SSB tror rentetoppen er nådd

Statistisk sentralbyrå mener norsk økonomi står overfor et taktskifte.

Sentralbanksjef Øystein Olsen

SSB tror ikke Norges Bank vil sette opp renta ytterligere. Her sentralbanksjef Øystein Olsen.

Foto: Hallvard Norum / NRK

SSB la i dag frem de økonomiske prognosene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2022.

Svakere vekst internasjonalt med usikkerheten rundt utfallet av Brexit og opptrappingen av handelskrigen er blant forholdene som blir trukket fram for at verdensøkonomien nå er på vei inn i en lavkonjunktur.

I tillegg er det svak vekst i rekke industriland, som har ført til at renter har falt betydelig. En fjerdedel av verdens samlede stats- og selskapsgjeld bærer nå negativ rente, ifølge SSB.

Forsker Roger Hammersland ved SSB peker på at Norge er en del av en stadig mer globalisert økonomi.

– Når verdensøkonomien nyser, har mange land en lei tendens å bli forkjølet, også Norge.

Rentetoppen nådd

Norsk økonomi er fortsatt inne i oppgangsperiode, der pilene har pekt oppover i flere år. SSB viser til tallene fra kvartsvis nasjonalregnskap hvor veksten i BNP Fastlands-Norge i nesten tre år har vært høyere enn hva man anslår som årlig trendvekst på to prosent.

Olje- og industriinvesteringer vil bidra til at oppgangen fortsetter i inneværende år, men en lavere etterspørsel internasjonalt vil ifølge SSB dempe veksten fra og med neste år.

Som følge av de negative innvirkningene internasjonalt, mener SSB det ikke ligger ikke an til flere rentehevinger.

Den norske kronen blir trukket fram som en joker. Den norske kronen har vært historisk lav, men dersom krona styrker seg utelukker ikke SSB at det kan komme rentekutt.

Det samme gjelder hvis den internasjonale uroen skulle ramme verdensøkonomien hardere enn ventet. Men SSB viser også til at dersom utfallene av Brexit skulle bli mer moderate eller hvis handelsspenningene vil dempes så kan det også være rom for at Norges Bank setter opp renten.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger