Oljefondet ber bilgiganter om klima-svar

Oljefondet vil vite hvordan selskaper de har investert i jobber for å påvirke klimatiltak. BMW og Volkswagen er blant selskapene fondet mener har litt å gå på.

Hovedkvarteret til den tyske bilprodusenten BMW i München

FIKK SPØRSMÅL: Den tyske bilprodusenten BMW var blant selskapene Oljefondet viet ekstra oppmerksomhet i klimaarbeidet i fjor.

Foto: Andreas Gebert / Reuters

Dette kommer fram i fondets årlige rapport som ble sluppet torsdag.

Carine Smith Ihenacho leder eierskapsavdelingen i Oljefondet

Carine Smith Ihenacho leder Oljefondets arbeid med eierskap og etterlevelse.

Foto: Hallvard Norum / NRK

– Vi er opptatt av at de tyske selskapene vi har vært i kontakt med skal gi bedre rapportering om myndighetskontakt og den lobbyvirksomheten de driver med.

Det sier Carine Smith Ihenacho i Oljefondet til NRK.

Ihenacho er Oljefondets direktør for eierskap og etterlevelse. Hun har ansvar for blant annet ansvarlig forvaltning og bærekraft.

I fjor tok fondet kontakt med 13 store industriselskaper, blant annet BMW og Volkswagen, for å høre hvordan de forsøker å påvirke myndighetenes klimaarbeid.

Vi ba selskapene regelmessig vurdere den klimarelaterte lobbyvirksomheten til sine industriorganisasjoner og beskrive områder med motsetninger og hvordan disse håndteres.

Oljefondet / Rapport om ansvarlig forvaltning 2020

Ved utgangen av 2020 eide Oljefondet aksjer verdt 7,6 milliarder kroner i Volkswagen og 5,3 milliarder kroner i BMW.

Frynsete klimarykte

DIESELGATE

Hundrevis av tilbakekalte dieselbiler fra VW og Audi på en parkeringsplass i Michigan i USA etter avsløringen av «dieselgate» i 2015.

Foto: JEFF KOWALSKY / AFP

Flere bilprodusenter har blitt anklaget for dobbeltmoral når det gjelder klima. Utad støtter de klimaarbeid, men i det stille jobber de mot strengere utslippskrav, hevder kritikerne.

Tyske Volkswagen (VW) er i tillegg kjent for en heftig skandale, den såkalte «diesel-gate», i 2015. Der ble det avslørt at VW hadde lagt inn programvare i flere dieselbiler for å lure testprogrammer for utslipp.

Skandalen resulterte i milliardbøter og søksmål. Oljefondet er med i et av søksmålene. Saken pågår fortsatt.

I årene siden har Volkswagen tatt flere grep for å bedre sitt eget klimarykte. Selskapet har erklært støtte til Paris-avtalen, og sagt at det vil slutte å utvikle biler med forbrenningsmotor etter 2026.

Også BMW har satt seg ulike klimamål.

Opptatt av liv og lære

Ihenacho sier fondet er opptatt av at ord må følges av handling. Derfor er fondet opptatt av hva selskapene «lobber for» i maktens korridorer.

– Vi vil veldig gjerne at det skal være samsvar mellom det selskapet sier utad og det de lobbyerer for hos myndighetene, sier Ihenacho.

– Mistenker dere av og til at et selskap taler med to tunger, at det snakker «grønt» men lobbyerer «brunt»?

– Vi vil i hvert fall være sikker på at de ikke gjør det. Det er derfor vi er opptatt av at det skal bli bedre rapportering på lobbying og myndighetskontakt.

Mener fondet kan bli tydeligere

Leder i Framtiden i Våre Hender, Anja Bakken Riise, sier det er «kjempeviktig» at fondet er opptatt av lobbyarbeid mot klimatiltak.

Anja Bakken Riise, leiar i Framtiden i våre hender.

Anja Bakken Riise er leder i Fremtiden i Våre Hender.

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth / NRK

– En viktig årsak til at vi har kommet så seint i gang med å håndtere klimakrisa, er at store internasjonale selskap har motarbeidet tiltakene. Flere har også bevisst holdt tilbake informasjon om sammenhengen mellom utslipp og klimaendringer, sier hun til NRK.

Hun tror Oljefondets arbeid på lobbyfeltet kan gjøre at andre investorer blir opptatt av det samme.

– Samtidig er det et spørsmål om fondet går langt nok. For eksempel kan forvetningsdokumentet fondet har på klima bli enda tydeligere på dette med lobbyvirksomhet, sier Riise.

Hun mener også at motarbeiding av klimatiltak bør veie tyngre i spørsmål om selskaper bør kastes ut av fondet.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger