Omfattende snoking i journaler

Det er et økende problem at nysgjerrige helsearbeidere snoker i journalene til pasienter de ikke har noe med.

Pasientjournal. Illustrasjon

Det er avslørt omfattende snoking i pasientjournaler.

Foto: Ola A. Thorset / Scanpix

Et statlig utvalg, som la fram sin rapport i går, konkluderer med at helseopplysningene til norske pasienter er altfor dårlig sikret.

Kommisjonen mener det må bli full stans i utbyggingen av de elektroniske registre til det foreligger bedre retningslinjer for å hindre at uvedkommende leser pasientjournalene.

Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde

Kjellbjørg Lunde er leder for utvalget.

Foto: John Christian Lundstadsveen / NRK

Leder i Personvernutvalget, tidligere SV-politiker Kjellbjørg Lunde, mener det er nødvendig med et mer kritisk syn på problematikken.

I rapporten peker utvalget på at det er problematisk at stadig flere helsearbeidere kan få tilgang til opplysninger om pasienter, via elektroniske journaler.

En mann får, av en nabo, høre igjen egne sensitive blodprøveresultat som tyder på at han har pådratt seg en alvorlig sykdom.

Ei kvinne ligger på sykehus, på rom sammen med to andre. Legen som undersøker henne, tar en telefon og oppgir detaljer om helsa hennes, mens de andre i rommet hører på.

Dette er eksempler fra saker som pasienter har klaget på, og det finnes mange flere. Lunde sier koding av opplysninger, endring av legevisitten og opplæring og holdningsarbeid må gjennomføres for å sikre pasientenes personvern.

Fornyings- og administrasjonsminister Heidi Grande Røys tok imot rapporten, men ville ikke si hva hun gjør med forslagene.

- Regjeringen vil komme tilbake til hva vi gjør etter at rapporten har vært på en høringsrunde, sier statsråden.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger