Økt trafikk gir mer utslipp

Utslippene fra norske personbiler har de siste to årene økt med 12 prosent. Gjennomsnittlig slipper en norsk bil ut 2,3 tonn CO2 hvert år.

Trafikk
Foto: AP

Personbilers gjennomsnittsutslipp per kilometer har gått betydelig ned de siste ti årene.

I perioden fra 1995 til 2004 ble utslippene av CO2 per kilometer for personbiler redusert fra i snitt 193 gram CO2 per kilometer til 173 gram CO2 per kilometer.

Mindre utslipp, økt trafikk

Men i samme periode har trafikken økt betraktelig. Antall kjørte personbil-kilometer økte i Norge med 21,4 prosent, ifølge tall fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Mye tyder på at forbruket til nye biler har stabilisert seg på dagens nivå, og at CO2-utslippene dermed ikke blir redusert vesentlig. Nye biler kjøres også mer enn gamle.

Utslippene fra norske personbiler har de siste to årene økt med 12 prosent, og reduserte utslipp fra hver bil har blitt spist opp av veksten i antall kjørte kilometer tilsammen.

Årsaken er veksten i antall personbiler, og dermed i totalt antall kjørte kilometer i samme periode. Dersom vi også tar inn CO2-utslippene fra varebiler og andre lette kjøretøy, har utslippene økt enda mer - 18,8 prosent, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå.

CO2-fri energi taper kampen

Økningen i kjøretøyer vil likevel ikke måtte gi en umiddelbar mangel på energi. Per i dag bruker den norske kjøretøyparken i overkant av 30 terawattimer (TWh) energi.

Til sammenligning er den norske kraftproduksjonen årlig på om lag 120 TWh. Ifølge Finansdepartementet tilsvarer én TWh det årlige kraftforbruket i om lag 50.000 norske husholdninger.

- Problemet er ikke mangel på energi, men at fornybar og CO2-fri energi taper i konkurransen mot fossil, forurensende energi, sier Einar Håndlykken i ZERO til NRK.

- Jobben er å gjøre CO2-fri energi bedre og billigere. Norge bør utvikle og ta i bruk klima-teknologi slik at den forurensende teknologien kan utkonkurreres, sier Håndlykken.

CO2-regnestykket

En norsk bil kjøres i gjennomsnitt 13.800 kilometer hvert år, ifølge forsikringsselskapet Gjensidige. Ifølge Statistisk sentralbyrå vrakes biler i Norge etter 19 år, noe som tilsammen gir en kjørelengde på 262.200 kilometer for hver bil.

Hver bil slipper ut 173 gram CO2 per kilometer. Hvert år gir dette 2,387 tonn CO2, og i løpet av bilens levetid (19 år) gir dette 45,36 tonn CO2.

Med 1,2 milliarder biler på verdensbasis i 2020, dersom hver bil kjøres som i Norge, vil det årlige CO2-utslippet dermed komme på nesten 2,9 milliarder tonn.

Til sammenligning vil gasskraftverket på Kårstø slippe ut 1,3 millioner tonn CO2 i året hvis det ikke blir renset.

- Det finnes et alternativ

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger