Ønsker obligatorisk sykemelding

Driftsstyret på Stenbråten skole i Oslo, vil innføre obligatorisk legemelding når et barn er borte fra skolen i mer enn tre dager. Forslaget kommer etter at en elev på skolen døde i august i år.

10-åring funnet død i Oslo

VIL INNFØRE SYKEMELDING: Etter at en ti år gammel gutt døde av uttørring og avmagring, vil skolens driftstyre ha nye fraværsregler.

Foto: NRK/Privat

På denne måten håper de å kunne synliggjøre de barna som ikke har det bra hjemme.

Tale Rognerud Johnsen

Tale Rognerud Johnsen ønsker å innføre obligatorisk sykemelding når barn er borte fra skolen.

Foto: Jørn Tveter / NRK

– Vi håper at man forhåpentligvis med dette kan avdekke en eventuell omsorgssvikt med mer, forteller driftsstyreleder ved Stenbråten skole i Oslo.

Driftsstyret ved skolen ønsker nye nasjonale regler og rutiner på når et barn er syk over lengre tid.

Forslaget innebærer at dersom et barn er borte ifra skolen i mer enn tre dager, må foreldrene oppsøke en lege og få en legeerklæring på at barnet er syk. Driftstyret vil be Utdanningsetaten i Oslo om å vurdere forslaget.

– På lik linje med arbeidslivet hvor man kan være borte fra jobb i tre dager uten sykemelding, må det komme en tredagersregel som kan forebygge at barn er hjemme og eventuelt lider, sier driftsstyreleder ved Stensbråten skole i Oslo, Tale Rognerud Johnsen til NRK.

Vil forebygge

I august ble en ti år gammel gutt funnet død i sitt eget hjem på Mortensrud i Oslo. Moren til 10-åringen hadde vært alene med sønnen i mange år. Etter sommerferien var tiåringen borte fra skolen i 14 dager. Tiåringen døde trolig av uttørring og avmagring.

–Det er slike hendelser man vil forsøke å forhindre ved å lage et ordentlig system, sier Johnsen.

Hun påpeker at en eventuell legemelding ikke nødvendigvis må være fra fastlegen.

– Det kan være en helsesøster eller annet helsepersonell, så lenge barna blir vurdert av noen med medisinsk kompetanse, understreker Johnsen.

Hun mener forslaget bør bli innført på alle skoler i Norge og ikke nødvendigvis bare i Oslo.

– I dag kan foreldre ringe inn og holde barnet hjemmet uten at skolen har noen sanksjonsrettigheter. Med en tredagersregel tror jeg at barna blir mer synliggjort. Dersom et barn har det fælt så blir det eventuelt oppdaget, i stedet for at barnet er hjemme. Jeg kan helt ærlig ikke skjønne hvem som ikke vil støtte et sånt forslag, sier Johnsen.

Skeptisk

Men forslaget møter motstand hos Kunnskapsministeren.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsministeren er skeptisk til forslaget fra driftsstyret ved Stenbråten skole.

Foto: Aas, Erlend / NTB scanpix

– Etter en så alvorlig sak som vi har hatt så må vi diskutere alle innspill og alle råd vi får, men jeg tror dette forslaget vil være lite målrettet og ikke ha særlig stor effekt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Han tror det vil gjøre det vanskeligere for folk flest.

– Det vil skape en veldig byråkratisk og tungvint situasjon for veldig mange uten at jeg klarer å se at det skal være en direkte virkemiddel for å avdekke den type helt hårreisende og grove situasjoner som vi har fått eksempler på nå i det siste, sier han.

– Kompetanseheving er løsningen

Isaksen tror at man for å forebygge omsorgssvikt heller bør fokusere på å øke kompetanse blant dem som jobber med barn.

– Det er viktig at utdanningene til de som skal jobbe med barn har høy oppmerksomhet rundt overgrep og vold mot barn. I tillegg må vi sikre at systemet er sånn at terskelen for å meldere ifra og gripe inn er lav, sier Isaksen.


– Vi skjønner at forslaget kan virke innviklet og kanskje er det ikke realistisk siden det vil føre til mer bemanning i bydelene lokalt, men vi ønsker at man skal reflektere over det. Det må være en eller annen form for kontroll eller oppfølging av barn etter at de begynner på skolen, mener Johnsen.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger