Ønsker hygiene-merking av kylling etter mulig smittefunn

At bakterier i kyllingkjøtt kan ha smittet over på mennesker, gjør merking av disse produktene enda mer påkrevd, mener Forbrukerrådet. Nei, mener Mattilsynet

Forbrukkerrådet ønsker hygienemerking av kylling på emballasjen. Ifølge Folkehelseinstituttet kan tarmbakterier fra kyllingkjøtt ha flyttet seg til tarmbakterier hos mennesker.

FARLIG? Bruk egen skjærefjøl og egne kniver og vask hendene godt etter å ha skåret opp kyllingkjøttet, anbefaler Mattilsynet. De vil foreløpig ikke gå inn for å merke pakningene med slik informasjon, men det ønsker Forbrukerrådet.

Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet

VIL HA HELSERÅD: Fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet mener kylling bør merkes med hygieneråd.

Foto: Svein Olsson / NRK

– Vi mener mat der du finner spredning av resistente bakterier bør ha hygieneråd på emballasjen av produktet. Det er ikke noen faremerking, men gode råd fra Mattilsynet (se fakta) som kan hjelpe forbrukeren, sier fagdirektør Gunstein Instefjord i Forbrukerrådet til NRK.

Han mener norske forbrukere har vært godt vant med trygge råvarer, og at de derfor ikke er så oppmerksomme på farene med matvarer.

Kyllingbakterier kan ha smitte mennesker

Som NRK meldte onsdag morgen, kan mennesker ha blitt smittet av antibiotikaresistente bakterier fra kyllingkjøtt, men Mattilsynet vil likevel ikke at kyllingproduktene risikomerkes.

– Mattilsynet mener kylling fortsatt er trygt å spise, og at vi ikke trenger å endre rådene etter funnene. Det mener også Folkehelseinstituttet og Veterinærinstituttet, sier Kjersti Nilsen Barkbu, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Overlege Martin Steinbakk

FANT BAKTERIER: Folkehelseinstituttet har funnet bakterier hos mennesker som er svært like de som er funnet i kyllingkjøtt, forteller overlege Martin Steinbakk.

Foto: Folkehelseinstituttet

Hun mener det foreløpig er for lite kunnskap til å slå fast risikoen.

Barkbu påpeker at kylling er trygt så lenge man har god kjøkkenhygiene og gjennomsteker kjøttet.

– Burde ikke slike råd stått på pakningen?

– Vi mener ikke det. Det er ikke noe nytt at mat ikke er sterilt. Det finnes bakterier på overflaten. Med gode kjøkkenrutiner er dette trygt, svarer Barkbu.

Gjøres i Danmark

Forbrukerrådet sier undersøkelser viser at folk ikke er nøye nok i behandlingen av rått kjøtt, og at emballasjemerking er veien å gå.

– I Danmark har dette blitt gjort, og noen produsenter har fortsatt hygienemerking på fjærkre, da med utgangspunkt i andre bakterier og utfordringer, sier Instefjord.

– Vet du om dette hjelper?

– Det er all grunn til å tro at informasjon om viktigheten av god hygiene og varmebehandling faktisk vil hjelpe. De undersøkelsene vi har gjort viser at her er det behov for mer informasjon og bedre informasjon, sier Instefjord.

I en undersøkelse fra november svarte 28 prosent at de mener forbrukerne har enkel tilgang til informasjon om hvordan man skal håndtere rå kylling på en trygg måte. 34 prosent var delvis enig, mens 21 prosent var helt eller delvis uenig.

– For de bevisste vil ikke dette spille noen rolle, men for alle dem som er usikre, vil dette være en god påminnelse, sier Instefjord.

Nortura vurderer merking

Ellen Flø Skagen

VURDERER MERKING: Informasjonssjef Ellen Flø Skagen i Nortura er ikke avvisende til merking av kyllingprodukter.

Foto: Nortura

Kyllingprodusenten Nortura er ikke avvisende til merking av emballasjen.

– Vi er enig i at det er kunnskap som trengs, men vi ønsker ikke noe påbud. Vi ønsker å bygge opp kunnskapen på dette feltet via for eksempel skolekjøkken, nettsider og eventuelt på produktpakkene. Vi vurderer ulike måter å informere på, der merking med råd på produktet er ett av dem, sier informasjonssjef Ellen Flø Skagen i Nortura.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger