Omgangssyken nærmer seg

Folkehelseinstituttet sier de første utbruddene med norovirus er meldt, og at vinterens sesong kan bli mer omfattende enn tidligere.

Kvinne vasker hendene sine

ENDA VIKTIGERE NÅ: For å hindre smitte av norovirus er det viktig med såpe og vann. Det er ikke like effektivt med en rask omgang med spritdispensere.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

– Norovirus er svært smittsomt og viruset muterer også raskt, slik at mange i samfunnet også i en normalsesong vil være mottakelige for smitte. Det er likevel mulig at lav forekomst av smitte med norovirus i 2020 vil påvirke forekomsten denne sesongen, sier lege Hilde Marie Lund, som jobber i avdeling for smitte fra mat, vann og dyr i FHI.

lege Hilde Marie Lund i Avdeling for smitte fra mat, vann og dyr.

FORKLARER: Lege Hilde Marie Lund sier det har vært en økning av norovirus i Storbritannia sammenlignet med tidligere år.

Foto: FHI

Lund viser til at Storbritannia etter sommeren har sett en økning av norovirus og mage-tarmvirus sammenlignet med årene forut for pandemien.

Det kan tyde på at befolkningen er mindre beskyttet.

Færre syke i fjor

I Norge meldes ikke tilfeller av norovirus inn til et sentralt register, men utbrudd på helseinstitusjoner kan gi en pekepinn på omfanget.

I fjor ble det varslet halvparten så mange utbrudd av norovirus i helseinstitusjoner sammenliknet med foregående år.

Bedre smittevern under pandemien er trolig årsaken.

Om Norge nå vil oppleve en økning i tilfeller av norovirus slik som i Storbritannia, er ennå uvisst.

– FHI ser foreløpig ikke en tilsvarende økning av rapporterte utbrudd i Norge, men vil fortsette å følge situasjonen fremover, sier Lund til NRK.

Husk å vaske hendene – med såpe!

Det viktigste tiltaket for å motvirke smitte er god hånd- og kjøkkenhygiene. Med god håndhygiene menes hyppig håndvask med såpe og rennende vann, presiserer FHI.

Det er nemlig ikke så effektivt med spriting.

«Ved norovirus er det spesielt viktig med mekanisk rengjøring med såpe og vann for å fjerne virus. Studier har vist at alkoholbasert hånddesinfeksjon har begrenset effekt mot norovirus. På steder der mange er samlet bør det være enkelt å få vasket hendene, og det er viktig at det tilrettelegges for dette for eksempel på skoler, i barnehager og lignende, skriver FHI.

Svært smittsomt

Norovirus er svært smittsomt og spres lett fra person til person på steder hvor mange folk samles, eller folk bor tett.

«De syke er mest smittsomme mens de har oppkast og diaré, men de er også smittsomme i en kort periode før symptomstart og et par dager etter at oppkast og diaré har gitt seg. Vanligvis kan du vende tilbake til skole eller jobb når du føler deg frisk.

Barn i barnehage eller personer som håndterer mat (for eksempel storkjøkken, kantine, restaurant eller lignende) bør ikke vende tilbake til barnehage eller arbeid før 48 timer etter at oppkast og diaré har gitt seg», skriver FHI.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at fraværet av norovirus under pandemien kan gi en økning nå slik som med forkjølelsesvirus. Denne sammenligningen blir feil, og er nå fjernet.

SISTE NYTT

Siste meldinger