Økokrim mener enkelte advokater og regnskapsførere hjelper kriminelle

Både advokater, leger, regnskapsførere og bankansatte skal ha lagt til rette for kriminalitet, ifølge en ny temarapport fra Økokrim.

Økokrims lokaler

Økokrim følger med på utviklingen innen økonomisk kriminalitet, blant annet fra sine lokaler i Oslo sentrum.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– De kriminelle bruker profesjonelle aktører – som regnskapsførere, advokater og eiendomsmeglere – for å skjule økonomisk kriminalitet eller for å hvitvaske penger, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth til NRK.

Hans fagfolk har undersøkt hvordan disse yrkesgruppene involveres i forhold som ikke følger lover og regler.

Noen av dem er involvert ved å direkte hjelpe de kriminelle, andre ved at de blir utnyttet av organisert kriminalitet.

Temarapporten om profesjonelle aktører og økonomisk kriminalitet har sett på hvordan tillitsyrker involveres i alt fra hvitvasking, til utstedelse av falske legeattester og økonomiske bedragerier.

Det er disse gruppene som Økokrim har samlet info om:

 • Advokater
 • Regnskapsførere
 • Revisorer
 • Eiendomsmeglere
 • Bank/finans
 • Helsepersonell
Pål Lønseth, Økokrim-sjef

Økokrim-sjef Pål Lønseth mener involveringen av profesjonelle aktører i kriminalitet skader hele det økonomiske systemet.

Foto: Tore Linvollen / NRK

– Bruken av slike aktører, i yrker som samfunnet har tillit til, gjør det vanskeligere å avdekke økonomisk kriminalitet. Det igjen medfører at skattegrunnlaget svekkes, og at det blir en konkurransevridning til fordel for kriminelle aktører. Det undergraver hele vårt økonomiske system, sier Økokrim-sjefen.

Bekymring rundt klientkontoer

I den ferske temarapporten skriver Økokrim om hvordan noen advokater allerede har blitt mistenkt og siktet for å motarbeide etterforskning. De skal blant annet ha bidratt til informasjonsflyt mellom personer i fengsel og kriminelle på utsiden.

Økokrim vurderer det som meget sannsynlig at enkelte advokater fungerer som tilretteleggere for kriminelle aktører.

Andre advokater involveres i økonomiske transaksjoner og formelle sider av forretningsdrift, ifølge rapporten.

Blant annet vises det til hvordan advokater kan stå som eiere av selskaper eller eiendommer på papiret, men at det i virkeligheten kan være kriminelle i bakgrunnen. Dette kan gjøres for å unngå skattekrav eller at verdier blir kjent for kreditorer.

– Advokater kan bidra til å lage selskapsstrukturer som er med på å fordekke at det er økonomisk kriminalitet i bunnen, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Økokrim har også sett at advokaters klientkontoer brukes i økonomisk kriminalitet. Klientkontoene er bankkontoer der banken ikke vet hvem som har penger der – alt som er registrert hos banken er at kontoen er opprettet for advokaten.

Advokaten på sin side har taushetsplikt, og skal ved lovlig bruk av slike kontoer benytte dem for penger de styrer over som del av sitt normale arbeid på vegne av personer eller selskaper. Det kan for eksempel være der de bistår et selskap i et oppgjør med et annet selskap.

I mars i år ble det kjent at en advokat tiltales for grovt underslag av over 90 millioner kroner fra slike klientkontoer.

Hvitvasking via eiendom

Slike formelle prosesser kan også skjule hvitvasking og kriminell flytting av penger.

Også eiendomsmeglere bruker klientkontoer, og her ser Økokrim en fare for økonomisk kriminalitet hos enkelte.

Økokrim vurderer det som meget sannsynlig at flere eiendomsmeglere driver systematisk og organisert økonomisk kriminalitet, eller tilrettelegger for dette.

De mener at det finnes eksempler på at eiendomsmeglere involveres for å hvitvaske penger ved hjelp av eiendomssalg. Kriminelle kan da flytte penger fra blant annet narkotikasalg ved å kjøpe og selge eiendom utenfor markedspris.

Det er også oppdaget at eiendomsmeglere og bankansatte kan bidra til å skaffe kriminelle urettmessige lån.

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) uttaler til NRK i en e-post at eiendomsmeglerere og foretak bidrar aktivt mot hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet. Forbundet sier de har god dialog med Finanstilsynet og Økokrim, og at den ryddige delen av bransjen tar avstand fra de som bryter lover og regler.

– I Økokrims rapport vises det til enkeltsaker hvor eiendomsmeglere og andre profesjonsutøvere selv skal ha vært aktivt deltakende i kriminell aktivitet. NEF har ikke kjennskap til disse enkeltsakene, men på generelt grunnlag tas vi naturligvis sterk avstand fra all form for kriminell virksomhet. Dersom en eiendomsmegler har vært aktivt delaktig i hvitvasking av illegale midler, er det selvfølgelig uakseptabelt og svært uheldig for de mange tusen eiendomsmeglere som er samvittighetsfulle og pliktoppfyllende, og som gjør sitt beste for å oppfylle pliktene i hvitvaskingsloven for å motvirke hvitvasking via eiendomshandel, skriver administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving til NRK.

«Crime as a service»

I noen tilfeller har Økokrim sett at personer med tillitsyrker har knyttet virksomheten sin tett opp mot kriminelle aktører.

I rapporten beskrives det hvordan noen regnskapsfirma har vist seg å i praksis bare drive tjenester for kriminelle.

Økokrim beskriver flere eksempler av dette.

 • Blant annet skal et regnskapsfirma ha bistått kriminelle med konkurskriminalitet, der de tappet selskaper for penger.
 • Et annet regnskapsfirma skal ha hjulpet kriminelle med å unndra verdier fra skatter og avgifter.

Økokrim kaller slik virksomhet for «crime as a service» i rapporten – kriminell hjelp på bestilling.

– Hele forretningsgrunnlaget bygger da på å hjelpe kriminelle aktører slik at de unngår å bli oppdaget, forteller Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Lønseth forteller at Økokrim ser hvordan kundene av disse virksomhetene alle sammen er godt kjent av politiet. Disse får så hjelp til å skaffe seg regnskaper og papirer som skal se så riktige ut som mulig, eller informasjon skjules for kontroll.

Økokrim vurderer det som meget sannsynlig at slik regnskapsvirksomhet fungerer som tilretteleggere for kriminalitet.

Regnskapsførere brukes ifølge Økokrim-rapporten av kriminelle blant annet til bedragerier, fiktiv fakturering og regnskapsmanipulasjon. Manipulasjon av regnskaper kan så videre brukes som grunnlag for å få tatt opp urettmessige lån i banker.

Regnskap Norge: Bransjen ønsker ryddighet

Økokrim-sjefen understreker overfor NRK at det ikke er slik at politiet ser gjennomgående problemer med bransjene til de nevnte yrkene. Det er enkeltaktører og personer som står bak det politiets innsamling av etterretning oppdager. Dermed er det noen få som ødelegger.

– Disse enkeltaktørene undergraver tilliten. De er med på å svekke tilliten både til bransjene og til vårt økonomiske system som sådan. Det er svært alvorlig, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Christian Engeskaug

Christian Engeskaug i Regnskap Norge jobber for en ryddig bransje.

Foto: Corinne Alice N. Skau / Regnskap Norge

Han får støtte fra profesjons- og bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge – Regnskap Norge.

– Vi synes det er svært uheldig at enkeltaktører er med på å svekke tilliten til vår bransje, sier konstituert administrerende direktør Christan Engeskaug til NRK.

Regnskap Norge forteller at de ønsker en ryddig bransje innen regnskap. De jobber selv med egne kvalitetsprogrammer for god utførelse og samarbeider løpende med både Økokrim og Finanstilsynet.

– Vi ønsker å ha en bransje som består av dem som følger lover og regler, sier Engeskaug.

Regnskap Norge-sjefen forteller at regnskapsførere også bidrar i kampen mot økonomisk kriminalitet. Blant annet sender de inn hvitvaskingsmeldinger til Økokrim om de oppdager mistenkelig aktivitet.

– Hva mener dere bør skje med de regnskapsførerne som ikke følger lover og regler?

– Vi jobber for at regnskapsbransjen skal ta sitt samfunnsansvar på største alvor. Som bransjeforening ønsker vi at de som ikke tar spillereglene på alvor ikke skal få lov til å drive lenger. Det må gis melding til Finanstilsynet slik at de blir fratatt sin autorisasjon om det er grove brudd på regelverket, svarer Engeskaug.

Falske legeattester eller medisiner på avveie

Også blant helsepersonell ser Økokrim spor av at personer med høy tillit blir involvert i kriminalitet.

I temarapporten nevnes flere forhold:

 • Sannsynlighet for at noen leger tar seg betalt for å skrive ut fiktive sykemeldinger
 • Saker om leger og annet helsepersonell som urettmessig får utbetalt penger fra samfunnet gjennom refusjonsordninger
 • Sannsynlighet for utstedelse og salg av reseptbelagt medisin uten faglig grunnlag hos pasient.

Økokrim-sjefen forteller at det generelt skapes både problemer for dem og for samfunnet av at ulike profesjonelle yrkesgrupper involveres i kriminalitet.

– Økonomisk kriminalitet blir vanskeligere å avdekke på grunn av dette. Dette medfører så videre at skattegrunnlaget svekkes og at det blir en konkurransevridning til fordel for kriminelle aktører. Det undergraver hele vårt økonomiske system, sier Økokrim-sjef Pål Lønseth.

Oppdatert 9. juli 2021 kl. 14.45: Lagt til kommentarer fra Norges Eiendomsmeglerforbund.

Lyspunkt

AKTUELT NÅ

SISTE NYTT

Siste meldinger