NRK Meny
Normal

Hardangerlinjen kan være i strid med Grunnloven

Sivilombudsmannen sår tvil rundt saksbehandlingen av kraftlinjene i Hardanger. Han åpner for at en grunnlovsparagraf kan stanse beslutningen.

Video Hardanger-linje sett fra helikopter

VIDEO: Hardanger-linjen sett fra helikopter.

Det kommer fram i et brev som sivilombudsmann Arne Fliflet har sendt til Olje- og energidepartementet.

Arne Fliflet

Sivilombudsmann Arne Fliflet.

Foto: PER LØCHEN / Scanpix

Brevet kommer etter at Fliflet har mottatt klager fra advokater på vegne av Den Norske Turistforening, Ulvik herad og Granvin herad.

Sivilombudsmann Arne Fliflet forklarer hvorfor :

- Olje- og energidepartementet har fullmakt til å avgjøre saken om Hardangerlinjen etter Energiloven. De har delegert saken videre til NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), og NVE traff et vedtak. Men av delegeringsfullmakten heter det at det er en forutsetning at saker av prinsipiell karakter eller motstridende samfunnsinteresser, skal avgjøres av Olje- og energidepartementet.

Han sier til NRK at han stiller spørsmål ved om vedtaket om den omstridte Hardangerlinjen kan være i strid med Grunnloven. Han stiller også spørsmål om vedtaket er fattet i strid med forvaltningsreglene.

– Kan begrense fullmakt

Folkeaksjonen Bevar Hardanger kjemper mot Statnetts ønskede kraftlinje

Folkeaksjonen Bevar Hardanger kjemper mot kraftlinjen.

Foto: Folkeaksjonen Bevar Hardanger AS

Dessuten stiller spørsmålet Fliflet om saker av viktighet etter Grunnlovens paragraf 28 må avgjøres av Kongen i Statsråd.

Det store spørsmålet er hvordan man definerer «saker av viktighet».

- Det er opp til regjeringen å vurdere. Men jeg har også spurt om Grunnloven også kan ha betydning for fortolkningen av delegeringsfullmakten, som er gjort i dette tilfellet.

Ombudsmannen ønsker en redegjørelse fra departementet omkring forvaltningsorganet som har behandlet saken.

Stortingets ombudsmann for forvaltningen sier han har bedt Olje- og energidepartementet redegjøre for saken så snart som mulig.

Les mer: – Må ha tredjepartsvurdering av Hardangerlinjen
Les også: - Regjeringen har bestemt seg i kraftlinjesaken

Vil ha svar innen tre uker

Venstre-leder Trine Skei Grande har tidligere gått ut og bedt regjeringen om å snu i saken.

– Alle vurderinger i saken har vært gjort av organer kontrollert av regjeringen. Desto mer vi jobber med denne saken, desto flere ubesvarte spørsmål finner vi, har Venstre-lederen uttalt til NTB.

Sivilombudsmannen ber i dagens brev om en vurdering om hvorvidt saken omkring Hardanger-mastene kan karakteriseres som en sak som berører «betydelige motstridende samfunnsinteresser».

Han viser til NVEs vedtak som erkjenner ulemper og skader som vil bli påført landskapet i Hardanger, kulturminner og kulturmiljø der, samt det nasjonalt høyt verdsatte friluftslivet og naturmiljøet i Hardanger.

Les: - Trur regjeringa kan snu
Les også: Nå drar Stoltenberg til Hardanger

Regjeringen ved Olje- og energidepartementet har fått inntil tre uker på å svare.

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste meldinger