Hopp til innhold

Økokrim-sjefen erklærer seg inhabil i etatens etterforskning av DNB

Økokrim-sjef Pål Lønseth erklærer seg inhabil i etterforskningen av DNB, i saken hvor det islandske fiskeriselskapet Samherji skal ha brukt DNB-kontoer til utbetalinger som er knyttet til mistanke om korrupsjon i Namibia.

Økokrim-sjef

INHABIL: Pål Lønseth ble utnevnt til ny Økokrim-sjef i midten av juni. Han har nå konkludert med at han er inhabil i fire pågående Økokrim- etterforskninger etter å ha vært i involvert i disse sakene gjennom sin tidligere stilling som leder av granskingsenheten til PwC.

Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Saken oppdateres

Statsadvokat Heidi Reinholdt-Østbye opplyser i en e-post til NRK at Økokrim-sjefen har orientert riksadvokaten at han anser seg som inhabil i etterforskningen av til sammen fire saker.

Alle sakene flyttes fra Økokrim og andre politidistrikt overtar etterforskningen.

– Vi har fått opplyst at vurderingen av habilitetsspørsmålet er begrunnet i advokatoppdrag forut for tiltredelsen i Økokrim, skriver Reinholdt-Østbye.

Siden 2013 ledet Lønseth granskingsenheten til advokatfirmaet PwC, og har vært inne i flere store granskingssaker. Lønseth ble i midten av juni utnevnt som ny Økokrim-sjef.

Riksadvokaten opplyser at de har lagt Økokrim-sjefens egen vurdering av spørsmålet om habilitet til grunn.

– Kan tenkes å svekke tilliten til min upartiskhet

Slik begrunner Lønseth sin inhabilitet i etterforskningen av DNB:

– Økokrim etterforsker DNB for mulige overtredelser av hvitvaskingsloven. Som advokat var jeg engasjert av et selskap som for en tid tilbake hadde gjort et oppkjøp av et selskap i Samherji-konsernet. Mitt team i PwC gjorde undersøkelser i flere selskaper med forbindelser til dette selskapet. Spørsmålet var om man kunne finne transaksjoner som kunne tenkes å være en del av de påståtte bestikkelsene betalt av Samherji, med andre ord om min klients selskaper kunne være involvert i korrupsjon.

Selv om den norske delen av etterforskningen ikke omfatter korrupsjon, mener Lønseth at Økokrims bistand til etterforskningen i Island og Namibia vil kunne berøre spørsmål som er relevant for etterforskningen.

– Jeg har vurdert det slik at mitt oppdrag som advokat kan tenkes å svekke tilliten til min upartiskhet, uttaler Lønseth til NRK.

– Hvor uheldig tenker du det er at det saker må flyttes fra Økokrim på grunn av dine tidligere klienter?

– Det er naturligvis alltid uheldig at en sak må flyttes. Slik også her. Men i min habilitetsvurdering er ikke det et relevant hensyn, uttaler Lønseth.

Det er foreløpig ikke besluttet hvilke politidistrikt som tar over etterforskningsansvaret.

– Det er imidlertid ventet at det kommer en avklaring relativt snarlig, skriver Reinholdt-Østbye.

Etterforskere fra Økokrim kan bistå

– Frem til sakene er flyttet gjennomføres foreløpig ikke videre etterforsking, opplyser Riksadvokaten.

En av sakene Lønseth har erklært seg inhabil i er Økokrims pågående etterforskning av en tidligere UDI-jurist for mulig korrupsjonsforhold. I denne saken gjennomførte PwC en gransking på vegne av UDI, som førte til at saken ble anmeldt til Økokrim, opplyser Lønseht.

De øvrige etterforskningene gjelder anmeldelse av bedrageri i en offentlighet virksomhet, og etterforskningen av en advokat som har medvirket til bedrageri.

– I den grad det anses nødvendig med bistand fra Økokrim har riksadvokaten besluttet at ansatte i Økokrim kan bistå i videre etterforsking under ledelse av den nye statsadvokaten, opplyser Riksadvokaten.

Allerede før sommeren sa Lønseth til NRK at han vurderte sin habilitet i DNB-etterforskningen. Han uttalt da at han siden tiltredelsen ikke har hatt tilgang til dokumenter som er tilknyttet etterforskningen.

I november i fjor sprakk saken om at den norske storbanken DNB hadde blitt brukt som bankforbindelse for det islandske fiskeriselskapet Samherji, som etterforskes for å ha sikret seg fiskekvoter ved å bestikke sentrale myndighetspersoner i Namibia.

De lekkede dokumentene, som har fått navnet Fishtrot files, viste at DNB brukte flere år på å stenge omstridte kontoer, og ikke visste hvem som var de reelle eiere bak kontoer som knyttes til hvitvaskingsskandalen.

DNB har tidligere uttalt at de i tillegg til Økokrims etterforskning har startet en intern gransking av saken.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ