Normal

Opoku ser et delt MDG – Hansson uenig

Hilde Opoku mener det er et skille i MDG mellom «miljøpartiet» og «de grønne». Det kjenner ikke Rasmus Hansson og Lan Marie Ngyen Berg seg igjen i.

Rasmus Hansson og Hilde Opoku

SKILLELINJER I PARTIET: Rasmus Hansson og Hilde Opoku leder MDG sammen. Nå går Opoku av som nasjonal talsperson.

Foto: Johansen, Carina / NTB scanpix

Opoku

FRAVÆRENDE: Hilde Opoku er ikke på landsmøtet grunnet sykdom.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

– Skillelinja går mellom de som vil reindyrke miljøsaken og dem som motiveres gjennom et større mangfold av sakskomplekser ut fra et grønt perspektiv. Når miljøpartiet nå dominerer utad, så er jeg ikke sikker på om det er realitetene innad i partiet, sa Hilde Opoku i sin tale til MDGs landsmøte

Hennes avslutningstale som nasjonal talsperson i partiet var tatt opp og vist på storskjerm siden hun ikke stiller på landsmøte grunnet sykdom.

– Det er en saklig diskusjon om vi skal være et spisset ensaksparti eller et alternativt folkeparti til det bestående. Det er en diskusjon som partiet må ta. Jeg mener at det verken er riktig, eller at vi har råd til, å smalne inn nå. Jeg håper dette landsmøtet vil være begynnelsen på å bygge bro over de her ulikhetene. sa Opoku.

– Bred enighet

Rasmus Hansson sier til NRK at hans oppfatning er litt annerledes.

– Min oppfatning er at det er bred enighet innad i partiet om at vi skal være, og utvikle oss, til å være et bredt folkeparti, med politikk for hele det norske samfunnet. At vi skal utvikle velferdssamfunnet i en bærekraftig verden, sier partiets frontfigur.

Han mener det kan være ulik oppfatning om hvor tydelig partiet kommuniserer at miljø er rammen for all politikk, eller om partiet skal diskutere alle politikkområder uavhengig av hverandre. .

– Jeg er en av dem som mener det er viktig å kommunisere vårt bidrag til poltikken, er at vi er det første partiet som sier at miljø er forutsetningen for annen politikk, i en verden der vi må legge jordas tålegrenser til grunn, sier Hansson.

– Jeg er like opptatt, av samferdsel, næringspolitikk, helsepolitikk som alle andre, og det skal utvikles innen for en grønn ramme. Noen hører grønn veldig tydelig, og ikke det andre. Og det er kanskje der skillelinjen ligger.

– Klima er grunnlaget for alt

Lan Nguyen Berg

I GODT HUMØR: Lan Nguyen Berg holdt tale på landsmøtet.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Opoku sa i talen sin at Hansson gjør en enestående jobb som partiets eneste representant på Stortinget og i energi- og miljøkomiteen, som er hans interessefelt.

– Behovet for politikkutvikling på andre felt er imidlertid stor, sa Opoku.

Lan Marie Nguyen Berg er også et kjent MDG-fjes i sin rolle som byråd i Oslo, der MDG samarbeider med Arbeiderpartiet og SV. Hun ser heller ikke de samme skillelinjene som Opoku.

– Ikke på den måten som ble beskrevet i talen. Klima er grunnlaget for alt det vi gjør, men vi vil jo skape et godt samfunn her og nå. Løser vi klimakrisen vil vi også løse det, sier Nguyen Berg,

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger