Hopp til innhold

«Olja» fikk krisehjelp: Nå vil bransjen beholde milliardordning

Det ble advart om fare for misbruk ved ett av koronatiltakene som skulle hjelpe oljebransjen i fjor. Nå ber de om at ordningen innføres permanent.

Oljeplattform i en glipe av lys

HAR EGET SKATTEREGIME: Nå skal oljebransjen få nye skatteregler.

Foto: Roger Hardy / Samfoto

I november skrev NRK om hvordan Finansdepartementet frykter misbruk av oljemilliarder.

Det var andre gang de advarte mot ordningen som skulle hjelpe oljeselskaper som gikk med underskudd under pandemien.

Så langt er 40,2 milliarder skattekroner utbetalt gjennom denne ordningen.

De løpende utbetalingene skulle opprinnelig bare gjelde for 2020 og 2021. Nå vil bransjens egen interesseorganisasjon, Norsk olje og gass, at ordningen skal innføres fast.

Det mener staten er uforsvarlig.

Kan få penger de ikke har rett på

Ordningen ble innført som et krisetiltak da pandemien brøt ut i fjor.

For å kunne betale løpende regninger, trengte oljeselskapene penger på konto med en gang.

Løsningen for bedriftene som gikk med underskudd ble en såkalt negativ terminskatt. Skatten blir kalt negativ fordi staten ikke krever inn skattepenger, men betaler de ut fortløpende.

Les mer om hvordan ordningen fungerer og hvorfor den er til hjelp for oljeselskapene.

Fordi det brukes mye ressurser på å kontrollere utbetalingene, skriver Finansdepartementet at det ikke er forsvarlig at ordningen videreføres.

Man risikerer at oljeselskap mottar penger de ikke har rett på, står det i deres vurdering.

Heller ikke Oljeskattekontoret ønsker å beholde ordningen, men påpeker at det ikke er tegn til misbruk så langt.

Tilgangen på kontanter fra staten kan gjøre at selskaper med lite penger i kassa tar en større risiko enn de vanligvis ville ha gjort. Det er fordi selskapene får overført statens andel av kostnadene før de må gjøre opp sin egen, skriver Oljeskattekontoret.

«Slike aktører kan ha lite å tape», fortsetter høringssvaret.

Finansminister Jan Tore Sanner og olje- og energiminister Tina Bru på pressekonferanse om forslag til omlegging av petroleumsskatten tirsdag ettermiddag.

Ny skatteordning for oljebransjen: Daværende oljeminister Tina Bru og finansminister Jan Tore Sanner la frem forslag til store endringer for olje- og gassvirksomheten i august 2021. Nå har forslagene vært på høring.

Foto: Fredrik Hagen / NTB

Føler seg mistenkeliggjort

Norsk olje og gass kjenner ikke til noen eksempler på misbruk. De mener ordningen har fungert slik den skulle, uten særlige utfordringer eller risiko for staten. Faren for misbruk er uansett begrenset, mener de.

Om ordningen skulle bli fast, skriver de at selskapene får mindre behov for å låne penger andre steder. Med mindre lån bruker selskapene mindre penger på å betale renter, som igjen vil gi høyere inntekt og derfor også høyere skatter til staten, ifølge Norsk olje og gass.

Petrolia Noco, ett av oljeselskapene som har fått hjelp via ordningen under korona, skriver at departementet «mistenkeliggjør en bransje» som de mener er sterkt regulert. At risikoen for misbruk er stor, er selskapet «sterkt uenig» i.

Blir avgjort til våren

Ordningen blir omtalt i forslaget til ny oljeskatt, som Finansdepartementet under Solberg-regjeringen la fram i høst.

Nå er det opp til Stortinget om oljebransjen får viljen sin og om ordningen blir permanent.

Det nye skatteforslaget skal etter planen behandles til våren.

Hilde Øvrebekk, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad, tror ikke ordningen med negativ terminskatt vil gå gjennom.

– Tidligere har det vært et kappløp om å gi oljeindustrien mest mulig, men politisk har de fleste partiene snudd på dette, og ønsker nå en endring av disse ordningene, sier Øvrebekk.

Hilde Øvrebekk, kommentator i Stavanger Aftenblad

Hilde Øvrebekk, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad.

Foto: Erik Waage / NRK

Det vil i alle partiene være en viss skepsis til å gi oljenæringen for mye, fordi det har potensielle konsekvenser for samfunnet, tror hun.

Hvis jeg skulle sagt et parti som kan være for, må det være Fremskrittspartiet. De har solgt seg inn som oljas beste venn, sier Øvrebekk.

Har du tips?

Har du noen tanker om denne saken, eller tips til andre ting jeg bør se nærmere på? 

Ta gjerne kontakt på epost eller kryptert med Signal på 97668642. 

Tidligere har jeg fortalt om frykten for misbruk av oljemilliarder, hvordan Norge satte omdømmet sitt på spill og verdensarven i fare, og om myren som blir ødelagt når vi bygger vindkraftverk

Lyspunkt

AKTUELT NÅ