NRK Meny
Normal

Ønsker ikke Breivik-forklaring på TV

Påtalemyndigheten går imot at pressen skal få filme Anders Behring Breivik når han avgir sin forklaring i rettssalen, men selv ønsker den terrorsiktede så mye åpenhet som mulig slik at han kan bli filmet av presse fra hele verden.

Presse når Anders Behring Breivik føres inn i rettssalen

Det er ennå ikke klart om det blir tv-overføring av Breiviks forklaring under rettssaken, men påtalemyndigheten går mot at akkurat den delen av saken skal kunne filmes.

Foto: Roald, Berit / Scanpix

I flere uttalelser til retten gir partene i saken uttrykk for sitt syn på opptak og direktesending fra rettssaken mot Anders Behring Breivik. Pressen har samlet sendt en søknad til Oslo tingrett der de ber om å få filme og sende fra rettssaken.

Les hele: Søknad fra pressen om filming

Tirsdag offentliggjorde Oslo tingrett partenes uttalelser til søknaden.

Statsadvokatene som vil være aktorer under rettssaken går i sin uttalelse inn for at mediene skal få filme under rettssaken, men ikke selve forklaringen til terrorsiktede Anders Behring Breivik.

– Etter vår oppfatning bør det ikke gis tillatelse til opptak av tiltaltes forklaring, skriver de i et brev signert Inga Bejer Engh og Svein Holden.

Statsadvokatene skriver i sitt brev at de mener det kan tillates filming og sending av de profesjonelle aktørenes innledningsforedrag og prosedyrer med forebehold om at direktesending skjer med tidsforsinkelse slik at navn og eventuelle bilder av døde og skadde klippes bort.

På spørsmål om hvorfor ikke Breiviks forklaring kan filmes svarer statsadvokatene at det knyttes til tilregnelighetsspørsmålet.

– Hovedårsaken er at vi mener det vil være etisk galt å kringkaste en psykisk syk manns forklaring på TV, sier Inga Bejer Engh til NRK.

Inge Bejer Engh og Svein Holden på pressekonferanse om Breivik-erklæringen

Statsadvokatene Inga Bejer Engh og Svein Holden skriver i et brev til tingretten at de åpner for at forklaringene fra profesjonelle vitner som politifolk kan filmes.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Les hele: Uttalelse fra statsadvokatene

Påtalemyndigheten mener også at opptak av forklaringene til overlevende og pårørende må unngås.

Forklaringer fra profesjonelle vitner foreslår statsadvokatene at vurderes nærmere når det er mer klart hvem som skal vitne om hva fra f.eks. politet.

Det er ventet at Oslo tingrett om kort tid vil ta stilling til opptak og overføring fra rettssaken.

– Dette er noe hovedforhandlingsdommerne vil ta stilling til. Det er antydet at en beslutning kan foreligge i slutten av måneden, sier informasjonsrådgiver Markus Iestra ved Oslo tingrett til NRK.

Breivik ønsker å bli filmet

Forsvarerne til den terrorsiktede skriver i sitt brev at de ønsker så mye filming, opptak og sending som mulig.

Anders Behring Breivik ønsker så få restriksjoner som mulig for pressens mulighet til å filme ham.

– Siktede ønsker mest mulig åpenhet rundt hovedforhandlingen, og ønsker at retten i så liten grad som mulig legger restriksjoner på hva som tillates tv-overført, skriver forsvareren hans Tord Jordet i et brev til Oslo tingrett.

Anders Behring Breivik og Vibeke Hein Bæra

Anders Behring Breivik ønsker å bli filmet under rettssaken.

Foto: Åserud, Lise / Scanpix

Breivik og hans forsvarere har for øvrig ikke uttalt seg om filming av andre aktører eller vitner under rettssaken som er ventet å starte i Oslo tingrett den 16. april.

Les hele: Uttalelse fra forsvarerne

Oslo tingrett har tidligere uttalt at det ved rettssaken mot Anders Behring Breivik kan være aktualt å flytte noen grenser, og at det derfor kan gå mot økt åpenhet for å tilfredstille kravet til åpenhet.

– Vi forventer at hovedforhandlingene vil bli filmet, men det er opp til dommeren å avgjøre hva som kan sendes på TV. Utgangspunktet i domstolene er åpenhet, men i de aller fleste sakene er ikke medietrykket og publikumsbehovet så stort som nå. Vi må vurdere å ta i bruk helt nye virkemidler for å oppfylle kravet til åpenhet, har sorenskriver Geir Engebretsen tidligere uttalt til NRK.

Les mer: – Terrorsaken kan bli vist på TV

AUF uten sterke synspunkter

AUF-flagg på Utøya

AUF ønsker ikke at Breiviks forklaring sendes på tv, men de er ikke bastante.

Foto: Øyvind Bye Skille / NRK

Bistandsadvokaten som representerer AUF som helhet har også uttalt seg om filming under rettssaken.

Les hele: Uttalelse fra bistandsadvokat Elgesem på vegne av AUF

AUF opplyser at de ikke har sterke synspunkter på generell filming under rettssaken av de profesjonelle aktørene.

De ber likevel om at retten gjør konkrete vurderinger av de ulike delene av saken slik at man i så stor grad som mulig unngår at sendes noe som kan virke støtende.

Ungdomspartiet ønsker heller ikke at Anders Behring Breivik skal filmes når han gir sin forklaring, men ber retten også vurdere dette.

– Ett moment som taler mot overføring av tiltaltes forklaring er at det kan svekke nytten av forklaringen for for retten ved at tiltalte i større grad vil fokusere på å formidle et budskap enn å bidra til sakens oppklaring for retten, skriver AUFs advokat Frode Elgesem.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger