Omdømmepris til Forsvaret

Forsvaret har brukt millioner av kroner på annonser og reklame de siste årene. Nå er de tildelt Omdømmeprisen for 2014.

Geminiøvelsen på Helgeland

GODT OMDØMME: Siden 2005 har andelen nordmenn med et godt inntrykk av Forsvaret økt fra 24 til 56 prosent. Dette er et bilde av spydspissen i Forsvaret, Forsvarets spesialkommando, under Øvelse Gemini i 2012.

Foto: Simon Solheim / Forsvarets spesialkommando (FSK)

– Jeg er svært glad og stolt på vegne av alle de som hver dag gjør en viktig jobb for landet vårt i Forsvaret. Det er disse som er de viktigste omdømmebyggerne våre, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Gjennom en rekke annonser, informasjonskampanjer og mer åpenhet har Forsvaret de siste årene gradvis bedret sitt omdømme, ifølge juryen. Siden 2005 har andelen nordmenn med et godt inntrykk av Forsvaret økt fra 24 til 56 prosent. Samtidig har andelen med dårlig inntrykk sunket fra 54 til 18 prosent, ifølge målinger fra Ipsos MMI.

Forsvaret har satset hardt på omdømmebygging de siste årane. I 2012 kom det frem at de hadde brukt 7,7 millioner kroner på annonser i papiraviser, internett og kino.

Juryen skriver: «Forsvaret får prisen fordi etaten over lang tid har styrket sitt omdømme gjennom langsiktig kommunikasjon og er den av bedriftene, etatene og organisasjonene som har hatt den mest positive utviklingen over de siste ti årene».

I fjor var det NRK som fikk prisen. Tidligere har blant annet Frelsesarmeen og Norges Røde Kors fått utmerkelsen.

– Vi har åpnet opp mye de senere årene og viser i større grad hva vi gjør og hvordan vi gjør det. Det tror jeg er med på å gir folk en bedre forutsetning for å danne seg et inntrykk av oss. Og det er gledelig at stadig flere danner seg et positivt inntrykk, sier Bruun-Hanssen.

– Økt positivt omdømme gjør oss mer attraktive for unge som vil ta utdanning og for folk som er på utkikk etter jobb. Vi har veldig gode tall både søknader til utdanning og på de som ønsker å jobbe hos oss. Vi ser at kvaliteten på de vi tiltrekker oss også blir bedre for hvert år som går, sier forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Omdømmeprisen til Forsvaret

OVERLEVERT: Her overleveres prisen av Kristin Rogge Pran til forvsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvarets mediesenter

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger