Økning av sopp- og råteskader i hus og hytter

Flere melder fra om sopp- og råteskader enn tidligere. Klimaforskere tror vi får varmere og fuktigere vær, at det gir økt risiko for sopp, råte, algevekst og mose.

Ekte hussopp

Flere hus- og hytteeiere melder om sopp- og råteskader enn tidligere.

Foto: Fremtind

– Det har vært en jevn økning i sopp- og råteskader de tre siste årene. Vi registrerte 400 skader i 2016, snaut 450 skader i 2017 og ca. 700 skader i 2018. En samlet kostnad på nær 30 millioner kroner, forteller skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind, Therese Nielsen.

Tre av ti boliger har fuktproblemer som bør utbredes, viser en rapport som Folkehelseinstituttet publiserte i 2016.

Mørketall

Norsk Hussopp Forsikring, som er en stor aktør innenfor råteskader, har sett en økning i antall innmeldte skader. De tror også det kan være en del som ikke blir registrert.

– Det er antakelig også en del mørketall, fordi mange norske boligeiere ikke er forsikret mot denne typen skader, sier markeds- og kommunikasjonsansvarlig Inger Kringlebotten i Norsk Hussopp Forsikring.

Ulike årsaker

Therese Nielsen, skadeforebygger i forsikringsselskapet Fremtind

Bare i fjor registrerte Fremtind nesten 20 000 vannskader på hus og innbo, til en samlet kostnad på nær 650 millioner kroner, forteller Therese Nielsen, Skadeforebygger i Fremtind. forsikringsselskapet til Sparebank1 og DNB.

Foto: Fremtind

Det kan være flere årsaker til sopp- og råteskader. I mange tilfeller er det membran som ikke er tett på badet, eller pakninger på varmtvannsberedere som blir belastet for hardt med varmt vann over mange år. Dårlig ventilasjon og konstruksjon er også viktige faktorer.

– Vannskader som ikke blir utredet skikkelig kan føre til at det utvikler seg til sopp- og råte, som først blir oppdaget etter at det har gått noen år, sier Therese Nielsen i Fremtind.

Viktig å ta grep med en gang

Vann, sopp- og råteskader kan oppdages med det blotte øyet. Skadeomfanget og kostnadene blir lavere jo tidligere man oppdager det.

– Ta grep med engang, det blir ikke bedre, sier seniorforsker i Sintef Byggforsk, Sverre B. Holøs.

I tillegg til store kostnader kan det også bli et helseproblem, dersom man ikke får gjort noe med det.

Råte under sluk på båd

Råte under sluk på bad er noe av det man får oftest skademelding på.

Foto: Fremtind

Kondens

Han forteller at i eldre hus bør man følge litt ekstra nøye med om du ser kondens på vegger. Spesielt i kalde rom hvor det er plassert store møbler inntil veggen. Kjellere kan ofte være utsatt.

– Det er viktig å sørge for god ventilasjon og flytte bort det som står inn til veggen som gjør at det blir kaldt. En god investering i slike tilfeller kan være å forebygge ved å grave, drenere og isolere fra utsiden, forteller Holøs.

Sverre B. Holøs Seniorforsker

Sverre B. Holøs, seniorforsker ved Sintefbeste råd til huseiere er å sørge for at vannet som treffer taket renner ned i takrenna og bort fra veggen.

Foto: SINTEF Byggforsk

Les også: Tegnene på at boligen din er fuktskadet

Varmere og fuktigere vær

Klimaforskere er ganske sikre på at vi får stadig varmere og fuktigere vær, og mer ekstremnedbør. Noe som betyr større belastning av fukt på utvendig treverk, og mer risiko for sopp, råte, algevekst og mose.

– Uansett er norsk klima såpass tøft, blant annet med stor forskjell mellom ute- og innetemperatur, at man må bygge riktig for at det ikke skal oppstå råteskader, forteller seniorforsker i Sintef Byggforsk, Sverre B. Holøs.

Fremtidens Takhage

Det forskes mye på såkalte blågrønne-tak. En hage på hustaket, der regnet for eksempel sakte vil absorberes ned i «takhagen».

– Det stiller store krav til sikringen du har under takhagen. Du må være veldig sikker på at det er helt tett under. Dette kan bli en bærekraftig løsning når nye hus bygges i fremtiden, avslutter Sverre B. Holøs.

Ekte hussopp

Det er viktig og ta en "helsesjekk" på huset - på den måten kan man unngå hussopp som dette, opplyser forsikringsselskapet Fremtind.

Foto: Fremtind

Les også: Sjekk om huset ditt tåler fuktigere vær

Les også: Nå bør du ikke lufte i kjelleren

SISTE NYTT

Siste meldinger