Ønsker offentlig kontroll av akupunktører: – Hvem som helst kan lære nålestikk på Youtube

Fylkeslegen i Oslo og Akershus ønsker å få lov til å føre tilsyn av akupunktører. Akupunkturforeningen mener sikkerheten styrkes om de får lov til å bli helsepersonell.

Helga hos akupunktør Magnhild Bugge

IKKE BESKYTTET TITTEL: – Det er usikkert når hvem som helst kan kalle seg for akupunktør. Det er ikke en beskyttet tittel. Vi har hørt om tilfeller der noen kjøper nåler og lærer seg å stikke på Youtube. Det er jo helt uakseptabelt, sier styreleder i Akupunkturforeninga.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Pust inn og bestemt ut. Der! sier akupunktør og sykepleier Magnhild Bugge idet hun stikker en akupunkturnål inn i Helga Sigurdardottirs fot.

– Kjenner du litt press?

Helga Sigurdardottir

Helga Sigurdardottir synes det er behagelig og avslappende å få satt nåler. Her midt i panna.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Ja, nå kjenner jeg det, svarer Sigurdardottir.

Hun går jevnlig til akupunktur. Hun synes det er avslappende og hjelper mot migrenesmertene. Sigurdardottir sier hun aldri har tenkt på at nålbehandlingen kan utgjøre noen smitterisiko.

– Jeg føler meg veldig trygg, svarer hun.

Torsdag fortalte NRK om en mann som døde etter infeksjon, som trolig oppstod etter akupunktur. Verken politi eller fylkesmann undersøkte saken. Fylkeslegen begrunnet det med at de ikke hadde tilsynsansvar med behandlere som ikke er helsepersonell.

Akupunkturklinikken/skolen bestrider at akupunkturen var årsak i dødsfallet (se uttalelse lenger ned i saken)

– Stiller store krav til våre medlemmer

Det er registrert få tilfeller av alvorlige skader etter akupunktur i Norge, ifølge Nafkam, som forsker på alternativ medisin.

Akupunktørforeningen er den største av foreningene for akupunktører, og har rundt 600 medlemmer. Cirka halvparten er helsepersonell.

Styreleder Magnhild Bugge sier de stiller store krav til sine akupunktører.

– Vi krever fire års utdannelse for medlemskap i vår forening. Under utdannelsen lærer de mye anatomi, mikrobiologi, hygiene og har praksis på en studentklinikk.

Hun legger til at medlemmene må følge foreningens retningslinjer, som blant annet krever bruk av sterile engangsnåler. Dersom en skade skulle skje, må saken varsles til foreningens pasientskadenemnd.

Magnhild Bugge

Styreleder i Akupunkturforeningen, Magnhild Bugge, sier de stiller strenge krav til sine medlemmer. Hun ønsker at de skal få autorisasjon som helsepersonell.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– Hvis det er et hendig uhell, uflaks i en situasjon, så kan vi lære av det. Hvis det er dårlig oppførsel eller ukyndig behandling, så kan de bli ekskludert fra vår forening.

– Hørt om opplæring på Youtube

Ifølge Akupunkturforeningen bør også deres medlemmer bli autorisert som helsepersonell, og dermed underlegges loven for helsepersonell og offentlig tilsyn.

– Jeg synes det er viktig at akupunktører blir autorisert som helsepersonell nettopp for at myndighetene vil få en mulighet til å sikre utøvelsen av akupunktur og sikre pasientene.

– Hva synes du om systemet i dag?

– Det er usikkert når hvem som helst kan kalle seg for akupunktør. Det er ikke en beskyttet tittel. Vi har hørt om tilfeller der noen kjøper nåler og lærer seg å stikke på Youtube. Det er jo helt uakseptabelt. Dette bør ikke skje. Pasientene skal ha sikkerhet, og vite at de går til en behandler som har en lang og god utdannelse og en trygg.

Akupunktør setter nål i arm

Magnhild Bugge i Akupunkturforeningen finner et akupunkturpunkt i Helgas høyre arm. Bugge sier alle deres medlemmer kun må bruke sterile engangsnåler.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Fylkeslege: – Ønskelig med tilsynsordning

Fylkeslegen i Oslo og Akershus, Jan Petter Odden, mener det ville øke sikkerheten om offentlige myndigheter fikk mulighet til å føre tilsyn av alternative behandlere.

– Jeg har et inntrykk av at markedet har en indre justis og ønsker å tilby god behandling, men selvfølgelig kan det oppstå uheldige hendelser, og da hadde det vært ønskelig å ha en tilsynsordning.

Jan Petter Odden

– En ting er om de har en god internkontroll, men jeg syns at myndighetene burde få tilgang til å føre et visst tilsyn, men da må det nok gjøres noe med lovgivningen, sier fylkeslege Jan Petter Odden i Oslo og Akershus.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Per i dag må man som privatperson gå til sivilt søksmål eller til politiet dersom man vil klage på feilbehandling av en alternativbehandler. Fylkeslegen har ikke noe lovlig hjemmel til å undersøke de som ikke er autorisert helsepersonell.

– En ting er om de har en god internkontroll, men jeg syns at myndighetene burde få tilgang til å føre et visst tilsyn, men da må det nok gjøres noe med lovgivningen, sier fylkeslegen.

– Folk vil bare bli friske

Sist gang Akupunkturforeningen søkte, fikk de avslag hos myndighetene med begrunnelsen om at det var vanskelig for det offentlige å skulle kontrollere en så stor og mangfoldig gruppe.

– Man bør autorisere akupunktører og få regulert virksomheten, så pasienten vet at han går til en trygg behandler. Pasientene er den svakeste part her. De går til en behandler de har fått anbefalt av naboen, sier Bugge.

Tilbake på behandlingsbenken mener Sigurdardottir at alle som driver ulike typer behandlinger bør gå under det offentlige, så man har rettigheter hvis uhellet skulle være ute:

– Jeg tror ikke folk tenker så mye over det egentlig. De vil bare bli friske, og har ofte prøvd mange ting før de prøver alternative behandlinger. De tenker ikke på at det kan skje uhell. De vil bare bli friske, sier hun.

Men Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) mener det ikke er behov for at akupunkturer får autorisasjon:

– Når man velger å gå utenfor den offentlige helsetjenesten vi har, som er god, og tilgjengelig for alle, og som tar i bruk doukumentert behandling, så er det klart at da må man gjøre seg bevisst hvilke rettigheter man har, og eventuelt hvilken risiko man eventuelt tar sier Fredrik Wang Gierløff, konstituert statssekretær i HOD.

Helga får akupunkturbehandling hos Magnhild

– Man bør autorisere akupunktører og få regulert virksomheten, så pasienten vet at han går til en trygg behandler. Pasientene er den svakeste part her. De går til en behandler de har fått anbefalt av naboen, sier styreleder i Akupunkturforeningen, Magnhild Bugge.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

Kommentar fra akupunkturklinikken/skolen hvor avdøde gikk

Leder av skolen og klinikken der mannen som døde fikk behandling ønsker ikke å stille til intervju, men ønsker at følgende kommentar skal komme på trykk:

«Vi har stor forståelse for at enken etter avdøde ønsker å få svar på hvordan mannen hennes døde på Bærum sykehuset på en så brå og tragisk måte. Men at akupunkturbehandling blir insinuert som en årsak, uten at det foreligger noen konkrete bevis, er en alvorlig påstand.»

«Vi synes det er vesentlig å få frem at obduksjonsrapporten ikke har kunnet konkludere om en entydig dødsårsak, sitat: ”… obduksjonen har foreløpig ikke avdekket en entydig umiddelbar dødsårsak.” Det ble ikke konstatert noen sårskader ved innleggelsen.»

«I denne nyhetssaken er det fremlagt forslag til at det opprettes en tilsynsordning for akupunktur, noe vi stiller oss positive til».

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger