Hopp til innhold

Oljenasjonen Norge er ikke selvforsynt med drivstoff

Norge importerer nesten alt drivstoffet vi bruker, og har ikke kapasitet til å lage nok selv. Til tross for energikrise i Europa avviser regjeringen at vi kan gå tomme.

Njord A-plattformen.
Foto: Equinor / Jan Arne Vold og Elisabeth Sahl

Energibyråets leder Fatih Birol har i sommer advart om at verden står overfor den verste energikrisen på 50 år.

I energibyråets markedsrapport for juni er IEA er særlig bekymret over tilgangen på diesel og flydrivstoff.

For å gjøre om råolje til diesel og bensin, må oljen raffineres. Norges eneste raffineri ligger på Mongstad, nord for Bergen på Vestlandet. Raffineriet kan lage mer enn all bensinen vi bruker i løpet av ett år. Men kapasiteten er under halvparten av dieselen vi forbruker, i følge Equinor.

Men i praksis eksporteres nesten alt som lages på Mongstad. 80 prosent av dieselen vi bruker, og 75 prosent av bensinen, blir importert fra andre land i et normalår.

Statens posisjon til SAS

Næringsminister Jan Christian Vestre (ap) har ansvaret for at Norge har nok drivstoff.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for beredskapen for drivstoff.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) avviser at vi kan gå tom for drivstoff i vinter.

– Nei, det ser vi på som svært lite sannsynlig. Norges drivstoffberedskap er god og robust. Krigen i Ukraina presser drivstoffmarkedet, og slår først og fremst ut i høyere priser, men vi kommer ikke til å gå tom for bensin og diesel i Norge, sier statsråden.

Kan du være sikker på det?

– Det føler vi oss ganske sikre på. Vi har beredskapslagre i tillegg så har bensinstasjonkjedene egne kommersielle lagre, og vi har alternative forsyningslinjer. Slik situasjonen er nå har folk og bedrifter ingen grunn til å frykte at det ikke er bensin og diesel på pumpene i Norge i månedene fremover, sier han.

Bensin

Prisen på diesel har økt med 60 prosent på ett år. Det får store økonomiske konsekvenser for blant annet bøndene og matproduksjonen.

Foto: Beate Oma Dahle / NTB

Samfunnet avhengig av nok drivstoff

Til tross for stort salg av elbiler de siste årene, kjører fortsatt nær fem av seks personbiler helt eller delvis på fossilt drivstoff.

Det siste året har dieselprisen økt med 60 prosent i Norge, ifølge SSB. Skyhøye priser på diesel gjør at svært mye annet øker i pris.

Store deler av jernbanen går på diesel. Det gjelder alle tog på Trønderbanen, Nordlandsbanen, Rørosbanen og Raumabanen. Nær all varetransport langs norske veier kjøres med dieseldrevne vogntog. Alle landbruksmaskiner går på diesel. Store anleggsmaskiner. Et hundretalls hurtigbåter. Samt mange ferger.

NRK har vært i kontakt med drivstoffkjedene Circkle K, St1 (Shell) og Esso. Ingen av selskapene rapporterer om at det er utfordringer med å få tak i drivstoff.

Ifølge Equinor er det forskriftsfestet at drivstofflagrene av beredskapshensyn her i landet skal være tilstrekkelig til 17 dagers forbruk. Av praktiske årsaker vil lagrene inneholde mer enn dette.

Kan ikke leve med prisene

Frps energipolitiske talsperson Terje Halleland sier at Norge er sårbare når vi ikke er selvforsynt med drivstoff.

– Vi eksporterer jo mesteparten av det vi produsererer, og hvis det nå kan bli problemer med å importere, så må vi ta grep som sikrer nok tilgang til drivstoff.

– Drivstoff er samfunnskritisk infrastruktur som vi er helt avhengig av, hvis vi skal holde samfunnet og næringslivet og matproduksjonen i gang. På viktige helsefunksjoner er vi nødt til å ha tilgang til drivstoff. Vi kan ikke sitte og se på at andre nasjoner i Europa ivaretar sin sikkerhet og sin beredskap, mens vi sitter og forsyner de med den beredskapen som vi er helt avhengige av for å holde samfunnet i gang, sier han.

– Drivstoff bli svært dyrt

Sjeføkonom Torbjørn Kjus i industrikonsernet Aker har to tiår bak seg som oljemarkedsanalytiker i blant annet DNB og Norsk Hydro.

Han sier det er en risiko for at prisene kan bli svært høye. Særlig dersom det blir en heftig orkansesong i USA til høsten.

De høye prisene på naturgass har gjort at alle som kan legge om kraftproduksjon fra gass til diesel gjør det. Gjennom pandemien er det stengt ned raffineringskapasitet tilsvarende 3 millioner fat om dagen, samtidig som etterspørselen i stor grad har kommet tilbake igjen, sier Kjus.

Norges andre raffineri, Essos anlegg på Slagentangen i Vestfold, ble i fjor lagt ned på grunn av det som da var overkapasitet i markedet.

Avviser ikke subsidier

Næringsministeren avviser ikke at regjeringen kan subsidiere drivstoff dersom prisene skulle løpe enda mer løpsk, men det er langt fra uproblematisk, sier Vestre.

– Ja, det kan bli aktuelt. Utfordringen er at det er vanskelig å møte inflasjonen på en god måte som ikke skaper nye problemer, sier han.

Dersom staten bruker for mye penger gjennom finanspolitikken, så kan det øke presset på Norges Bank som styrer rentenivået gjennom pengepolitikken.

Rådet for drivstoffberedskap følger situasjonen tett i følge regjeringen. Der sitter blant annet representanter fra bransjen.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ