Hopp til innhold

Ola Borten Moe tapte elbil-kampen i Sp

TRONDHEIM (NRK): Programkomité-lederen ville redusere tilskuddet til kjøp av Tesla og andre dyre elbiler, men landsmøtet satte foten ned.

Senterpartiets landsmøte 2017.

HODEBRY: Mange av Ola Borten Moes saker falt i landsmøtesalen.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ola Borten Moe ba Senterpartiet vedta et program som også sparte penger, og ikke bare brukte dem. Men mange av spare- og prioriteringsforslagene fra programkomiteen han ledet, ble nedstemt.

– Det gikk ikke helt etter innstillingen på de punktene. Jeg hadde gjerne sett at vi hadde kommet lenger på innsparinger. Men i det store og det hele har vi fått et godt program, sier Sp-nestlederen til NRK.

Tesla-støtte

Moe hadde foreslått å endre dagens støtteordning for kjøp av elbiler, slik at man ikke får mer støtte jo dyrere bilen er. Men partiet ønsker fortsatt høye subsidier for kjøp av biler som Tesla.

«Senterpartiet vil ha en gradvis utfasing av bruksfordelene for nullutslippsbil fram mot 2030, men beholde kjøpsfordelene», heter det i partiprogrammet som ble vedtatt på landsmøtet søndag.

– Det er ikke noe annet å gjøre for meg og partiledelsen enn å ta det til etterretning, sier Moe.

– Ikke et utgiftsparti

Elbiler er ikke det eneste sparetiltaket som ble nedstemt i landsmøtesalen. Partiet gikk blant annet inn for ...

  • å gi elever rett til gratis leirskole
  • å bevare ordningen med gratis høyere utdanning for utenlandske studenter
  • å gi momsfritak for organisasjonseide kulturbygg

– Er dere et utgiftsparti?

– Nei, det er mye verdiskaping og fokus på næringsutvikling i programmet vårt. Hele partiet står samlet om en offensiv satsing på flere arbeidsplasser, sier Moe.

Fornøyd ungdom

Senterpartiets landsmøte 2017.

GLAD: Senterungdommens Ada Arnstad talte for elbilstøtte og gratis høyere utdanning på partiets landsmøte.

Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Senterungdommens leder Ada Arnstad er glad for at partiet ikke vil røre ved elbil-subsidiene nå.

– Hvis vi ikke tar en satsing som løfter hele elbil-parken, så er det ikke vits å dele ut støttebeløp engang, for da får vi ikke den utviklingen vi ønsker oss, sier hun til NRK.

Også forslaget om å kreve skolepenger fra utenlandsstudenter i Norge, ble kraftig nedstemt på landsmøtet.

– Det var en viktig seier for oss. Gratisprinsippet er et velfungerende system, sier Arnstad.

AKTUELT NÅ