Økokrim: Økende tendens til å bruke advokater i økonomisk kriminalitet

Økokrim er bekymret for en utvikling der advokater, meglere, revisorer og andre eksperter i stadig større utstrekning blir brukt for å gjennomføre økonomisk kriminalitet.

Økokrim er bekymret for en utvikling der advokater, meglere, revisorer og andre eksperter i stadig større utstrekning blir brukt for å gjennomføre økonomisk kriminalitet.

Økokrim-sjef Trond Eirik Schea sier advokater og andre eksperter må være varsomme med hvilke klienter de sier ja til å bistå.

«Sakene ØKOKRIM befatter seg med, tyder på at det blir mer vanlig å bruke profesjonelle aktører, som advokater, revisorer og takstmenn, for å tilsløre midlenes opprinnelse, skape legitimitet og gi råd om plassering. Denne utviklingen forventes å fortsette (...)»

Sitatet over er hentet fra et kapittel om hvitvasking av penger i Økokrims risikovurdering for 2015 og 2016 som NRK har fått tilgang til.

Men det gjelder ikke kun hvitvasking. Økokrimsjef Trond Eirik Schea sier de ser at ekspertene brukes mer og mer i alle former for økonomisk kriminalitet.

Økokrim: – Regelen er at en advokat er involvert

– I våre saker er det helt uvanlig at det ikke er en eller annen revisor, advokat, megler eller annen profesjonell hjelper inne på en eller annen måte. I sakene vi etterforsker, har det vært mye advokater.

Schea sier at dette ikke kun gjelder de store og tunge sakene, men også i mindre saker som normalt ikke hører inn under Økokrim, men som etterforskes ute i politidistriktene.

– Der ser man stadig flere saker der det er profesjonelle rådgivere inne på en eller annen måte, sier Schea.

Han understreker at advokatene ikke nødvendigvis gjør bevisste lovbrudd.

Økokrim tror også presset mot disse ekspertgruppene fra kriminelle er større nå enn tidligere.

Schea sier advokater må være varsomme med hvilke klienter de velger å bistå, hvilke pengestrømmer de håndterer og hvordan de rådgir sine klienter.

Advokatene: – Ikke grunnlag for så hard kritikk fra Økokrim

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen sier Økokrim mistenkeliggjør en hel yrkesgruppe uten at det er grunnlag for det.

Foto: David Vojislav Krekling / NRK

Generalsekretær Merete Smith i Advokatforeningen gjør det helt klart at det er uakseptabelt for advokater å være involvert i kriminelle handlinger. Hun bekrefter også at advokatstanden merker et økende press fra potensielle klienter som ønsker hjelp til å tilrettelegge for økonomisk kriminalitet.

Likevel er hun sterkt skeptisk til det hun mener er en generalisering fra Økokrim.

– Måten Økokrim beskriver dette på retter et mistankens lys mot en hel profesjon. Det er det ikke noe grunnlag for. Det er 8 000 advokater i Norge, og noen av disse følger ikke regelverket. De skal selvfølgelig straffes. Men de fleste advokater gjør en god jobb og står på for sine klienter, sier Smith.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger