Økokrim: – Advokater oftere involvert i bedragerisaker

Profesjonelle medhjelpere, som advokater og meglere, er oftere involvert i store bedragerisaker enn tidligere, mener Økokrim.

ØKOKRIM

SEKS DØMT: Siden 2014 har det ifølge Økokrim vært tre store saker hvor advokater var involvert i økonomisk svindel. Fem advokater og én mekler ble dømt.

Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

– Siden 2014 har vi hatt tre store saker hvor advokater har vært involvert i økonomisk svindel, sier førstestatsadvokat i Økokrim Geir Kavlie til NRK.

Han sier fem advokater og én mekler ble dømt i disse sakene.

Geir Kavlie

– Det som er problemet er at advokater gir handlingene et skinn av legitimitet, og det har vært et nødvendig bidrag for å få gjennomført kriminaliteten, sier Geir Kavlie i Økokrim.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

– Det som er problemet er at advokater gir handlingene et skinn av legitimitet, og det har vært et nødvendig bidrag for å få gjennomført kriminaliteten, sier Kavlie.

Ifølge Økokrim stoler banker og andre som blir ofre for økonomisk kriminalitet ofte mer på en advokat enn de gjør på andre personer. Det er også vanskeligere for politiet å avsløre kriminalitet når advokater er med.

– Det er jo definitivt et stort problem under etterforskningen, fordi advokater har streng taushetsplikt overfor klienten. Vi må ofte ha innsyn i taushetsbelagte opplysninger for å avdekke kriminalitet, og det er en omfattende prosess å få innsyn i.

Advokatforeningen ser ikke samme tendens

– Det strider mot alt det en advokat skal stå for. En advokat skal bidra til å fremme rett og påse at folk og bedrifter gjør ting lovlig, så hvis det stemmer at advokater oftere enn før er involvert i bedragerisaker, så er det veldig alvorlig, sier generalsekretær i Den

Merete Smith

– Jeg mener at på bakgrunn av enkelttilfeller, så kan man ikke rette beskyldninger mot en hel yrkesgruppe, sier leder i advokatforeningen, Merete Smith.

Foto: Øijord, Thomas Winje / NTB scanpix

Norske Advokatforening Merete Smith:

Ifølge Smith har de ikke registrert samme tendens som Økokrim:

– Vi har ikke sett noen økning i antall klager på advokater de siste årene, snarere tvert imot. Det har heller vært en nedgang i antall klager.

Smith sier at dersom det Økokrim hevder er riktig, så er det viktig at de fremmer en sak mot advokaten og tar ut tiltale.

– Jeg mener at på bakgrunn av enkelttilfeller, så kan man ikke rette beskyldninger mot en hel yrkesgruppe, sier Smith.

Foreslår enklere tilbakekalling av bevilling

Advokatforeningen sier de arbeider for at det skal være et strengt etisk regelverk for advokater, og viser også til forslaget til ny og strengere advokatlov. De viser også til at de arbeider mye med etikk og etterutdanning.

Også Kavlie i Økokrim er enig i at dette kan være et viktig tiltak for å bekjempe problemet:

– Advokatforeningen har fremmet et forslag om at det skal stilles strengere krav til å få advokatbevilling. Hvis advokaten først har begått urett, skal det være lettere å kreve bevillingen tilbake, og ikke minst at det skal være vanskeligere å få den igjen, sier Kavlie.

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger