Økokrim gir millionbot til Songa

Selskapet brøt loven da styrelederen ga innsideinformasjon om en forestående milliardhandel til storaksjonær Fredrik Wilhelm Mohn, mener Økokrim.

Songa Delta

Styrelederen i Songa Offshore begikk lovbrudd da han ga Fredrik Wilhelm Mohn innsideinformasjon om et riggsalg verdt 3 milliarder kroner flere dager før markedet ble kjent med transaksjonen, mener Økokrim.

Foto: Songa Offshore

Frederik Wilhelm Mohn

Styrelederen i Songa Offshore ga Frederik Wilhelm Mohn fikk innsideinformasjon om pågående kontraktsforhandlinger som han ikke skulle hatt, mener Økokrim.

Foto: Atle Kvamme

Riggselskapet Songa Offshore er ilagt et forelegg på 1 million kroner av Økokrim for å ha gitt innsideinformasjon til storaksjonær Fredrik Wilhelm Mohn som han ikke skulle hatt.

I tillegg er selskapet bøtelagt for å ha brutt listeføringsplikten. Selskapet har vedtatt boten.

Fredrik W. Mohn oppsøkte i går offentlighetens søkelys for alvor, etter at han raste mot sin fars salg av familiebedriften Frank Mohn AS til svenske Alfa Laval, og truet med rettslige skritt for å stanse salget.

Milliardavtale med Seadrill

17. oktober 2012 inngikk Seadrill og Songa offshore ifølge forelegget en avtale om å selge riggen Songa Eclipse for 620 millioner dollar, tilsvarende mer enn 3 milliarder kroner med dagens dollarkurs.

Økokrim mener at styrelederen i Songa, Jens A. Wilhelmsen, ga storaksjonær Fredrik Wilhelm Mohn opplysninger om forhandlinger med Seadrill om salg av dypvannsriggen Songa Eclipse, 18. oktober.

– Fikk informasjon han ikke hadde rett til

Det var fire dager før handelen ble børsmeldt av Songa. På Oslo Børs steg aksjekursen 11,7 prosent i løpet av dagen intensjonsavtalen ble offentlig kjent i markedet.

– Songa er blant annet bøtelagt for å ikke ha gitt Mohn informasjon om at han var oppført på innsidelisten, sier politiadvokat Jul Fredrik Kaltenborn i Økokrim til NRK.

Han sier at Fredrik Wilhelm Mohn fikk informasjon som han ikke hadde krav på etter loven, da han ikke hadde noen nødvendig rolle i forhandlingsprosessen.

– Overfor Mohn er det å ha gitt ham innsideinformasjon uten at han har vært i en rolle der han hadde behov for den. Han var i følge loven uvedkommende for denne informasjonen. Man har ikke noe generell rett til å motta innsideinformasjon som primærinnsider, sier Kaltenborn.

– Faren er at innsideinformasjon kan misbrukes, slik at noen beriker seg på bekostning av resten av markedet, sier politiadvokaten.

– Fant ikke bevis for misbruk av innsideinformasjon

Førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim sier til NRK at også Mohn ble anmeldt for misbruk av innsideinformasjon i forbindelse med anmeldelsen mot Songa.

Saken ble henlagt i mai i fjor på grunnlag av bevisets stilling.

– Økokrim la til grunn at Mohn kjøpte Songa-aksjer etter at han hadde mottatt innsideinformasjon om salget av «Songa Eclipse» til Seadrill. Vi la videre til grunn at han også kjent med kostnadsoverskridelser knyttet til på øvrige rigger, sier Koss.

Men etter det NRK forstår mener ikke Økokrim at Fredrik Wilhelm Mohn tjente penger på å handle mens han satt med innsideinformasjon som markedet ikke var kjent med.

– Saken ble henlagt da vi ikke fant det bevist utover enhver rimelig tvil at Mohn hadde misbrukt innsideinformasjon, sier han.

– Vi mente med andre ord at det ikke var bevismessig dekning for å hevde at opplysningene han hadde var positive, snarere tvert om. Kursutviklingen i Songa indikerer det samme, sier Koss.

SISTE NYTT

Siste meldinger