Oljefondet opp 174 milliarder i tredje kvartal

Oljefondet fikk en avkastning på 174 milliarder kroner i tredje kvartal. Men fondet har tapt dobbelt så mye på børsuroen som har herjet etter at kvartalet ble avsluttet.

Yngve Slyngstad leder Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet

Yngve Slyngstad leder Statens Pensjonsfond Utland, bedre kjent som Oljefondet

Foto: Ole Berg-rusten / NTB scanpix

Oljefondets steg 174 milliarder kroner i tredje kvartal, tilsvarende en avkastning på 2,1 prosent.

Aksjer bidro mest, mens rentepapirene gikk i minus:

  • Aksjene gav en avkastning på 3,1 prosent.
  • Eiendomsinvesteringene steg 1,9 prosent
  • Rentepapirene falt 0,3 prosent.

Avkastningen er 0,21 prosentpoeng dårligere enn referanseindeksen, det vil si den indeksen fondet forsøker å slå. Med andre ord var forsøkene på å være «smartere enn markedet» i perioden relativt mislykket.

– Den varierende utviklingen skyldes til dels ulike forventninger til fremtidig økonomisk vekst, og usikkerhet knyttet til effektene av økte handelsbarrierer, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management i en pressemelding.

Nord-Amerika gikk best

Det var særlig aksjeinvesteringene i Nord-Amerika som løftet fondet. Disse steg 7,0 prosent i løpet av kvartalet. Siden 41,3 prosent av fondets aksjeinvesteringer er nettopp i Nord-Amerika, bidrar disse tungt inn i sluttresultatet.

USA er for øvrig det største enkeltmarkedet med 39,1 prosent av aksjeinvesteringene.

Den amerikanske teknologigiganten Apple var den enkeltinvesteringen som gikk best. fulgt av Amazon og Microsoft. Dårligst gikk investeringene i Facebook, teknologiselskapet Tecent Holdings og farmasiselskapet Bayer AG.

Investeringen i rentepapirer (obligasjoner) gikk i minus på grunn av økte markedsrenter i perioden. Grunnen til dette er at når markedsrentene stiger betyr det at obligasjonskursene faller.

Taper på børsuro

Avkastningen gjelder tredje kvartal, det vil si fra begynnelsen av juli til utgangen av september. Per 30. september hadde fondet en verdi på 8478 milliarder kroner.

Siden har den internasjonale børsuroen – ikke overraskende – truffet fondet hardt.

I skrivende stund er fondet verdt drøyt 8110 milliarder kroner, altså rundt 360 milliarder kroner mindre.

SISTE NYTT

Siste meldinger