Omfattende familievoldssak i retten: Dreier seg om ære, mener politiet

En omfattende familievoldssak startet mandag i Oslo tingrett. Barn og kusiner har blitt utsatt for vold og omfattende sosial kontroll, ifølge tiltalen.

Aktor, bistandsadvokater, dommer og meddommere klare for rettssak i Oslo tingrett.

I dag startet en omfattende sak om familevold i Oslo tingrett.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

Tiltalte er en familiefar i 40-årene med norsk-pakistansk bakgrunn. Han er tiltalt for mishandling, vold, trusler, og å begrense bevegelsesfriheten til i alt åtte familiemedlemmer over flere år.

Fem av de fornærmede er tiltaltes egne sønner, to er under 18 år.

Tiltalte avviste straffskyld i Oslo tingrett i dag.

Politiet legger vekt på at mishandlingen har foregått over mange år, fra starten på 2000-tallet og fram til at familiefaren ble arrestert høsten 2018. To av barna ble da plassert i beredskapshjem i regi av barnevernet. Flere av barna har fortalt om omfattende psykisk og fysisk mishandling mot dem, og mot moren i huset.

Politiet mener ære er motiv

Politiadvokat Oda Kartetrud er aktor i saken, og sier ære er et motiv i saken.

– Etterforskningen har avdekket at det er flere holdepunkter for at mishandlingen er utøvd i en æreskulturell kontekst. Jeg ønsker ikke å utdype dette av hensyn til rettsprosessen, sier Karterud til NRK.

– Hvorfor er dette en viktig sak?

Politiadvokat Oda Karterud i samtale med forsvarer Vegard Aaløkken.

Tiltales forsvarer Vegard Aaløkken, sammen med aktor Oda Karterud i retten i dag.

Foto: Gunhild Hjermundrud / NRK

– Dette er et høyt prioritert saksfelt i politiet. Mishandling i nære relasjoner er alvorlige straffbare forhold som kan få store skadevirkninger for de fornærmede. Ofte skjer forholdene skjult innenfor hjemmets fire vegger. Det er derfor viktig at rettsapparatet tar slike saker på største alvor når dette blir avdekket, sier Karterud.

Tiltalt for mishandling

Familiefaren skal ifølge tiltalen ha utsatt sønnene for fysisk vold som slag med flat og knyttet hånd og slag med gjenstander, som tresleiv og sandaler eller sko.

Videre uttalte han gjentatte ganger at han skulle slå eller drepe en av sønnene, moren eller brødrene. Dette skjedde ofte i påsyn av de andre brødrene i huset, ifølge tiltalen.

I tiltalebeslutningen er det tatt ut tiltale etter paragraf 283 i straffeloven, grov vold i nære relasjoner. Grov mishandling i nære relasjoner kan straffes med fengsel inntil 15 år.

Sønn trakk deler av tidligere forklaring

Mor og de to eldste brødrene stiller seg etter det NRK forstår uforstående til tiltalen, og avviser at tiltalte har brukt vold mot dem.

Under rettsakens første dag i dag trakk en sønn på 19 år deler av forklaringen om vold og mishandling fra far. I avhør har sønnen forklart blant annet om kvelertak fra far. Dette husker han ikke i dag under sin vitneførsel som fornærmet i saken.

Påstand om sosial kontroll av nieser

I huset sør i Oslo bodde det også flere unge jenter som tiltalte er onkel til. Onkelen er tiltalt for fysisk vold og slag med flat hånd og knyttet neve mot to av niesene. Han skal ha kalt dem horer, og nektet dem å ha en normal fritid i og utenfor hjemmet, og normal adgang til å være sammen med venner.

Politiet beskriver dette som omfattende sosial kontroll, for å ivareta familiens ære. Tiltalte skal ha truet niesene med at de og deres mor vil bli sendt ut av landet og tilbake til Pakistan, hvis de ikke gjorde som han sa.

Familiefaren er også tiltalt for å ha truet sin søster i saken, og via henne også sine nieser, til ikke å vitne. Vitner de, vil de bli kastet ut av landet og miste statsborgerskap, skal onkelen ha sagt, ifølge tiltalen.

Han har siden påske i fjor sittet i varetekt, på grunn av truslene og forsøk på å påvirke vitner.

Avviser straffskyld

Tiltaltes forsvarer Vegard Aaløkken sier hans klient ikke erkjenner straffskyld. Aaløkken sier også det er påfallende at tiltaltes kone og de eldste barna mener tiltalte er uskyldig.

Det er satt av 20 dager i tingretten til saken.

Etterforskningsleder Jasmina Holten ved Oslo politidistrikt ønsker ikke å kommentere saken av hensyn til rettssaken som nå pågår i Oslo tingrett.

Christine Præsttun har vært med på forarbeiet til denne artikkelen. Christine Præsttun døde onsdag forrige uke.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger