Oljethriller på Stortinget fortsetter torsdag – da møtes de parlamentariske lederne

Torsdag overtar de parlamentariske lederne på Stortinget samtalene om redningspakken for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien.

Frp regjeringskrise Frexit

VIL SIKRE OLJA: Finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug, ønsker gunstigere betingelser for oljerelatert næring.

Foto: Cicilie Sigrid Andersen / NRK

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Nå er vi enige om å samles på nytt, men da på et annet nivå, altså på parlamentarisk leder-nivå. Det gjør vi fordi alle som har vært i rommet i dag ønsker å finne en løsning.

Det sier finanspolitisk talsperson i Høyre, Mudassar Kapur, som leder finanskomiteen på Stortinget.

I flere uker har komiteen jobbet med en omfattende tiltakspakke for olje- og gassnæringen og leverandørindustrien.

Hvordan ulike skattegrep skal sikre aktivitet for planlagte og nye prosjekter, har stått sentralt.

Torsdag skal de parlamentariske lederne på Stortinget møtes for å fortsette forhandlingene.

Det ble klart etter et møte i finanskomiteen onsdag kveld.

– Det er en pakkeløsning som må på plass, som sikrer investeringer og arbeidsplasser, sier finanspolitisk talsperson i Frp, Sylvi Listhaug.

Hadia Tajik, finanspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, opplever at regjeringen har kommet dem i møte.

– Så er det viktig at vi klarer å lande dette sammen, sier Tajik onsdag.

SV forlot forhandlingene

Tirsdag forlot SV forhandlingene. De mente forslagene var for gunstige for oljenæringen.

– Bedre skattebetingelser er ingen subsidie, hevder Listhaug.

Forhandlingene har handlet om friinntekter, skatteutsettelser og regler for avskrivninger.

NRK forklarer

Hvorfor er politikerne så opptatt av oljeskatten nå?

Korona-pandemien har ført til at etterspørselen etter olje har stupt. Det har også prisen på olje og gass.

Olje- og gassnæringen (sammen med NHO og LO) mener regjeringen må endre skattereglene midlertidig. Hvis ingenting skjer, er ordrebøkene snart tomme og titusener av arbeidsplasser står i fare.

Hva har regjeringen foreslått?

Regjeringen har foreslått å legge om oljeskatten i en avgrenset periode.

Hensikten er å frigjøre kapital som kan bidra til å sikre investeringer.

Hva sier selskapene?

Equinor sier at regjeringens forslag er for dårlig, og  i praksis betyr en skatteøkning.

Flere store prosjekter står i fare hvis ikke Stortinget endrer på regjeringens forslag, blant annet elektrifiseringen av Melkøya.

Hva består uenigheten mellom partiene i?

Flertallet av partiene - de tre regjeringspartiene pluss Sp, Frp og Ap er alle enige om å komme næringen i møte på visse vilkår, og endre på regjeringens opprinnelige forslag. SV har brutt ut av forhandlingene.

SV og mindretallet mener også at leverandørindustrien bør reddes over den krisa som nå er oppstått.

De mener en alternativ vei å gå er å framskynde det grønne skiftet med oppdrag til verftene.

Hva diskuteres konkret på Stortinget?

I regjeringens forslag ble det blant annet foreslått å halvere den såkalte friinntekten fra 20,8 til 10 prosent. Friinntekten er den summen oljeselskapene kan tjene, før de må betale oljeskatt på 56%.

Det er etter alt å dømme flertall på Stortinget for å sette nivået på friinntekten høyere enn det regjeringen har foreslått. 

Tidspunktet for når ordningen skal gjelde diskuteres også. Regjeringen har satt 2021 som tidsfrist, mens Stortinget diskuterer om det skal utsettes til 2022.

Stortinget har foreløpig ikke avgitt sin innstilling i saken, man håper å bli ferdig med forhandlingene i dag. 

Etter planen skal finanskomiteen 10:30 onsdag levere innstillingen som sikrer olje- og verftsindustrien.

Allerede i april foreslo regjeringen å gi utsatt skatt for oljenæringen, men den foreslo samtidig å redusere hvor mye selskapene kan tjene uten å betale oljeskatt. Det førte til voldsomme protester i hele olje- og verftsindustrien, fordi oljeskatten er så mye høyere enn annen skatt.

Etter det har oljenæringen lobbyert og argumentert hardt for å få utsatt skatt og høyere friinntekter.

Vil sikre verft i krise

Mens SV forlot forhandlingsbordet, fortsatte regjeringspartiene, Ap, Sp og Frp for å lage en innstilling om skattebetingelser som gjør at oljenæringen holder fart i sine investeringer. Ennå er det stor uenighet om hvor store friinntekter oljeselskapene skal få.

Pressekonferanse på Stortinget i forbindelse med regjeringens krisepakke

VIL SIKRE OLJA: Frp, Sp og Ap ønsker alle å sikre store prosjekter i oljerelatert industri. De krever bedre betingelser enn regjeringen foreslo i april.

Foto: Terje Bendiksby

– Vi skal skape og sikre arbeidsplasser på alle verftene langs kysten, gjentar Trygve Slagsvold Vedum, leder i Senterpartiet. Det er et budskap han har gjentatt ofte den siste tiden.

I Arbeiderpartiet hevder de at endrede skattebetingelser også vil sikre grønne arbeidsplasser.

– Det handler om å lande en enighet. Vi må ha et stabilt rammeverk for å sikre grønne arbeidsplasser, sier Hadia Tadjik.

SV mener at de andres forslag vil bety skattelettelser for oljenæringen

– Dette vil fort føre til at man investerer i olje i stedet for i andre og mer fremtidsrettede næringer, sier finanspolitisk talsperson Kari Kaski.

Frykter stengte verft

Kleven verft i Ulstein

VERFT I MINUS: Det er verft som Kleven politikerne mener er viktig å bevare. I mange år har verftet kjempet for å komme i pluss.

Foto: Per Eide

Hvorvidt Staten blir sittende med en solid regning er fremdeles usikkert, selv om alle partiene forsikrer om at skattegrepene ikke er en almisse fra Staten.

I flere år har store deler av verftsnæringen slitt med store underskudd etter store feilinvesteringer og fallende oljepris. Flere av de største verftene er nå i utenlandske hender.

– Tusenvis av arbeidsplasser står på spill hvis verftene slukker lyset. Dette er folk vi trenger, sier Listhaug.

Boligmodulen til Johan Sverdrup-plattformen på verftet til Kværner i Stord

ØNSKER NYE GIGANTPROSJEKTER: Kværner Stord etterspør nye, store prosjekter. Her er boligmodulen de laget for Johan Sverdrup.

Foto: Mats Arnesen / NRK Hordaland

Spent på Stord

Blant selskaper som følger spent med på morgendagens innstilling er Kværner Stord.

– De som forhandler vet godt hva som skal til. De største utbyggingsprosjektene som fører til mest arbeid for leverandørindustrien og størst ringvirkninger for lokalmiljøer, krever at industriens helhetlige og gjennomtenkte forslag følges. Det sier Atle Tranøy, konserntillitsvalgt i Aker og ansett på Kværner Stord.

Hvor viktig er det med en bred politisk enighet?

– Dette er tiltak som er midlertidige, men som skal vare noen år. Derfor er det en fordel med bredest mulig forankring. Men det viktigste er et flertall, sier Tranøy.

Mange verft holder pusten i disse dager. Etter år med overinvesteringer på offshorefartøy endte det med at noen skip bygget på norske verft med statlige garantier, gikk rett i opplag.

Det ble tilnærmet krise etter oljeprisfallet fra 2014 til 2016. Etter flere år med nedtur, begynte markedet så vidt å hente seg noe inn i 2019. Så kom korona og oljeprisfall.

De siste årene har verftene redusert satsingen på offshore og bygget cruiseskip i stedet, en overgang finansiert av norske statlige garantier i GIEK og norske banker.

Hvor store tapene blir for staten og bankene etter fullstendig koronakollaps i cruisemarkedet, vet ennå ingen.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 14.06.2021
1 038
Smittede siste 7 dager
47
Innlagte
789
Døde
1 929 544
Vaksinerte

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger