Vil ikke ha særordninger for å få flyktninger ut i jobb

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug møtte NHO og LO for å snakke om integrering av flyktninger i Norge. Det er spesielt én ting de er helt enige om.

Sylvi Listhaug

FÅR INNSPILL: Sylvi Listhaug vil ikke røpe noen konkrete tiltak før integreringsmeldingen som kommer til våren.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Jeg er veldig glad for at vi er samstemte i at veien å gå ikke er særordninger. Løsningene vi finner skal også hjelpe andre som står utenfor arbeidslivet. Det er 6.000 unge, funksjonshemmede og andre som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Sylvi Listhaug etter et møte med blant annet NHO og LO.

Tidligere fredag kom Nav med de nyeste tallene for arbeidsledige. I januar ble 800 flere arbeidsledige, som gir totalt 93 300 ledige registrert hos Nav.

Ingen konkrete tiltak nå

Peggy Hessen Følsvik

IKKE BARE NOEN: Peggy Hessen Følsvik vil ha tiltak for alle som ikke kommer inn i arbeidslivet.

Foto: Poppe, Cornelius / SCANPIX

Det var nettopp NHO og LO som gikk sammen om å sende et brev til statsminister Erna Solberg i begynnelsen av desember i fjor. Der ramset de opp flere tiltak de mente ville fungere.

– Jeg er glad for at vi er i gang med noe konkret. For oss er det viktig å ikke lage særordninger, men at de tiltakene som kommer på bordet også retter seg mot andre grupper som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Peggy Hessen Følsvik, førstesekretær i LO.

Sylvi Listhaug ønsket ikke å være konkret på hvilke tiltak hun ønsker for en bedre integrering, men henviser til integreringsmeldingen som er på trappene.

– Vi skal se på hvordan vi kan starte integreringsprosessen tidligere og se på hvilken jobb som kan gjøres på mottakene for å komme raskt i gang. Jeg kan ikke gi alle svarene nå, men jeg har fått gode innspill i dag og kommer til å få gode innspill framover, sier Listhuag.

Lønnstilskudd

Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO

FORSLAG: Svein Oppegaard vil at unge mennesker utenfor arbeidslivet skal få seg arbeidspraksis.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen

NHO nevnte et konkret innspill de hadde med seg til møtet med statsråden. De ønsker at det etableres en lønnstilskuddsordning som gjør at unge mennesker kan få seg arbeidspraksis. Ordningen innebærer at den enkelte bedrift betaler deler av lønna og at staten betaler resten ved hjelp av et tilskudd.

– Det er antageligvis det aller viktigste integreringstiltaket vi kan iverksette. Så vi har foreslått det sammen med LO, sier Svein Oppegaard, direktør for arbeidslivspolitikk i NHO.

– Det skal vi selvfølgelig vurdere, men det er for tidlig å si konkret hvordan det skal gjennomføres. Men det er veldig bra at bedriftene og arbeidstakerorganisasjonene så tydelig ønsker å være med på dette, sier Listhaug.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger