sier Larsen.

Kort tid etter screeningen ble kreftsvulsten operert ut i høst. For noen dager siden var han på kontroll. Resultatet viste, null kreftceller igjen. Livet er ikke satt på vent lenger.

Arne Larsen er blant 1000 personer som ble valgt ut for å delta i et forskningsprosjekt for tidlig oppdagelse av lungekreft ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

– Jeg hadde tross alt vært storrøyker i mange år, men det er 7 år siden jeg sluttet. Det er jeg glad for i dag.

Les også: Dramatisk økning av kreft hos folk over 50 år

 Overlege Haseem Ashraf og radiolog Ingvild Vang ved Ahus

PILOTPROSJEKT: Overlege og førsteamanuensis Haseem Ashraf leder pilotprogrammet med skanning av lunger for å finne kreft. Her sammen med radiograf Ingvild Vang

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Dødelig

Haseem Ashraf, overlege ved Ahus viser oss inn i et av arbeidsrommene på sykehuset. Blant PC og skjermer står en stor hvit trommel, en CT- maskin som pasientene legger seg i. Maskinen sender røntgenstråler gjennom lungene i flere lag som skiver. Undersøkelsen tar noen minutter, og etterpå saumfarer røntgenleger og kreftspesialister skygger og spor etter mistenkelige svulster som kan være kreft.

– Lungekreft er den mest dødelige kreftsykdommen både i Norge og internasjonalt. Ved å screene lungene finner vi kreft lenge før sykdommen gir symptomer og før den har mulighet til å spre seg. Derfor kan vi kurere kreften, sier Haseem Ashraf, som er prosjektleder for programmet.

Hele 2100 dør årlig av lungekreft i Norge, folk dør rett og slett fordi kreften oppdages for sent.

– Når lungekreft sprer seg til blodbaner, lymfer eller andre organer er det for sent å kurere den. Da blir det bare lindrende behandling, understreker Haseem Ashraf.

Han forteller at de har funnet en høyere andel av krefttilfeller sammenlignet med tidligere europeiske screeningsstudier. I Norge har man funnet dobbelt så mange sammenlignet med Danmark for eksempel. En av grunnene til dette er at prosjektet er målrettet og inkluderer deltakere med høyere sannsynlighet for lungekreft.

På kort tid har 11 pasienter, en av dem Arne, fått påvist ondartet svulst i lungene, mens 80 følges opp på grunn av på grunn av ulike funn. Ved hjelp av blant annet operasjon blir alle friske fordi kreften ikke hadde fått utvikle seg.

Haseem Ashraf

SKANNING: Overlege og førsteamanuensis Haseem Ashraf leder pilotprosjektet som skanner røykere og tidligere røykere på jakt etter lungekreft.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Lunger sidestilt med bryst og tarmer

Ahus har plukket ut kandidatene etter flere ulike faktorer, som sykdom i familie, egen sykdomshistorie, livsstil, utdanning og at de røyker mye eller har sluttet å røyke de siste ti årene.

– Jeg røkte fort 20-30 sigaretter om dagen. Jeg sluttet en dag, og har siden ikke hatt lyst på nikotin, heller ikke snus, forteller Arne Larsen.

Både Kreftforeningen og legene på Ahus ønsker at lungekreftscreening skal bli et nasjonalt tiltak på linje med screening mot kreft i brystet, tarmen og livmorhalsen. Men slike program koster dyrt, det trengs investering i blant annet medisinsk utstyr, leger og radiografer.

Økonomi å redde liv

– Screening reduserer sjansene for å dø av lungekreft med opptil 50 prosent blant kvinner og 26 prosent blant menn. Det reduserer flere dødsfall mye lidelse og det er samfunnsøkonomisk om vi kan redusere behandlingsbehovet, sier Ashraf.

Overlege Hassem Ashraf ved Ahus ved en CT-maskin hvor man screener lunger på jakt etter kreft

RØNTGENSTRÅLER: Overlege Haseem Ashraf ved CT-maskinen som sender røntgenstråler gjennom lungene for å oppdage kreft.

Foto: Anne Cecilie Remen / NRK

Overlegen anslår at så mange hundre lungekreftpasienter årlig vil reddes her i landet ,dersom det blir et nasjonalt screeningprogram.'

Men er det riktig å bruke mye penger på folk som har utsatt seg for den risikoen det er å røyke?

– Ja, jeg synes det. For forskning viser at risikoen for å få lungekreft er stor hele ti år etter at man sluttet å røyke. Mange har tatt et bevisst valg og sluttet å røyke. Denne gruppen har betalt milliarder i avgifter til staten og mange har begynt å røyke i en tid hvor dette var mer sosialt akseptert, sier Ashraf.

Men Helsedirektoratet vil ikke gi noen løfter om lungescreening. Divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet sier dette i en e-post:

– Det er riktig at screening for lungekreft diskuteres i fagmiljøene og lungekreftscreening har også vært behandlet i Nye metoder. Helsedirektoratet har ikke tatt stilling til om vi skal starte utredning av et slikt screeningprogram.

Arne Larsen er skuffet over myndighetene manglende vilje til å gi slikt tilbud til folk som har røykte mye.

– Jeg er så takknemlig for dette. Jeg fikk muligheten til å bli behandlet og bli frisk, komme tilbake til jobb og leve det livet jeg er glad i. Jeg unner andre å få oppleve å få den behandlingen jeg fikk, sier Arne Larsen.

Les også: Skal screene kreftpasienter

.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT